Önkormányzati bérlakásokra lehet pályázni Békéscsabán

2024. március 1. 08:24 | behir.hu

Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló bérlakásokban történő elhelyezésre.

1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő, alábbi költségelvű bérlakásban történő elhelyezésre.

  • Irányi u. 4-6. B. II. em. 16. (2 szobás, összkomfortos 59 m²; bérleti díja: 59 000 Ft/hó).

 Az önkormányzat költségelvű bérleményeire eredményesen az pályázhat (egyéb feltételek mellett):

-  akinek a nettó jövedelme, vagy az együttköltözők együttes jövedelme legalább ötszöröse a fizetendő lakbér összegének,    

-  aki min. havi 10 000 Ft lakás-előtakarékossági szerződést köt,

- aki megfizeti a bérleti szerződés megkötése előtt a meghatározott összegű óvadékot (150 000 Ft), 

A lakóegység bérbeadása nem szociális rászorultság alapján történik.

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

 

2. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdonában lévő alábbi szociális alapon bérelhető bérlakásban történő elhelyezésre.

  • Franklin u. 265. (1,5 szobás, összkomfortos 48 m²; bérleti díja: 17 280 Ft/hó).

A pályázaton való részvétel részletes feltételeit a pályázati adatlap mellékletében szereplő tájékoztató tartalmazza.

A pályázat benyújtására személyesen, elektronikusan vagy postai úton van lehetőség.

A pályázat Polgármesteri Hivatalba történő beérkezésének határideje: 2024. március 8. péntek 12:00 óra

A határidőn túl beérkezett pályázat érvénytelen.

A pályázat benyújtásának postai címe: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociálpolitikai Osztály, 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17.

A pályázat benyújtásának elektronikus címe: szocialis@bekescsaba.hu

A pályázat benyújtásához szükséges pályázati adatlap és tájékozató a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán igényelhető és letölthető a bekescsaba.hu weblapról a pályázati hírek menüpontban.

A pályázatokról döntés a legközelebbi döntéshozatali eljárásban történik.

Bővebb felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Szociálpolitikai Osztályán kérhető. Telefonszám: 66/886-502, 66/886-506.

További programok »

FEL