TB sarok - Nyugdíj volt, nyugdíj van, nyugdíj lesz

2017. május 7. 12:48 | behir.hu

Az államilag szervezett és garantált, kötelező nyugdíjbiztosítás megszületése az 1929. január 1-jén hatályba lépett, az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról rendelkező 1928. évi XL. törvénycikkhez köthető.

A kezdetben tőkefelhalmozásra alapozó, várományfedezeti finanszírozású rendszert a II. világháború pusztításait követően a felosztó-kirovó rendszer váltotta fel. A nyugellátások kiadásait az 1992-ben létrejött Nyugdíjbiztosítási Alapon keresztül, a járulékfizetők folyó befizetéseiből fedezik.

A társadalombiztosítási nyugdíjrendszer öregség esetén a biztosított részére, elhalálozás esetén a hozzátartozók részére egységes elvek alapján nyugellátást biztosít. Magyarországon 2016 szeptemberében 2 026 436 fő részesült öregségi nyugdíjban, hozzátartozói ellátást, így például árvaellátást, özvegyi nyugdíjat mintegy 140 ezer fő számára folyósítottak.

Idén az 1954 évben született korosztály éri el a nyugdíjkorhatárt, ami esetükben 63 év 183 nap, az 1956. december 31-e után születetteknél pedig – csakúgy, mint 1929-ben - 65 év lesz. A korhatár betöltése mellett a jogosultsághoz húsz év szolgálati idő megszerzése is szükséges, és a nyugdíjazás napján meghatározott biztosítási jogviszony (pl. munkaviszony, megbízási jogviszony) sem állhat fenn. A legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkező nők életkoruktól függetlenül élhetnek a nyugdíjba vonulás lehetőségével.

A jövőbeni nyugdíj megállapítását segíti elő az adategyeztetési eljárás, mely 2017 évben hivatalból az 1960-1964-ben született biztosítottak vonatkozásában kerül lefolytatásra, de elektronikus ügyintézés keretében kérelemre is indítható. Ennek során az ügyfelekkel, Békés megyében mintegy 12-13 ezer érintettel, megtörténik a biztosítási jogviszonyok, kereseti adatok egyeztetése.

A nyugdíj összege az elismert szolgálati időtől, és a figyelembe vehető havi átlagkereset összegétől függ, tehát nagyon fontos a bejelentett foglalkoztatás, a valós jövedelem alapján történő járulékfizetés. Az Ügyfélkapun keresztül erről is gyorsan és egyszerűen meggyőződhetünk, melynek megnyitásához a Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. sz. alatti Kormányablakban segítséget kaphatnak a kérelmezők.

Dávid Ferenc

főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal

Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

FEL