A békéscsabai közgyűlés Fidesz-KDNP frakciójának javaslatai a postákat illetően

2023. február 21. 15:51 | behir.hu

Dr. Csicsely Ilona, a békéscsabai Fidesz-KDNP frakció képviselője a postákkal kapcsolatban kedden alternatív javaslatot terjesztett a pénzügyi, gazdasági és tulajdonosi bizottság elé. A javaslatot a bizottság elfogadta, azt az alábbiakban olvashatják.

"Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése valamennyi önkormányzati képviselője megkapta a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatójának levelét, melyben általánosságban arról tájékoztatja az önkormányzatokat, hogy sajnálatos módon, nem kívánják újranyitni a bezárt postákat.

Javaslom, hogy ezzel kapcsolatban a Tisztelt Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság forduljon a közgyűléshez az alábbi határozati javaslattal:

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése sajnálattal vette tudomásul a Magyar Posta elnök-vezérigazgatójának azt a tájékoztatását, mely szerint nem kívánja újra megnyitni a Békéscsabán bezárt postákat.

2. A közgyűlés nyilvánítsa ki, hogy megérti Békéscsaba lakosságának jogos igényét a bezárt posták újra nyitására, és fejezze ki azon szándékát, hogy ennek érdekében együttműködik a Magyar Postával és azon vállalkozókkal, akik vállalkozási szerződés keretében kívánják a továbbiakban ezen szolgáltatást nyújtani.

3. A bizottság javasolja, hogy a közgyűlés vizsgálja meg a bezárt postafiókok épületeinek tulajdonjogát. Állapítsa meg, hogy azok önkormányzati, állami vagy magántulajdonban vannak-e? Amennyiben önkormányzati tulajdonról van szó, és van olyan vállalkozó, aki partneri program keretében működtetné a postát, úgy az épületet kedvezményes mértékű használati díj megtérítése mellett adja a vállalkozó használatába addig, ameddig az postát működtetni kívánja. (A szerződés részletes kidolgozást igényel.)

4. Amennyiben állami tulajdonban vannak, az önkormányzat kérje annak térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását és ezt követően adja vállalkozó használatába. Abban az esetben, ha a volt posta épületekben nem megoldható ez a szolgáltatás esetleges igény felmerülésekor vizsgálja meg, hogy van-e olyan önkormányzati ingatlan, melyet ilyen célra hasznosítani tud.

További programok »

FEL