Semmelweis-nap: Elismeréseket adott át az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara

2023. július 7. 18:24 | Hidvégi Dávid

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés Vármegyei Területi Szervezet Semmelweis-nap alkalmából köszöntötte azon munkatársait, akik az elmúlt évben kimagasló egyéni, közösségi teljesítményt nyújtottak. Az átadót idén a Békéscsabai Jókai Színházban tartották meg.

Egy közösség életében fontos, hogy a kimagasló egyéni, közösségi teljesítményeket elismerjék és példaként állítsa társaik elé az arra érdemeseket. 2020-ban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés Vármegyei Területi Szervezet Elnöksége ezért döntött úgy, hogy a kimagasló egészségügyi tevékenységet végző szakdolgozóknak és szakdolgozói közösségeknek, díjakat kitüntetéseket és elismeréseket adományozzon. A koronavírus viszont közbeszólt, így a tavalyi évben szervezhették meg először a Semmelweis napi díjátadó ünnepségüket.

– Ez egy lehetőség, mivel a tagoknak szeretnénk megköszönni ezen a napon az áldozatos munkájukat, ehhez adta a nevét a szakdolgozói kamara országos és helyi szervezete. A helyiek jelölik meg azokat a dolgozókat, osztályokat, akiket az elismerésre méltónak tartanak. Úgy gondolom a csoportok, osztályok elismerésének még nagyobb értéke van, bár minden díj dicsérendő és nagy tisztelettel adja a kamara – fogalmazott dr. Papp Katalin, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Külkapcsolatokért felelős titkára.

Semmelweis napi elismerő oklevél azon Békés vármegye területén tevékenykedő szakdolgozóknak, szakdolgozói közösségeknek adható, akik kiemelkedő, példaértékű tevékenységet végeztek.

 

Semmelweis-napi elismerő oklevelek

 

Balázs Dániel ápoló szakmai tudása, rátermettsége, elhivatottsága kiemelkedő. Szakmai feladatain túl részt vesz a sürgősségi osztály munkaszervezési feladataiban főnővér helyettesként. A koronavírus-járvány alatt a betegellátásban folyamatosan részt vett, túlmunkát is vállalt. Szakmai tapasztalatának átadásával az új dolgozóknak és a szakmai gyakorlaton lévő kollégáknak is sokat segít. Kommunikációjában tisztelettudó, türelmes, alázatos jellem.

Kaczkó Katalin Ilona ápoló negyven éve dolgozik a Dr. Réthy Pál Tagkórházban. Kezdetben a szemészeti osztályon, majd a fül-orr-gégészeti osztályon. Az egynapos sebészeti osztály indulása óta munkájával, pozitív személyiségével erősíti a csapatot. A pandémia kezdete óta a sürgősségi osztály vált a negyven éves ápolói tevékenység végállomásává.  Lelkiismeretes, empatikus és segítőkész kolléga. Igazi közösségi ember. Megbízhatósága, szakmai és emberi rátermettsége teszi érdemessé a kitüntetésre.

Karbiner Tünde okleveles ápoló éveken keresztül a Pándy Kálmán Tagkórház onkológiai osztályán főnővérként dolgozott, ahol Pándy Nővér elismerést is kapott. A BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórházában 2017. január 10-től az ápolási osztály főnővéri feladatait látta el diplomás ápolóként. Tudását továbbfejlesztve non doktori végzettséget szerzett a Debreceni Egyetemen, mint okleveles ápoló. Új feladatkörében a krónikus belgyógyászati osztályon folytatta munkáját, ahol az orvosokkal és az ápoló személyzettel is kitűnő munkakapcsolatot ápol. A covid ellátásban, két hullámban is, több hónapig tartó munkát végzett a „szürke zónás” ellátásban. Munkája mellett a Gál Ferenc Egyetem Főiskolai Karán és a Szent-Györgyi Albert Technikumban, valamint a betegellátó osztályon is oktatói feladatokat lát el. Felelősségteljes, kitartó, pontos munkája, szakmai előmenetele példaként szolgál kórházunk dolgozói kollektívájának.

 

(Fotó: Máthé Csongor)

 

Kiss Istvánné szülésznő 1985 óta dolgozik az Orosházi Kórházban szülésznőként. Kedves, nyugodt, kiegyensúlyozott. Mindig van pár jó szava az anyukákhoz, akik nagyon kedvelik. Munkáját körültekintően, maximális odafigyeléssel végzi. Precíz, pontos, a legapróbb részletek sem kerülik el a figyelmét. Munkatársaival is nagyon jó viszonyt ápol. Odafigyeléssel segíti, oktatja az új kollégákat, de a gyakorlatra érkező „tanulókat” is ugyanolyan odaadással tanítja az évek alatt megszerzett tudásának, tapasztalatának átadásával. Szerénysége is példaértékű.

Szatmári Lajosné ápoló 2009 óta az Orosházi Kórház dolgozója. A kardiológiai osztályon megbízhatóan, pontosan, lelkiismeretesen ápolja a betegeket. Mindig lehet rá számítani, segítőkész. A kardiológia örző részlegén a súlyos, életveszélyes állapotban lévő betegek ellátásában is szívesen vesz részt. A járvány ideje alatt szinte végig covid pozitív osztályon dolgozott. Hozzáállása, lelkiismeretessége a betegellátásban kiemelkedő. Tevékenységére jellemző a kedvesség és nyugodtság, ami jó hatással van a munkatársakra és a betegekre is. Jól kezeli a kihívásokat, alkalmazkodik a változásokhoz. Mindig a legjobb megoldás megtalálására törekszik, gyors, jó döntéseket hoz. A Non-Invazív Mátrix csapatának fontos tagja.

A Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Kardiológia Rehabilitációs Osztály Szakdolgozói (8 fő). A díjat átvette: Schneider Lászlóné főnővér és Erdélyiné Kiss Mária kardiológiai szakasszisztens. A Kardiológiai Rehabilitációs Osztályon korai, akut rehabilitációs tevékenység mellett programozott rehabilitáció folyik. A csapatmunka az ellátás alapját képezi. A szerződött ágyak száma 50. Az osztály három szinten működik, stabil szakdolgozói gárdával, fluktuáció nem jellemző. A covid járvány idején is végezték odaadó munkájukat a rehabilitáció területén, igaz csökkentett ágyszámmal, tekintettel arra, hogy a dolgozók egy része átirányításra került a covid betegellátásba. Az elmúlt években az osztály kitüntetésben nem részesült. Az osztály 1988 óta működik, a jelenlegi főnővér 2008. évben kapta kinevezését. Az intézmény egyik kollektívája, ahonnan a betegek csak pozitív visszajelzéssel éltek. A főnővér halk szava és szelíd, szolgalelkű természete, szakmai elhivatottsága átjárja a kis kollektíva minden egyes tagját. Közösségként is kiválóan működnek, összetartó, egymást segítő munkacsoport. Minden időben helytállnak, ha csökken a létszám vagy éppen egy új feladatot kapnak, minden ellenvetés nélkül végzik dolgukat és a legjobbat hozzák ki magukból, minden körülmények között a betegek érdekeit tartják szem előtt.

 

(Fotó: Máthé Csongor)


Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Non-Invazív Mátrix Szakdolgozói (15 fő) A díjat átvette: Dér Irén Éva vezető ápoló és Asztalosné Baranyi Ildikó vezető ápoló helyettes 2016-ban mátrix osztályokat alakítottak ki az Orosházi Kórházban. A Non-Invazív Mátrix a belgyógyászati, a gasztroenterológiai és kardiológiai szakmák egyesítésével jött létre az ápolói személyzet azóta egy vezető ápoló irányításával dolgozik. a több mint 120 ágyas mátrixban minden szakág munkájában példamutatóan kiveszik a részüket. A szakágak között ápolói forgás a szükséges mértékben történik. Ehhez fontos a dolgozók jó szaktudása, rugalmassága és kiváló alkalmazkodó képessége. Ezeknek a készségeknek a meglétét a covid járvány alatt is bizonyították oroszlánrészt vállalva a covid gyanús és covid pozitív betegek ellátásában. Az elmúlt években többször előfordult, hogy váratlan időpontban új részleget kellett nyitni a gyógyításhoz, akár szombaton éjszaka is. Mindig segítőkészen, fegyelmezetten álltak a helyzethez. Számukra mindig a beteg az első. sokszor saját szükségleteiket háttérbe szorítva végzik a munkájukat, hogy a betegek a legjobb ellátást kapják. Egymást családtagként segítve, támogatva sokszor lelkileg időnként fizikailag is. a csapat összetartása, együttműködése, helytállása kimagasló.

 

Békés Vármegye Alapellátásért Díj


Elismerés a Békés vármegye területén az alapellátásban tevékenykedő szakdolgozók számára, a kiemelkedően értékes példaként állítható teljesítményért.

 

(Fotó: Máthé Csongor)

 

Gyebnár József János mentőtiszt 1994. augusztus 1-jén lépett be az Országos Mentőszolgálathoz mentőápolói munkakörben. A sorkatonai szolgálat után mentőápolóként dolgozott, majd 1999-ben felvételt nyert a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karának mentőtiszti szakára, ahol a nappali tagozaton 2003-ban mentőtiszti végzettséget szerzett. 2003-től 2009-ig Szarvas Mentőállomáson dolgozott mentőtisztként, majd pályázaton 2009-ben elnyerte a Békéscsabai Mentőállomás állomásvezetői beosztását, amit 2014-ig végzett lelkiismeretesen. Szakmai elhivatottságára jellemző, hogy a mai napig az állomásvezető munkáját segítve folyamatosan lehet rá számítani, az új dolgozók betanításában, főiskolai és egyetemi hallgatók mentorálásában nagy szerepet vállal. Több, mint 10 éve rendszeresen részt vesz a mentőápolók oktatásában. Az Országos Mentőszolgálathoz való lojalitása példaértékű, a mentőmotoros szolgálat megalakulása óta annak oszlopos tagja volt. Szakmailag segíti, támogatja az új mentőápolók, mentőtisztek munkáját. Megyei kábítószerfelelősként mai napig segíti a megyei menedzsment munkáját. Az elsősegélynyújtás népszerűsítésében több mint 20 éve részt vesz, bemutatók és versenyek állandó szervezője, iskolák és óvodák népszerű előadója, önkéntes alapon évek óta részt vesz a védőnők és kismamák elsősegélynyújtás oktatásában, a Magyar Vöröskereszt közúti elsősegélynyújtás vizsgáztatója. A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békés vármegyei Etikai Bizottságának tagja. 2023. május 15-től ellátja az Országos Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezet Békés vármegyei ügyeleti koordinátori feladatait. 

 

Békés Vármegyei Járóbeteg-ellátásért Díj

 

Békés vármegye területén a járóbetegellátásban tevékenykedő szakdolgozók számára, esélyt, lehetőséget teremt a kiemelkedően értékes példaként állítható teljesítmény elismerésére.

Havrán Árpádné felnőtt szakápoló idén 30 éve dolgozik járóbeteg-ellátásban asszisztensként. Ezen hosszú idő alatt töretlen türelemmel, alázattal és kedvességgel végezte, végzi munkáját több szakrendelésen. Betegek és kollégák által egyaránt kedvelt ember. Sokoldalúságát, rugalmasságát, alkalmazkodóképességét számtalanszor bebizonyította. A pandémia alatt fekvőbeteg-ellátásban is vállalt feladatot, segítve ezzel az akkori többletfeladatok biztonságos elvégzését. Személyiségét tekintve kivételes az elfogadóképessége, önismerete, lelkiismerete, melyek érzelmekkel terhelt valós helyzetben is megmutatkoztak.

Kocsis-Pál Ildikó Eszter ápoló 1983. szeptember 5-én kezdett el dolgozni a Dr. Réthy Pál Tagkórházban. Munkája mellett 1985-ben általános ápoló és általános asszisztensi képesítést szerzett. 1994-ben felnőtt szakápoló, 2001-ben felsőfokú ápolói minősítést szerzett. Kórházi munkájának első évtizedeit a régi I. számú Belgyógyászati Osztály A oldalán végezte nővérként. Minden alkalommal a 40 km-re lévő otthonából kellett ingáznia, ezért 1998-tól úgy döntött, hogy lakóhelyén egy idősotthonban helyezkedik el. Ez a rövid kitérő alig több, mint két évig tartott, de a szíve visszahúzta, így 2001. január 1-jén visszatért kórházunkba, de munkáját már a nefrológiai szakrendelésünkön folytatta. Az itt eltöltött évtizedek alatt gyorsan kivívta a betegek szeretetét és a kollégák megbecsülését. Belgyógyászati osztályon szerzett alapos szaktudásával biztos oszlopa a kórház kollektívájának, akire mindig, minden körülmények között lehet számítani, szorgalmasan, pontosan és maximális elkötelezettség mellett látja el a napi feladatát. 40 év munkaviszonyt követően ebben az évben nyugdíjba vonul.

 

(Fotó: Máthé Csongor)

 

Mohácsiné Kiss Magdolna felnőtt szakápoló 1999. május 1-jén egészségügyi végzettséggel (felnőtt szakápoló) jelentkezett a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórházba. Ezt megelőzően a gyulai Béke sugárúti gyermek háziorvosi rendelőben asszisztensként tevékenykedett. Az emberekkel való kiemelkedő türelme már itt is megmutatkozott, melyet azóta is magas szinten végez a Központi Laboratórium mintavételi helyiségében immár 24 éve. A legmegbízhatóbb kolléganők egyike, aki minden nap pontosan 7 órakor beszólítja az első beteget vérvételre. Naponta kb. 200-250 vérvételre jelentkező beteg érkezik hozzánk, ezen mintavételi számhoz hozzáadódik a környező településekről beszállított közel 400 beteg mintája. Ő az, akivel legelőször találkozik a beteg, akitől információt kap, akiről rögtön megítéli a laboratóriumban folyó munka minőségét. A betegek ismerik, nevén szólítják, ismerősként üdvözlik. Megbízható szakember. Betegeink, visszajelzéseik alapján nagyon elégedettek az ellátással.

Vincze Istvánné, kardiológiai szakasszisztens 1982. szeptember 01-től az Orosházi Kórház dolgozója. Kezdetben belgyógyászaton osztályos nővérként ápolta a betegeket. 1992-től EKG-s asszisztensként, majd a szívultrahang laborban, a későbbiek során és jelenleg is a kardiológiai ambulancián asszisztensként dolgozik. Munka mellett felnőtt szakápolói, majd kardiológiai szakasszisztensi képesítést szerzett. Munkáját megbízhatóan, lelkiismeretesen, pontosan végzi. Tevékenységére jellemző a kedvesség és nyugodtság, ami jó hatással van a kollégáira és a betegekre is. Jó munkatársi kapcsolatokat alakított ki, hozzáállásával segíti a problémák megoldását. Türelmessége, vidámsága, szerénysége könnyebbé teszi a munkát. A betegek kifejezetten szeretik megnyugtató jelenlétét. Mindent megtesz azért, hogy elégedettek legyenek az ellátással.

 

Békés Vármegye Fekvőbeteg-ellátásért Díj

 

A Békés vármegye területén a fekvőbeteg ellátásban tevékenykedő szakdolgozók számára, esélyt teremt, a kiemelkedően értékes példaként állítható teljesítmény elismerésére.

Marton Lászlóné ápoló 1994 óta dolgozik a Pándy Kálmán Tagkórház Érsebészeti osztályán. Az első 10 évben, három műszakos, majd a második 10 évben 12 órás munkarendben végzi munkáját a betegágy mellett. Kiemelkedő szakmai felkészültségű, tudását folyamatosan frissen tartja. Igen katonás gyorsaságú, határozott munkatárs. Jó kommunikációs képességgel rendelkezik. Kezelős nővérként is a helyettesítési feladatokat igen precízen ellátja. Betegeink véleményei alapján kedvessége, alapossága élen jár a gondoskodó beteg ápolásban. Összpontosítani tudó, az egyénre és a feladatokra fókuszálni tudó kolléga. Intelligens, a betegekkel empatikus. A munkahelyi előírásokat maradéktalanul betartja. Munkatársaival harmonikus kapcsolatot épített ki.

Sulcz Antónia intenzív betegellátó szakápoló Közel 40 éve, 1984 óta dolgozik az Orosházi Kórházban. Belgyógyászaton kezdte meg munkáját, ahol szakápolói képesítése mellett érettségi bizonyítványt is szerzett. Az ott eltöltött 22 év után szakmai fejlődése céljául tűzte ki az intenzív terápiás szakképesítés megszerzését. E cél érdekében kérte áthelyezését az intenzív osztályra, ahol jelenleg is dolgozik. Munkája magas színvonalú, precíz. Jellemét tekintve segítőkész, támogató mind a kollégákkal, mind a hozzátartozókkal és természetesen a betegekkel szemben is. Mindenkivel, minden helyzetben tisztelettudó, s igyekszik jó kapcsolatot ápolni.

 

(Fotó: Máthé Csongor)

 

Szőke Teréz műtős szakasszisztens 1991 májusában került a Pándy Kálmán Tagkórházba, ahol immár 32 éve dolgozik. Előbb az általános sebészeti osztályon általános ápolóként, majd felnőtt szakápolóként, később az általános sebészeti műtőben illetve az átalakult intézmény központi műtőjében. Munka mellett továbbra is tanult, 1992-ben felnőtt szakápolói szakosítót végzett, majd 1997-től Műtős szakasszisztensi szakképesítést is szerzett, és ebben a munkakörben dolgozik jelenleg is. Pályája során a legtöbb időt általános sebészeti műtősnőként töltött. Később az ügyeleti rendszer összevonásával érsebészeti műtétekben is aktívan tevékenykedett, előbb csak ügyeleti időben, majd napközben, az elektív műtéteknél is. Az ő személye is fontos volt az egyik új érsebészeti műtéti típus bevezetésénél az úgynevezett Érsebészeti Hibrid-műtétnél, ahol az érsebész és a radiológus felváltva, együtt operál és mindkettő szakembert segíti a teamben részt vevő műtős szakasszisztens. A központi műtő létrehozásával a sebészeten és az érsebészeten túl más műtéti szakterületek munkájában is szívesen és tevékenyen részt vesz. Mindig nyitott az új dolgokra, és munkája során gyakran saját ötletekkel áll elő. A mindennapokban szorgalmas, kitartó és nagy teherbírású szakember. A szakma iránti elkötelezettsége példa értékű.

Szűcsné Futó Irén Cecília, ápoló 2001. február 01. óta dolgozik a sebészeti osztályon, kezdetben osztályos ápolóként, majd 2020. január 01.-től a főnővéri feladatokat is ellátja. Kollégai, az osztályorvosai számíthatnak segítségére. Tapasztalata és felkészültsége miatt munkatársai példaképévé vált. Hivatástudata, kommunikációja, határozottsága, szakmai elkötelezettsége példaértékű, mindig a betegek érdekeit tartja szem előtt. A szakmai elkötelezettsége példaértékű mindig a betegek érdekeit tartja szem előtt. A szakmai protokollokat, irányelveket folyamatosan szem előtt tartva végzi munkáját, a változásokhoz jól alkalmazkodik. Fiatalabb munkatársait és a tanulókat nagy gonddal oktatja, hiszen tudja, hogy a megfelelő szakmai munkát, a betegek ellátását csak jól képzett munkatársakkal lehet biztosítani. A stabil szakmai tudás és a szakmai empátia erősíti a betegek biztonságérzetét a műtétek előtt és a lábadozás alatt. Szakmailag és emberileg kimagasló a teljesítménye.

 

Békés Vármegye Kiváló Szakdolgozója Díj

 

A Békés vármegye területén tevékenykedő szakdolgozói számára, esélyt, lehetőséget teremtsen a magas szintű, kiemelkedően értékes, példaként állítható teljesítmény elismerésére.

Korsósné Varga Ildikó, gyógytornász/ több mint 40 éve dolgozik egészségügyben. Az Orosházi Kórház ellátását 1989. óta segíti. Gyógytornászként főleg traumatológián, de más szakterületen is segítette a betegek gyógyulását. Mindig vidám, pozitív kisugárzású, mosolygós kolléga. Sok-sok éven át fogta össze a gyógytornászok csapatát vezetőként. Szakmailag segíti, támogatja az új gyógytornászok, munkáját Kollégái megbecsülték, szerették, tisztelték, rengeteget tanultak tőle. Sok figyelmet szentelt a betegek, de a kollégák fizikai és lelki egészségének megőrzésére is. Vezetésével igazi kollegiális és motivált közösség alakult ki az irányítása alá tartozó gyógytornászokból.

 

Békés Vármegye Kiváló Szakdolgozói Közössége Díj

 

A Békés vármegye területén azon szakdolgozói munkát végző szakmai közösség elismerésére, akik magas szintű, kiemelkedően értékes, példaként állítható teljesítmény nyújtanak.

 

(Fotó: Máthé Csongor)

 

Békés Vármegyei Központi Kórház – Dr. Réthy Pál Tagkórház Intézeti Gyógyszertár Szakdolgozói (12 fő). A díjat átvette: Gazdikné Kanyó Ágnes vezető asszisztens és Kulichné Komáromi Katalin vezető asszisztens helyette. A BMKK Dr. Réthy Pál Tagkórház Intézeti Gyógyszertárának dolgozói közvetett módon, számos szakterületen vesznek részt a kórház napi gyógyító tevékenységében. Az Intézeti Gyógyszertár kollektívája speciális szakfeladatot lát el, amelynek végzéséhez magasan képzett szakemberekre van szükség. A napi munka ellátása szakdolgozói szinten kilenc szakasszisztens, három asszisztens és három kisegítő személyzet feladatát képezi. Az intézeti gyógyszertár szakdolgozói a napi munkájuk mellett részt vesznek az asszisztensek, valamint szakasszisztensek gyakorlati képzésében, továbbképzésében, valamint képzőhellyel együttműködve, a gyakorlati vizsga lebonyolításában. Az intézeti gyógyszertár szakdolgozói munkájukat kifogástalanul magas színfonalon látják el. Emberi magatartásuk példaértékű, követésre méltó. Kiváló kommunikációs képességük, és kapcsolatteremtő készségük alapján közvetett munkatársaik és mindazok, akikkel a kórházi napi feladatellátásuk során találkoznak, nagyra értékelik. Közvetlen és közvetett munkatársaikkal türelmes, segítőkész magatartást tanúsítanak. A többletfeladatokból a gyógyszertár valamennyi szakdolgozó munkatársa maximális részt vállal. Munkájukat pontosan, nagy odaadással és szeretettel látják el, szakmaszeretetük okán. Munkahelyük szakterületeit kitűnően ismerik, hiszen valamennyi rájuk bízott feladatot hibátlanul, pontosan, lelkiismeretesen végeznek el, hozzájárulva a gyógyszertár, ezáltal intézményük jó hírnevének megtartásához.

Az átadó ünnepség a Békéscsabai Jókai Színház gálaműsorával zárult.

 

Galéria

További programok »

Itthon

Termelői mézvásárral folytatódott a gyulai Méz- és Mézeskalács Fesztivál

Ezen a hétvégén rendezik Gyula legédesebb gasztronómiai eseményét, a tizennegyedik Méz- és Mézeskalács Fesztivált, amelyen a cukrászati különlegességek bemutatása mellett méhészeti kiállítással és vásárral várják az érdeklődőket. Immáron hagyomány, hogy a fesztivál második napján hirdetik ki az "Év Kiváló Magyar Méze" verseny győztesét.
17:21
FEL