Pályázni lehet békéscsabai önkormányzati bérlakásokban történő elhelyezésre

2023. július 20. 09:13 | behir.hu

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi szolgálati bérlakásokban történő elhelyezésre:

  • Andrássy út 55-57. I. em. 2. (egyszobás, összkomfortos 24 m²; bérleti díja: 13 512 Ft/hó),
  • Andrássy út 55-57. II. em. 14. (egyszobás, összkomfortos 24 m²; bérleti díja: 13 512 Ft/hó),
  • Andrássy út 55-57. fszt. 1. (kétszobás, összkomfortos 54 m²; bérleti díja: 30 042 Ft/hó).

Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakások a békéscsabai székhelyű vagy telephelyű közfeladatot ellátó intézményeknél, szervezeteknél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók részére és a békéscsabai székhelyű vagy telephelyű sportszervezet és annak leigazolt sportolója részére adhatók bérbe.

A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

 

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi ifjúsági garzon bérlakásban történő elhelyezésre: 

Dózsa György út 7. B. fszt. 2. (egyszobás, összkomf. 30 m2, bérleti díja: 10 000 Ft/hó).

Az Ifjúsági Garzonházi lakóegység bérleti jogának elnyerésére a 40 év alatti házaspárok/élettársak nyújthatják be pályázatukat.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek azok a párok, akik: legalább 5 éve békéscsabai lakóhellyel rendelkeznek és ténylegesen a bejelentett lakásban laknak; felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) végzettségűek; készpénz megtakarítással, 6 hónapnál régebben kötött lakás-előtakarékossággal, vagy építési telekkel rendelkeznek.

A pályázatot elnyert bérlők kötelesek 70 000 Ft óvadék megfizetésére.

A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.  A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

 

3. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi költségelvű bérlakásokban történő elhelyezésre:

  • Irányi u. 4-6. C. II. em. 12. (egyszobás, összkomfortos 35 m²; bérleti díja: 35 000 Ft/hó),
  • Irányi u. 4-6.C. III. em. 18. (egyszobás, összkomfortos 35 m²; bérleti díja: 35 000 Ft/hó).

 Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen az pályázhat (egyéb feltételek mellett): akinek a nettó együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének;  aki minimum havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződést köt; aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft).

A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik. A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

A pályázat benyújtására személyesen, elektronikusan vagy postai úton van lehetőség.

A pályázat polgármesteri hivatalba történő beérkezésének határideje: 2023. július 28. 12 óra. A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

A pályázat benyújtásának elektronikus címe: szocialis@bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap és tájékozató a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és letölthető a bekescsaba.hu weblapról a pályázati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés a legközelebbi döntéshozatali eljárásban történik.

Bővebb felvilágosítás a polgármesteri hivatal szociálpolitikai osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-506, 66/886-502.

További programok »

FEL