Tájékoztató a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről

2016. február 28. 08:40 | Mikóczy Erika

Békéscsabán is megkezdődik a kertvárosi övezetben a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, amelynek keretében az övezetbe tartozó ingatlanokban lakók részére sárga zsákokat osztanak ki, ezekben kell gyűjteni vegyesen, az újrahasznosítható a papír-, műanyag-, és fémhulladékot. Havi egy alkalommal (1 zsák/hó) a közszolgáltató, a Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. által meghatározott időpontokban történik meg ezek begyűjtése, illetve elszállítása. A szelektív hulladék begyűjtésének első időpontja 2016. február 24. szerda. Kérjük a lakosságot, hogy a sárga zsákot, amennyiben azok megteltek, helyezzék ki a szállítás napján, legkésőbb reggel 7 óráig.

A sárga zsákok kiosztása 2016. január végétől folyamatos, a kertvárosi övezetben a lakosság a 3 db zsákot ingyenesen vehet át. Az érintett ingatlantulajdonosok részére személyesen adták át, vagy a postaládába helyezték el a zsákokat a kiosztással megbízott munkatársak. Amennyiben valamilyen okból az Önök ingatlana nem kapta meg a szelektív hulladékgyűjtő zsákokat, azokat a közszolgáltató ügyfélszolgálatán (lásd: lent) lehetséges átvenni, ahol a meglévő lista alapján ellenőrzik a jogosultságot.

A zsákokba csak összehajtogatott papír-, „légmentesen” összepréselt műanyag- és fémhulladékot szabad belerakni vegyesen, míg az üveg- és rongyhulladékokat továbbra is a meglévő hulladékgyűjtő szigeteken kell, illetve lehet elhelyezni.

A jelenleg kiosztott 3 db zsák 3 hónapra, vagyis az áprilisi elszállításig elegendő, az ezt követő hónapban új zsákokat osztanak ki. A beszerzésüket követően - várhatóan az év második felében - a zsákok helyett új, sárga színű hulladékgyűjtő edényzetek lesznek majd.

 A lakótelepi övezetben (ahol a közszolgáltató jelenleg hetente kétszer végzi a hulladékelszállítást) továbbra is a hulladékgyűjtő szigetek igénybevételével valósul meg a szelektív hulladékgyűjtés. Az érintett lakosok, az eddig megszokott módon és helyeken helyezhetik el, a papír, műanyag, fém, üveg és rongy anyagú hulladékot.

A szelektív hulladékgyűjtésről további tájékoztatást kaphatnak Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatánál: Békéscsaba, Bartók Béla út 56/2. Telefon: 66/439-934, Fax: 66/441-630, email: ugyfelszolgalat@bhnkft.com

FEL