TB oktatási mintaprogram – IV. Öngondoskodás

 

Hogyan működik ma Magyarországon a kötelező társadalombiztosítás?

Magyarországon a kötelező társadalombiztosítás lényegében „felosztó-kirovó” elven működik, vagyis a munkavállalók, foglalkoztatottak, egyéni vállalkozók, azaz biztosítottak, valamint a munkaadók, foglalkoztatók által tárgyévben befizetett járulékokat, hozzájárulásokat folyamatosan a társadalombiztosítási ellátások (egészségügyi szolgáltatások, táppénz, nyugdíj, stb.) kifizetésére, finanszírozására fordítják.

 

Betegség, gyermekek nevelése, gondozása, időskor elérése esetén  milyen színvonalú társadalombiztosítási ellátásokra számíthatunk?

Betegség, szülés, időskor elérése esetén a korábbi kereset, kieső jövedelem részleges pótlása történik meg.  Így például betegség esetén a korábbi jövedelem  50-60 százalékát kaphatjuk maximum 1 évig, szülés esetén pedig 70 százalékos mértékű TB ellátás folyósítható. Időskor elérése esetén jelenleg átlagosan az aktív időszak nettó keresetének mintegy 80 százalékára szerzünk jogosultságot öregségi nyugdíj címén. Az ellátások minimum és maximum összege is részben meghatározott, azonban minden esetben függ a ledolgozott évektől, azaz a biztosítási időtől, szolgálati időtől, a befizetett járulékoktól.

 

A kötelező társadalombiztosítás mellett miért van szükség öngondoskodásra?

Hazánkban évről-évre csökken a  népesség száma, ugyanakkor a születéskor várható élettartam növekszik, ezért a népmozgalom mutatói, a demográfiai adatok alapján is szükséges az egyéni felelősség és öngondoskodás szerepének növelése.

Társadalmi és gazdasági szempontból is különös fontos

 • a szemléletváltás,
 • pozitív gondolkodásmód,
 • a munka szerepének felértékelődése,

hiszen a jelen és jövő biztonsága csak így teremthető meg, az állam, a társadalom és az egyén közös szerepvállalásával.

 

Hogyan alakul Magyarországon a népesség, a foglalkoztatottak, illetve az inaktívak száma?

 • Magyarország népességének a száma 2016. január 01-jén 9 millió 830 ezer 485 fő
 • a foglalkoztatottak száma 2016. október – 2016. decemberben 4 millió 411 ezer fő
 • foglalkoztatási ráta: 67,5%,(15-64 éves korosztály),
 • munkanélküliek száma 2016. október – 2016. decemberben 205 ezer fő,
 • munkanélküliségi ráta 4,4%,
 • öregségi (jellegű) nyugdíjasok száma 2016. szeptember hónapban 2 millió 26 ezer 436 fő
 • rokkantsági és rehabilitációs ellátásokban részesülő személyek száma 363 867 fő

A fenti adatok is szükségessé teszik a jövő biztonsága érdekében a tervezést, előtakarékoskodást, az állam által is támogatott öngondoskodási lehetőségek megismerését, támogatások, kedvezmények igénybe vételét.

Melyek az öngondoskodás lehetséges intézményesített formái?

 • Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárak (nyugdíjpénztárak, önsegélyező pénztárak, egészségpénztárak),
 • nyugdíj-előtakarékossági számla (NYESZ),
 • foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói intézmények ,Tartós Befektetési Szerződés (TBSZ), üzleti biztosítás, nyugdíjbiztosítás, stb.

 

Mit kell, mit érdemes tudni az Önkéntes Kölcsönös Biztosítópénztárakról?

Az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak intézményes formát adnak az öngondoskodásnak. A pénztár természetes személyek által a függetlenség, kölcsönösség, a szolidaritás és az önkéntesség elve alapján létrehozott, társadalombiztosítási ellátásokat kiegészítő, pótló, illetve ezeket helyettesítő szolgáltatásokat, továbbá az egészség védelmét elősegítő ellátásokat szervező és finanszírozó társulás. A pénztár szolgáltatásait rendszeres tagdíjbefizetésekből, egyéni számlavezetés alapján szervezi, finanszírozza, illetve nyújtja. Az önkéntes nyugdíjpénztárak minimum 10 éves tagsági viszonyt (várakozási időt) követően fizetnek, illetve a nyugdíjkorhatár elérésével nyújtanak szolgáltatást tagjaiknak, vagy azok közeli hozzátartozójának. A pénztár alapszabályában meghatározott mértékű minimum tagdíj-befizetési kötelezettséget kell teljesíteni (pl. 1  000 Ft/hónap, 12  000 Ft évente).

Az önsegélyező pénztár kiegészítő önsegélyező szolgáltatásként nyújthat például gyermek születéséhez kapcsolódó ellátásokat, munkanélküliségi ellátásokat, betegséghez, egészségi állapothoz kapcsolódó segélyeket.

Az egészségpénztár életmódjavító egészségpénztári szolgáltatásként nyújthat például természetgyógyászati szolgáltatást, sporteszköz vásárlásának támogatását, továbbá különböző prevenciós szolgáltatásokat.

Adó-visszatérítés formájában minden évben kedvezmény jár az önkéntes pénztárakba befizetett összeg után (20 százalék, évente maximum 150.000 Ft).

 

Milyen előnyöket biztosít a nyugdíj-előtakarékossági számla?

Kifejezetten a nyugdíjcélú megtakarítások elhelyezését támogatja az állam ebben a konstrukcióban. A számlán tetszőleges ütemezésben és mennyiségben helyezhető el pénz. Az egyéni befizetések után adókedvezmény jár, amely jelenleg az adott évben befizetett összeg 20 százaléka, de évente maximum 100.000 Ft, illetve annak, aki 2020 előtt eléri a nyugdíjkorhatárt akár évi 130.000 forint.

 

Hogyan segít az állam?

Foglalkoztatás, öngondoskodás:

 • adókedvezmények,
 • 25 év alatti fiatalok kedvezményei, ösztöndíjas foglalkoztatás, stb.

Társadalombiztosítás:

 • intézményrendszer fejlesztése,
 • állami garancia, stb.

 

Forrás: http://www.ksh.hu

Megosztás:

Címke: , , ,