35 millió forintból új aszfalt burkolatot kapott a Zsarói utca Sarkadon

2020. augusztus 15. 16:23 | Hidvégi Dávid

A Belügyminisztérium éves pályázatának igénybevételével az önkormányzat 2020 nyarán felújíttatta a Zsarói utca burkolatát, amelynek egyes szakaszai használhatatlanná váltak, a kátyúk toldozása már egy ideje nem jelentett hosszútávú megoldást.

Sarkad fejlesztési programjában kiemelt célkitűzésként szerepel a meglévő aszfaltburkolatú önkormányzati utak és kerékpárutak felújítása – hangsúlyozta kedden a Zsarói utcában az aszfaltterítést megtekintő dr. Mokán István polgármester. Az ilyen beruházásokat az települések többsége nem képes saját forrásból elérni, tekintettel arra, hogy egy, már aszfaltburkolattal rendelkező út új kopóréteggel való ellátása is több tízmillió forintba kerül, míg egy csak útalappal rendelkező utca szilárd burkolattal való borítása az utca hosszának és szélességének függvényében megközelíti a százmillió forintot.

 

A Zsarói utca az utóbbi időben már eléggé rossz állapotban volt – (Fotó: Hidvégi Dávid)

 

A fentiek alapján az utak építési- és felújítási munkálataihoz javarészt pályázati források bevonására van szükségüke az önkormányzatoknak, ami nehéz feladat: hazánk uniós csatlakozása óta az önkormányzati tulajdonú utak építése és felújítása az Európai Unió által nem támogatott célkitűzés – írja Sarkad Város oldala.  Mivel a települések számára rendelkezésre álló saját forrás nem nyújt fedezetet, valamint az európai uniós forrásokra sem támaszkodhatnak, így szinte az egyetlen lehetőséget a Belügyminisztérium által évente meghirdetett pályázati kiírás jelenti, amely teljes egészében hazai finanszírozású és maximum 30 millió forint összegű támogatás igénylésére nyújt lehetőséget.

– Emellett nagyon ritkán kiírnak olyan pályázatokat is, amelyeknek elsődleges nem célja az önkormányzati utak építése és felújítása, de indokolt esetben szigorú feltételek mellett lehetőség ad az ilyen feladatok elvégzésére is. Például tavaly a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban a Mátyás utca Bihar és Széles utcák közötti teljes szakaszán új aszfaltozott utat tudtunk építeni – folytatta a polgármester.

 

A város polgármestere, dr. Mokán István személyesen is megtekintette a beruházást még annak befejezése előtt – (Fotó: Sarkad Város)

 

A fentiek mentén 2019. májusában a városvezetés pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium által meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű felhívásra a város egyik legforgalmasabb, gyűjtőút funkciót is ellátó, leromlott állapotban lévő útjának, a Zsarói utca felújítására. Sarkad közel 30 millió forint összegű támogatásban részesült, melyhez az önkormányzatnak mintegy ötmillió forint összegű önerőt társított.

A projektben a Zsarói utcában lévő önkormányzati tulajdonú közút Sirály és Kastély utcák közötti szakaszát újították fel, összesen 990 méter hosszan. A felújítási munkák során elsőként a sérült burkolatszakaszok kátyúzását és a közművek kiváltását végezték el, majd a megfelelő lejtési viszonyok biztosítása céljából a szükséges kiegyenlítő réteget dolgozták be. Ezt követően következett a projekt leglátványosabb része: két nap alatt az út teljes felülete új kopóréteget kapott. Az új aszfaltburkolat peremének védelme miatt padkarendezés készül a jövő héten, a közműveket pedig már szintre emelték.

A városvezetés a jövőben is él valamennyi olyan pályázati felhívással, amelyek által mód nyílik a leromlott állapotú, aszfaltburkolatú önkormányzati utak (pl. Jókai utca, Nagykert utca, Táncsics utca, stb.) és kerékpárutak felújítására, valamint a jelenleg még csak útalappal rendelkező önkormányzati utak (pl. Dózsa utca, Rákóczi utca, stb.) szilárd burkolattal történő ellátására.

A folyamatban lévő, nyertes pályázatoknak köszönhetően hamarosan újabb kerékpárútak épülnek az Anti úti bicikliút folytatásaként Ökörörmény felé, valamint az Éden-tavakat megkerülő bicikliút építésével rendeződik a Hargita sétány kérdése is – zárta gondolatait a polgármester.

 

Galéria

 

További programok »

FEL