Szerdán ülésezik Békéscsaba képviselő-testülete

2015. november 23. 13:28 | Mikóczy Erika

Békéscsaba képviselő-testülete november 25-én, szerdán 14 órától tartja soron következő ülését a városháza dísztermében.

 

Várható napirend

 

Zárt ülés:

 

1.)        Fellebbezések, méltányossági ügyek

 

2.)        Döntéshozatal a Sportcsarnok melletti ún. STOP-SHOP telek ügyében

 

Nyilvános ülés:

 

1.)        Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve   

 

2.)        Támogatási kérelem benyújtása Békéscsaba Megyei Jogú Város közlekedési  energiafüggésének csökkentésére

          

3.)        Pénzügyi és költségvetési területet érintő ügyek:

            1. Tájékoztató a 2015. évi költségvetés I-III. negyedéves teljesítéséről

            2. Békéscsaba, Bankó A. utca 44. szám alatti ingatlan visszavételéhez kapcsolódó pénzügyi elszámolás             

            3. Intézményekkel kapcsolatos döntések         

            4. Kárpátaljai magyarok támogatása

                      

4.)        Vagyoni, ügyek, pályázatok:

             1.         Új Nemzedék Kontaktpont Iroda kérelme a Békéscsaba, Andrássy út 38. szám alatti ingatlan bérletére vonatkozóan                                 

             2.         ALAPÍTÓI DÖNTÉS - Beszámoló a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. Törzsház szintű 2015. I-III. n. évi gazdálkodásár

             3.         A Békéscsaba, Szabadság tér 24. szám alatti üzlethelyiséggel kapcsolatos döntés

             4.         A Békéscsaba, 2620 hrsz.-ú, természetben az Építők útján található ingatlan egy részének értékesítése                               

             5.         A Munkácsy Mihály Múzeum használatában lévő gépjármű roncsának értékesítéséhez való hozzájárulás

                      

5.)        Szociális területet érintő ügyek:

            1.         Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata védőoltás támogatási rendszerének továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat

            2.         Döntés a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás valamint a családsegítő és gyermekjóléti központ feladatainak biztosításáról                      

            3.         A „Békéscsaba hazavár!” felsőoktatási hallgatói ösztöndíjról és életkezdési támogatásról szóló 14/2015. (V. 26.) rendelet módosítása

            4.         Döntés az Egészséges Városok Magyar Nyelvű Szövetsége békéscsabai koordinátora személyéről

                       

6.)        Oktatási, közművelődési, sport területet érintő ügyek:

            1.         Fenntartói megállapodás megkötése a Békéscsabai Jókai Színházzal és a Békéscsabai Napsugár Bábszínházzal       

            2.         Általános iskolai felvételi körzethatárok véleményezése

 

7.)        Beszámoló a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által tett döntésekről és intézkedésekről

 

8.)        Városüzemeltetési ügyek:

            1.         A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról és a köztisztaság fenntartásáról szóló 16/2014. (VII. 3.) önkormányzati rendelet módosítás I. forduló

            2.         A kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala 

            3.         A Békéscsabai Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. feladatellátása                 

             4.         A Mandula utcai útépítés támogatása                      

 

9.)        Döntéshozatal a „Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata kezelésében lévő burkolt utak, kerékpárutak, járdaburkolatok, parkolók és autóbuszmegállók (járdaszigetek) burkolatának fenntartása vállalkozási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárásban

          

10.)      Döntéshozatal a „Békéscsaba Város közigazgatási területén üzemelő közvilágítási hálózat (köz-, tér- és díszkivilágítás) elemeinek üzemeltetése, karbantartása, felügyelete és ellenőrzése 2016-2019.” tárgyú közbeszerzési eljárásban

           

11.)      Közbeszerzési Szabályzat elfogadása

           

12.)      A tervezett M44-es autóút békéscsabai csomópontjának későbbi ütemben, a nyugati       elkerülővel együtt történő megvalósítása           

 

13.)      A 41/2006. (I. 26.) közgy. határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása      

 

14.)      Békéscsaba Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 5/2006. (I. 26. önk. rendelet módosítása (Mondi Packaging Kft.)

           

15.)      A „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” című projekt szennyvíztisztító telep bővítése és rekonstrukciója tárgyú szerződés 7. számú módosítása a 6. számú vállalkozói követelés alapján

 

16.)      Tájékoztató a „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” című projekt állásáról          

 

17.)      „Békéscsaba Megyei Jogú Város szennyvíztisztításának és csatornázásának fejlesztése” tárgyú projekt támogatási szerződésének 7. sz. módosítása, egységes szerkezetbe foglalt támogatási szerződés         

 

18.)      Holokauszt mártír emlékmű létesítésének támogatása

           

19.)      BEJELENTÉSEK

 

 

 

FEL