Online regisztráció a 2020/2021-es óvodai évre

2020. március 24. 16:58 | D. Nagy Bence

A koronavírus miatt kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai regisztrációra online formában nyílik lehetőség.

Március 25 és április 5 között ezen a felületen végezhető el a 2020/2021-re szóló óvodai regisztráció. 

Óvodába jelentkezhet minden olyan, okmányai szerint Békéscsabán lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek, aki harmadik életévét 2021. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2020/2021. nevelési év során (2020. szeptember 1-től 2021. augusztus 31-ig) megkezdhesse. A 2,5 éves kort betöltő gyermekek felvételére szabad férőhely esetén van lehetőség, olvasható a békéscsabai polgármesteri hivatal közleményében.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Szakértői vélemény vagy a járási hivatal határozata alapján a kijelölt óvoda köteles felvenni az óvodaköteles gyermeket.

Az óvodák a számukra előírt kötelező felvétel biztosításán túl jelentkező igényeket a szabad férőhelyek függvényében teljesíthetik. A felvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az óvoda vezetője dönt és legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. napon értesíti a szülőt. 

Fontos információ, hogy a kitöltött óvodai jelentkezési lap leadása nem jelenti egyben a választott óvodába történő felvételt is. Ezen jelentkezési adatlap kitöltése nem helyettesíti a 2020. május 11-én, 12-én történő óvodai beiratkozást.

Egy gyermek részére csak egy jelentkezési lap tölthető ki.

Az adatlapokon a valós helyzetnek megfelelő adatokat kell közölni, amelyek a kapcsolatos dokumentumokban, okmányokban szereplő adatokkal megegyezők. Az adatok valódiságáért az adatlapot kitöltő szülő felelős. A valóságnak nem megfelelő adatok közlése jogi következményeket von maga után.

A regisztrációval kapcsolatos kérdés esetén Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Oktatási, Közművelődési és Sport Osztálya az alábbi telefonszámon nyújt tájékoztatást: 66/886-752.

 

Forrás: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

További programok »

FEL