Sokszínű óvodai nevelés: Sikeresek voltak a Lencsési Óvoda továbbképzései

2018. május 26. 11:48 | behir

Az EFOP 3.1.1 „Kisgyermeknevelés támogatása” című kiemelt európai uniós projekt keretében az Oktatási Hivatal pedagógus-továbbképzéseket hirdetett, amelyben a Lencsési Óvoda a 2017/2018-as nevelési évben együttműködő partnerként vett részt.

 

Az intézmény mindhárom telephelye részt vett a megvalósításban, a Lencsési Óvoda „Zöldovi” (Lecsési út 15.) telephelye az ősz folyamán a környezetvédelem, környezettudatosság témakörben interaktív projektet mutatott be a képzésben résztvevő pedagógusok számára. Sajben Mónika, intézményvezető-helyettes gyakorlatias tájékoztatást adott a szemléletformáló óvodai nevelési programjukról. A képzésben résztvevők becsatlakoztak az intézmény óvodapedagógusai által vezetett, igazán újszerű nagyprojekt csúcspontjának mondható vízvezetékrendszer és üvegház elkészítésébe.

 

 

A tél folyamán a Lencsési Óvoda „Napsugárovi” (Pásztor u. 70.) telephelye a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelésének nagyszerű példáját mutatta be, ahol dr. Ibos Gyuláné, óvodavezető-helyettes a több évtizedes jó gyakorlatot prezentálta, majd Bartók Nóra mozgásfejlesztő óvodapedagógus beszélt a gyakorlatban történő konkrét fejlesztési lehetőségekről és azok óvodai nevelésében történő megvalósításáról. Galbicsekné Rusznák Katalin óvodapedagógus foglalkozásán megtapasztalták a képzésben résztvevő pedagógusok a hétköznapok valódi gyakorlatát is.

Tavasz közeledtével a Lencsési Óvoda „Manóvárovi” (Pásztor u. 91.) székhelyintézménye a szabad játék tervezése és megvalósítása témakörben nyújtott nagyszerű előadást és bemutatót, hiszen a szabad játék, ahogy azt Markóné Herczeg Klára, munkaközösség-vezető prezentációjában előadta: a gyermekek szabad játékának biztosítása, észrevétlen tervezése és láthatatlan irányítása a legnehezebb feladatok egyike. Vargáné Sánta Mariann óvodapedagógus bemutató-foglalkozása példaértékű volt az érdeklődők számára.

 

 

A Lencsési Óvoda legújabb jó gyakorlata, amely akkreditált pedagógusképzés is egyben, a Gyermeklabdajáték bemutatója a tavasz folyamán a „Napsugárovi” (Pásztor u. 70.) intézményegységében valósult meg, ahol a gyakorlati bemutató két részből állt, az egyik a gyermekek részvételével, egy játékos-mozgásfejlesztő foglalkozást figyeltek meg a résztvevő óvodapedagógusok majd saját élmény alapú projektben vettek részt. Mindkét foglalkozást Rudnerné Sipos Hajnalka óvodapedagógus-edző vezette.

 

 

Dr. Erdeiné Gergely Emőke, az óvoda igazgatója mindhárom intézményegység bemutatóján az egyes témákhoz igazodó szakmai tájékoztatót tartott, kihangsúlyozva a Lencsési Óvoda egységét és egyben az intézményegységek egyéni arculatát, erősségeit. Fontosnak tartja az egymástól való tanulást, az értékek és erősségek hangsúlyozását. A négy szakmai terület az intézmény mindennapjainak szerves része, az óvodapedagógusok mindhárom telephelyen, a 15 csoportban azonos hangsúllyal és odafigyeléssel szervezik és végzik az óvodai nevelés feladatellátását. Az intézményegységek része egymás szakmai életének, mind a fejlesztő foglalkozások megvalósítását, mind a tehetséggondozást tekintve. 

 

A Békéscsabai Pedagógiai Oktatási Központ főosztályvezetője, Simon Nóra Edina a négy szakmai bemutató alkalmával kifejtette, hogy a Lencsési Óvoda az Oktatás Hivatal Bázisintézményeként a legmagasabb szakmai színvonalon végzi munkáját az óvodai nevelés valamennyi szegmensében.

A Lencsési Óvoda az Oktatási Hivatal számára helyszínt és bemutatót, helyi jó gyakorlatot biztosított képzések sikeres megszervezéséhez, amelyek rendkívül népszerűek voltak.

A 2017/2018 nevelési év folyamán, a projekt keretében, a Pedagógiai Oktatási Központok közreműködésével, 209 képzési csoportban, összesen 3365 óvodapedagógus részesült akkreditált, ingyenes, tematikus továbbképzésben, amely képzések szakmai és tárgyi feltételei biztosításához a Lencsési Óvoda is nagyban hozzájárult.

A napokban, május 23-án, a projekt szakmai zárásaként az intézmény mindhárom telephelye átvette az Oktatási Hivatal által biztosított szakmai fejlesztő készletet, amelynek elsődleges célja a köszönet volt, valamint a bemutatott jó gyakorlatok továbbfejlesztésének támogatása.

  

 

További programok »

FEL