Semmelweis nap: Elismeréseket, kinevezéseket adtak át Békéscsabán

2022. július 4. 16:42 | Csiffáry Zsuzsanna

A Békés Megyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórháza július 4-én, a békéscsabai városháza dísztermében tartotta Semmelweis napi ünnepségét.

Július 1-je Semmelweis nap, a magyar egészségügy napja. Ebből az alkalomból a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházában múlt héten, Békéscsabán pedig ma tartottak ünnepséget. 

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere köszöntőjében kiemelte: nagy örömmel tölti el az, hogy a mostani helyzetben is van lehetőség az ünneplésre. Emlékeztetett a két évig húzódó járványhullámra, valamint a nemrégiben kitört és jelenleg tartó háborús helyzetre. Hozzátette, hogy a covid hatását az egészségügyben dolgozók érezhették át a legjobban, ám a háború közvetett módon is hatást gyakorol a mindennapjainkra. Méltatta a kórházi dolgozók munkáját, és elmondta, hogy egészségügyi szakemberek nélkül nem működhet rendesen a társadalom.

Dr. Becsei László, a kórház főigazgató főorvosa elmondta, hogy minden évben Semmelweis Ignác születésnapján értékelik a kórházi illetve egészségügyi szakemberek és dolgozók munkáját. Csatlakozott a megyeszékhely polgármesterének azon kijelntéséhez, hogy örül a rendezvény megvalósulásának, hiszen most korlátozások nélkül ünnepelhetnek. Reményét fejezte ki, hogy a járványmentes időszak minél tovább tart majd. 

 

„Békéscsaba Egészségügyéért” kitüntetetést kapott dr. Melczer Mária és Kovácsné Balogh Ildikó

 

Dr. Melczer Mária Ágnes általános és középiskolai tanulmányait Békéscsabán végezte. A Rózsa Ferenc Gimnáziumban érettségizett 1964-ben, majd a Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyógyszerésztudományi Karán 1971-ben szerezte diplomáját. 1981-ben szakvizsgát tett szakmai tudását azóta is folyamatosan bővíti.

Pályáját a Békés Megyei Tanács Gyógyszertári Központjában kezdte beosztott gyógyszerészként, majd vezetői beosztásban dolgozott. Eközben 6 évig „pendliző” helyettesítő gyógyszerészként dolgozott, így Békés megye szinte minden patikájában megfordult, ahol sok tapasztalatot szerzett. 1978-ban a jaminai Batsányi utcai gyógyszertárban lett patikavezető. 1987-ben került a Deák utcai, akkori 14/9-es gyógyszertárba gyógyszertárvezetőnek, majd 1996-ban, amikor a gyógyszertárak privatizációja megtörtént, sikerült a pályázatot megnyernie, azóta folytatja magángyógyszerészi hivatását a békéscsabai „Isteni Gondviselés” Gyógyszertárban.

Az egyetem elvégzése óta folyamatos a betegekkel való kapcsolata, akiket nagy szeretettel és gondossággal szolgált és szolgál a mai napig. 1994 óta meghatározó szerepet vállal a Magyar Gyógyszerészeti Kamarában, 2006 óta elnökként képviseli a megye gyógyszerészeinek érdekeit. Pályafutása során több kitüntetésben és elismerésben részesült. Hitvallása szerint: „Az etikus, hagyományokon alapuló gyógyszerészetben hisz, mely a beteg, elesett ember szolgálatában teljesedik ki.” A helyi közösséget nemcsak gyógyszerészként, de mint az evangélikus egyház presbitere, jegyzője is szolgálja.

Dr. Melczer Mária elkötelezett és áldozatos munkát végzett és végez. Munkájában kiemelt figyelmet fordít a lakossági igények magas színvonalú kiszolgálására. A több mint 50 év óta végzett elhivatott, lelkiismeretes, eredményes és színvonalas munkája méltó elismerését fejezi ki a „Békéscsaba Egészségügyéért” kitüntetés.

Kovácsné Balogh Ildikó 1981-ben tett érettségi vizsgát Békéscsabán az Egészségügyi Szakközépiskolában. Ezt követően a Békés Megyei Tanács Gyógyszertári Központjában majd 1984-ben a Kórház Gyógyszertárában helyezkedett el. Gyógyszerkiadó szakasszisztensi végzettséget 1987-ben szerzett.

Érdeklődési köre a gyógyszertári munka mellett a pénzügyi területet is lefedte, ezért a tudásának elmélyítése céljából jelentkezett a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karára, ahol 2006-ban szerezte meg diplomáját egészségügyi ügyvitelszervező szakon. Tanulmányait tovább folytatta mesterképzésben, ahol 2013. évben egészségpolitika, tervezés és finanszírozás szakon okleveles egészségpolitikai szakértő diploma birtokosa lett.

A főiskolai évek alatt 2004. július 1-től az intézmény controlling osztályára került, ahol kezdetben kontrollerként, majd helyettes osztályvezetőként végül osztályvezetőként dolgozott. Feladatát rendkívüli odaadással végezte, szakmai munkájának eredményeként egy jól szervezett, a vezetői döntések támogatásán túl az intézmény egészét segítő osztály alakult ki.

2016. április 1-től a Békés Megyei Központi Kórház egyik stratégiailag fontos tevékenységének irányításával bízták meg a döntéselőkészítési osztály vezetőjeként. Munkájában fontos szerepe van a csapatmunkának, ezért törekszik az osztályon belül, valamint a társosztályokkal, gyógyító egységekkel is nyitott és őszinte kommunikációt kialakítani, a közös célok megvalósítása érdekében.

Az intézmény működésében jelentős változásokat eredményezett a 2020 tavasza óta tartó koronavírus járvány. Kezdetektől kiemelkedő aktivitással vesz részt a betegellátás folyamatosságát biztosító intézményi struktúramódosítások meghatározásában, az oltások adminisztratív feladatainak szervezésében és a mindennapi adatszolgáltatások biztosításában. Eddigi pályafutásának méltó elismerését fejezi ki a „Békéscsaba Egészségügyéért” kitüntetés adományozása.

Díjátadó

A képen Kovácsné Balogh Ildikó, Melczer Mária és Szarvas Péter

 

 „Békéscsabai Hűségdíj” elismerésben részesültek

 

A Békéscsabai Hűségdíjat Békéscsaba önkormányzata 2009-ben alapította.  Békéscsabai Hűségdíj adományozható a városban az egészségügyi alapellátásban területi ellátási kötelezettséggel tevékenykedő háziorvosok, valamint a háziorvosok munkáját segítő azon szakdolgozók részére, akik az egészségügy területén 25 vagy 30 éve dolgoznak. Hűségdíj jár azoknak a háziorvosoknak és szakdolgozóknak is, akik vagy 25 vagy 30 egészségügyben végzett tevékenység után nyugdíjba vonulnak.

  1. évben a következők kaptak Békéscsabai Hűségdíjat:

Dr. Túri Klára háziorvos a Kazinczy lakótelepen a 14. számú felnőtt háziorvosi praxisban látja el feladatait, 30 éve dolgozik Békéscsabán, az egészségügy területén.

Bimbó Katalin körzeti ápoló dr. Lippai László háziorvos munkatársaként, immár 30 éve végzi a körzeti szakápolói tevékenységét.

Hugyecz Mónika dr. Gál László Zsolt munkáját fogorvosi asszisztensként segíti 30 éve dolgozik Békéscsabán, az egészségügy területén.

Bencsikné Mazán Márta körzeti ápoló dr. Árus Tibor háziorvos mellett végzi a körzeti nővéri feladatokat. 30 éve dolgozik Békéscsabán az egészségügyben.

Szécsi Edit dr. Huszár Ildikó gyermekorvos mellett asszisztenseként tevékenykedik. 30 éve dolgozik Békéscsabán az egészségügyben.

Beregszászi Ildikó dr. Szilágyi Annamária munkatársaként látja el a körzeti nővéri feladatokat. 30 éve dolgozik Békéscsabán, az egészségügy területén.

Dr. Szilágyi Annamária a békéscsabai 6. számú felnőtt körzet háziorvosként látja el feladatait. 25 éve dolgozik Békéscsabán az egészségügyben.

Dr. Makovei Edit Klára a 15. számú fogorvosi körzet betegeinek fogászati ellátását végzi. 25 éve dolgozik Békéscsabán az egészségügyben.

Vandlik Tünde a számú felnőtt háziorvosi praxisban helyezkedett el körzeti ápolóként, 25 éve dolgozik Békéscsabán, az egészségügy területén.

Kovács Zsolt Jánosné jelenleg dr. Fekete Gréta gyermekorvos munkáját segíti asszisztensként, 25 éve dolgozik Békéscsabán, az egészségügy területén.

Sipiczki Zoltán Mátyásné nyugalmazott körzeti ápoló, évi nyugdíjba vonulása előtt dr. Putnoki Anna háziorvos mellett tevékenykedett. 42 évet dolgozott Békéscsabán az egészségügyben

 

Réthy Pál Emlékérmet vett át dr. Farkas Éva

 

A Békés Megyei Központi Kórház egyik legmagasabb erkölcsi kitüntetése a Réthy Emlékérem, amelyet ezúttal dr. Farkas Éva radiológus főorvos kapott meg. Farkas Éva a diplomáját 1981-ben szerezte. Orvosi tevékenységét a Réthy Pál Kórház radiológia osztályán kezdte. 1985-ben sikeres szakvizsgát tett. 1987-1993 között a békési röntgen szakrendelőben dolgozott. 1993 óta ismét a békéscsabai radiológiai osztály munkatársa. 1997-ben főorvosi kinevezést kapott.

Ismeri a radiológia összes modalitását. Hosszú ideig tevékenykedett az emlő diagnosztikában. Aktívan dolgozik a hagyományos röntgen, az ultrahang, CT és MRI képalkotásban. 2017-ig ellátta az osztályvezető helyettesi feladatokat. Munkáját alaposan, felkészülten, a tudományos aktualitásoknak megfelelően végzi. Általánosan elismert szaktekintélye, a klinikus kollégák felé segítőkészsége. Ennek eredményeként munkájával kiemelkedően hozzájárul az intézmény jó hírnevéhez. Részt vesz a rezidensek képzésében, jelenleg is aktív tutor. Az emlékéremre dr. Kardos Klára terjesztette fel. Dr. Farkas Éva főorvos asszony több évtizedes munkájának elismerése a kitüntetés.

 

Réthy nővér kitüntető címet kapott Vas Istvánné

 

A Réthy nővér kitüntető címmel a kórház minden évben elismeri egy kiváló szakdolgozó munkáját. Ebben az évben ezt a díjat Vas Istvánné, a bőr- és nemibeteg-gondozó vezető asszisztense kapta. Vas Istvánné Szakmai pályafutását 35 évvel ezelőtt általános ápoló- és asszisztensként kezdte a Dr. Réthy Pál Tagkórházban 1987-ben, majd munkája mellett 2001-ben szakápoló végzettséget szerzett. Kimagasló munkavégzése, szervezőkészsége elismeréseként 2003-ban kinevezték a bőr- és nemibeteg-gondozó vezető asszisztensévé. 2019. óta a kórház osztályos háttérrel nem rendelkező járóbeteg szakrendelőinek vezető asszisztense, a betegirányító munkacsoport vezetője. Jó szervezőképessége és munkabírása vezetőhöz méltó. A pandémia alatt a mindennapi feladatai mellett szervezte és koordinálta a betegbeléptető, azonosító pontokon dolgozók munkáját is. Munkáját a mindennapokban példaértékű precizitással végzi, mind a betegekkel, mind a kórház dolgozóival kiváló a kommunikációja. Rendkívül segítőkész, empatikus a hozzá tartozó egységeknél a felmerülő problémák mielőbbi megoldásában, a zökkenőmentes munka megszervezésében. Mindennapos feladatait jó problémamegoldó képességgel, és a folyamatosan változó szabályokhoz rugalmasan alkalmazkodva látja el. A fentiek alapján, a 35 éve végzett példaértékű munkája és emberi értékei alapján méltó a „Réthy nővér” kitüntető címre.

 

Kórházért kitüntetésben részesült Pallag Andrásné

 

Kórházért kitüntetésben részesült Pallag Andrásné diplomás ápoló (krónikus belgyógyászat, oltópont). Szakmai pályafutását felnőtt szakápolóként kezdte, munkája mellett folyamatosan képezte magát, 2002-ben mentálhigiénés asszisztensi, 2008-ban diplomás ápoló végzettséget szerzett. 2016. áprilisában kórházunk krónikus belgyógyászati osztályára nyert felvételt. Elméleti ismereteit felhasználva, jó szakmai szemlélettel segíti az osztály folyamatos működését. Mindennapos feladatait jó szervezőkészséggel, problémamegoldó képességgel, és a folyamatosan változó szabályokhoz rugalmasan alkalmazkodva látja el. 2021. január 1-től a kialakításra került oltópontra került áthelyezésre, ahol nagyszerűen helytállt a folyamatosan változó körülményekhez igazodva. Munkájával és nagyfokú empátiájával hozzájárult az oltópontokat felkeresők elégedettségéhez. Emberi értékei és több évtizedes kimagasló szakmai munkája elismeréseként „Kórházért” kitüntetést vehet át.

A képen dr. Farkas Éva, Vas Istvánné és Pallag Andrásné

 

Főigazgatói dicséretet kaptak

 

Dr. Veres-Bali Agneta belgyógyász szakorvos. Az elmúlt években folyamatosan precíz és magas szintű szakmai munkát végzett. A békéscsabai belgyógyászati team tagjai közül többek között őt delegálták 2021. novemberben a gyulai covid- és decemberben a csabai non-covid SBO-ra többletfeladatok végzésére, ahol szintén kiválóan helyt állt.  Agneta szakma iránti szeretetét az is jelzi, hogy rendszeresen tart továbbképző és saját tudományos munkát bemutató előadásokat hazai rendezvényeken.

Knyihár Mihályné asszisztens. Évtizedek óta látja el az ortopédiai szakrendelésen munkáját, vezető szakasszisztensként. Munkája megbízható, a betegellátás oszlopos tagja, a szakrendelés folyamatos munkáját szervezi. A megfelelő anyaggazdálkodást figyelemmel tartja. Vezetői e kitüntetéssel ismerik el munkáját.

Spitzer Ádámné műtősnő. Pályafutása során végig szívén viseli a Traumatologiai  műtő sorsát, de a Központi Műtő bármelyik munkahelyén példamutató munkát végez. Sem az ügyeleti, sem a közösségi munkából nem vonja ki magát. Nyitott az új eljárások bevezetésére, melyeket kiemelkedően alkalmaz a gyakorlatban.  Tudásával, lelkiismeretes munkájával azon van, hogy a műtétekhez minden lehetséges anyagot biztosítson.

Ondos Mónika szakápoló. A 2. Sebészeti Osztály sorsát, bármelyik munkahelyén példamutató munkát végez. Az idei évben befejezte az egészségügyi gyakorlatvezetői képzést és aktívan részt vesz a gyakorlati oktatásban. Rendszeresen részt vesz tudományos üléseken, szakmai továbbképzéseken, hogy nyitott maradjon az újdonságokra. Tudásával, lelkiismeretes munkájával azon van, hogy a Sebészeti Osztály működése zavartalan legyen.

Török Mónika ápoló. Évek óta alázattal, szorgalommal, becsülettel, empátiával végzi nap mint nap munkáját. Megbízhatósága, munkabírása, kitartása töretlen, a betegek szeretik. Az osztályon tanúsított magatartása munkatársai felé példamutató. A Covid-időszak alatti átirányítás idején is maradéktalanul ellátta feladatát.

 

Főorvosi kinevezések

 

Dr. Gaál Anita belgyógyász, gasztroenterológus szakorvos, kórházi adjunktus. Az adjunktusnő 2000-ben végzett Szegeden, az orvostudományi Egyetemen, majd 2006-ban belgyógyászatból, 2009-ben gasztroenterológiából szerzett szakképesítést. Előadásokat tartott mind helyi, mind országos szintű konferenciánkon, de gasztroenterológiai magyar szaklapunkban cikke is megjelent. Teljesítette a főorvosi kinevezéshez szükséges kritériumokat, pontokat. Az elmúlt években jelentősen fejlődött emberi és szakmai hozzáállása mind a betegekhez, mind a kollégákhoz. Különösen jól kommunikál a fiatal kollégákkal, és kiemelkedő az utánpótlás-nevelésben végzett munkája, a rezidens képzést ő is szívügyének tekinti. Nemcsak a fekvőbeteg osztályon, hanem a szakrendeléseken, az endoszkópos vizsgálatokban, colorectális szűrésekben kiveszi a részét és számítani lehet kitartó, odaadó munkájára. Alkalmas arra is, hogy vezetői helyettesi feladatokat elásson szükség szerint. Dr. Varga Márta osztályvezető főorvos asszony felterjesztését a Tudományos Bizottság támogatta. Dr. Gaál Anita főorvosi kinevezést vehetett át.

Dr. Hajnal Éva aneszteziológus-intenzív terápiás szakorvos, kórházi adjunktus. Dr. Hajnal Éva 1999 óta tagja a békéscsabai Intenzív Osztálynak. Szorgalmas, tanulni vágyó kollégát ismerhettek meg benne. Türelme, empátiája révén méltán vívott ki magának megbecsülést az egész kórház körében. Szakmai tudását szorgalmasan fejlesztette az elmúlt években. Így egyre megbecsültebb tagja lett az orvosi karnak. Ennek révén kapott adjunktusi kinevezést 2013-ban. Embersége, tudása révén egyre nagyobb teret kap az osztályvezető távollétében annak helyettesítésére. Dr. Bóna Attila terjesztette fel kinevezését. dr. Becsei László főigazgató főorvos a mai nappal kórházi főorvossá nevezte ki dr. Hajnal Évát.

Dr. Patai Tímea patológus szakorvos, kórházi adjunktus. 2001-ben végzett a Szegedi Tudomány Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 2001-2005-ig a Pándy Kálmán Kórház Pathologiai osztályán dolgozott. 2005-től jelenleg is a BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház Pathologiai osztályán dolgozik. 2012-ben pathologiai szakvizsgát tett. 2016-ban adjunktusi kinevezést kapott. Dr. Patai Tímea 10 éve pathologus szakorvos, 2012 óta helyettesíti távollétében az osztályvezető, ez idő alatt kétségbevonhatatlanul bebizonyította szakmai rátermettségét. Munkáját példás alapossággal, lelkiismeretességgel végzi. Szakmai tudása, munkatársaihoz való emberi magatartása példamutató. Kinevezését dr. Bodor Anita osztályvezető főorvos terjesztette fel. A mai napon dr. Becsei László kórházi főorvossá nevezte ki.

 

Adjunktusi kinevezés

 

Dr. Mezei Csilla radiológus szakorvos diplomáját 1997-ben szerezte. Radiológus szakorvos-jelöltként 2008-ban kezdte munkáját a Réthy Pál Kórház radiológia osztályán. Az osztály munkaközösségébe gyorsan beilleszkedett. Elsőként a hagyományos röntgen és ultrahang diagnosztikát sajátította el. Ezután megtanulta a CT vizsgálómódszerhez szükséges ismereteket és erős tagjává vált a CT-ben dolgozó orvos csapatnak. Később az emlődiagnosztikában szerzett gyakorlatot. Ezzel párhuzamosan elkezdett biopsziákat végezni, ezeket kitűnően kivitelezi. A szakmai újdonságokat követi és alkalmazza. A napi esetmegbeszéléseken aktívan részt vesz. Munkája alapos. A felmerülő munkabeosztás körüli nehézségekhez aktív segítséggel viszonyul. A fentiek szerint dr. Kardos Klára terjesztette fel kinevezését. A mai napon dr. Becsei László adjunktussá nevezi ki.

 

Véradó munkatársakat köszöntöttek

 

Az egészségügyi dolgozók ünnepéhez a kórházban szorosan hozzátartozik azon munkatársak köszöntése, akik rendszeres véradók. Az intézmény az erkölcsi elismerés mellett anyagi juttatásban is részesíti a jubileumi véradókat, megköszönve önzetlen segítségüket!

Név

Véradás száma

Munkahely

Zahorán Krisztina

10

Ortopédia-Békéscsaba

 

 

 

Zágonyi Zsolt

15

Szül.-Nőgy.-Békéscsaba

 

 

 

Popa Györgyi

20

Szül.-Nőgy.-Békéscsaba

Bagyinkáné Farkas Katalin

20

Szül.-Nőgy.-Békéscsaba

 

 

 

Dr. Zahorán János

40

Ortopédia-Békéscsaba

 

 

 

Kor Richárd

50

Műtő-Békéscsaba

Galéria

 

További programok »

FEL