Pályázati felhívás fesztiválszínpad igénybevételére

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Dél-alföldi Operatív Program keretén belül DAOP-2.1.1/C-2008-0009 azonosítójú, „Kulturális és gasztronómiai turisztikai célú rendezvények infrastrukturális fejlesztése” tárgyú pályázatán elnyert összegből egy fesztiválszínpadot szerzett be.

A Csabagyöngye Kulturális Központ üzemeltetésébe átadott színpad 60 db 1×2 méteres, tetszőlegesen összeállítható, állítható magasságú elemekből áll, igény szerint tetőszerkezettel kiegészítve.

A fesztiválszínpadot pályázat benyújtásával bérleti díjmentesen lehet igénybe venni a Békéscsaba közigazgatási területén megtartásra kerülő turisztikai, kulturális-, sport- és egyéb szabadidős rendezvények szervezéséhez, félévente összesen legfeljebb 20 rendezvénynapon. (Pályázati azonosító: FESZT/2017)

A Közművelődési, Ifjúsági, Oktatási és Sportbizottság kedvező elbírálása esetén a használatba vétel során az igénylő a bérleti díj alól mentesül; a szállítás, felállítás, bontás költsége az igénybe vevőt terheli.

 A pályázóknak a naptári év második felére vonatkozó, 2017. július 1. és december 31. közötti igényeket 2017. május 12-ig beérkezően kell a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályára írásban eljuttatni. A döntés várható ideje legkésőbb 2017. május 24.

 

A pályázóval szemben támasztott jogszabályi előírások:

  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 50. §-ára figyelemmel a pályázónak a pályázati űrlapon nyilatkoznia kell, hogy megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint a pályázat benyújtásakor nincs esedékessé vált, és meg nem fizetett adótartozása, valamint járulék-, illeték- és vámtartozása.
  • Amennyiben szervezet pályázik, képviselőjének nyilatkoznia kell, hogy az Áht. 50. §-ának megfelelően átlátható szervezetnek minősül.
  • Nem részesülhet támogatásban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg szervezet (összeférhetetlenség).
  • A pályázó a pályázat benyújtásakor, illetőleg – a pályázati beszámoló elfogadásáig bezárólag – az érintettséget megalapozó körülmény beálltától számított 8 munkanapon belül nyilatkozni köteles, hogy fennáll-e a Knyt. 8. §-ában meghatározott érintettség.
  • Civil szervezet pályázónak a haszonkölcsön-szerződés megkötéséig eleget kell tennie az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 28–30. §-ában előírt beszámoló-készítési, valamint letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének.

 

Az önkormányzati támogatásokra Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az önkormányzati támogatások nyújtásáról szóló 24/2013. (X. 4.) önkormányzati rendeletét kell alkalmazni.

További információ kérhető a 06-66/523-800/2512-es telefonszámon, illetve a hudak@bekescsaba.hu e-mail címen. Pályázati űrlap személyesen Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Közművelődési csoportjánál igényelhető (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.), illetve letölthető a www.bekescsaba.hu honlap Hírek menüpontjának Pályázati hírek oldaláról.

 

Megosztás:

Címke: , , ,