Nevet változtatna? Mi lépésről-lépésre elmeséljük miképp kell!

2022. július 1. 13:30 | Such Tamás

Egy hölgy ismerősöm vagy negyvenöt éve fejezte be az általános iskolát. Amikor egy munka kapcsán találkozott egy volt osztálytársával – akit a ballagás óta nem látott –, a férfi teljesen más néven mutatkozott be neki.

Amikor a nő megemlítette, hogy nagyon hasonlít egy volt iskolatársára, akit nem ezen a néven ismert meg… Majd rákérdezett: véletlenül nem ő az? Ekkor a férfi azon nyomban kikelt magából: mégis mit képzel a másik? Percekkel később azonban megenyhült és bevallotta, hogy igen, valóban az általa említett néven hívják, csak miután az apjával nem volt jó viszonyban, így megváltoztatta a nevét.

Ebből kifolyólag ezekkel kérdésekkel fordultam a békéscsabai önkormányzathoz:

  • Ha történetesen fel akarom venni az édesanyám nevét, mi minden kell ahhoz, hogy elfogadják az indokom?
  • Mennyi időbe telik a hivatali procedúra?
  • Egy ember hányszor válthat nevet?

 

Dr. Bacsa Vendel jegyzőtől az alábbi válaszokat kaptam:

"A névváltoztatás történhet több okból is, például:

  • születési családi név megváltoztatása,
  • születési utónév megváltoztatása, módosítása,
  • házassági név megváltoztatása,
  • házassági név viselési forma módosítása,
  • névkorrekciók, mint például: megkülönböztető betűjel, ragadványnév, kötőjel felvétele/elhagyása.

Általánosan elmondható, hogy ezen kérelmek bármely anyakönyvvezető előtt benyújthatóak.

 

Dr. Bacsa Vendel, a helyi választási iroda vezetője

Dr. Bacsa Vendel

 

A születési utónév módosítása az az eset, amikor kérelmező a két születési utóneve közül csak az egyiket szeretné viselni, vagy sorrendjén szeretne módosítani. A házassági név változtatására akkor kerülhet sor, amennyiben a kérelmező házassága már megszűnt, és igazolja, hogy házassági nevét mindezidáig a kért formában viselte.

A születési családi név és/vagy utónév megváltoztatása iránti kérelem ezt követően Budapest Főváros Kormányhivatala Állampolgársági és Anyakönyvi Főosztály Névváltoztatási és Anyakönyvi Osztály részére kerül továbbításra, mivel ezen hatóság rendelkezik kizárólagos hatáskörrel a kérelem elbírálására.  A kérelmet az ügyfélnek meg kell indokolnia, de az indoklás tartalmi elemeire nézve előírás nincsen. Egyedüli kitétel, hogy történelmi, illetve régies írásmódú családi neveket, továbbá 5 éven belüli újabb névváltoztatást csak különös méltánylást érdemlő esetben engedélyez a hatóság. Amennyiben egy családi név változtatása olyan családi névre történik, amely egy adott élő személyhez köthető (pl.: élettárs, bármely felmenő, közelebbi-távolabbi rokon, vagy akár ismerős) akkor ezen személy írásbeli hozzájárulását is csatolni kell. Hozzájárulása szükséges a névváltoztatással érintett további személyeknek is (pl.: házastárs, 14 év feletti gyermek). Az eljárás szolgáltatási díjköteles, a kérelmezőnek 10.000.-Ft összegű díjat kell megfizetnie. A hatóság eljárási határideje 45 nap. A hatóság a kérelem tárgyában hozott döntését a kérelmezővel és a kérelmező születési helye szerinti anyakönyvi hivatallal közli.

A többi kérelemtípus esetén indoklási kötelezettség nincsen, az anyakönyvvezető bírálja el a kérelmet, és amennyiben a kért módosítás a névviselési szabályoknak megfelel, úgy az anyakönyvi adatváltozást az elektronikus anyakönyvi rendszeren és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásán is átvezeti. Az anyakönyvvezető eljárásának határideje 15 nap.”

További programok »

Itthon

Takács Árpád koordinálja a Békés megyei gázkitermeléssel összefüggő feladatokat

A kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé, valamint kiemelten közérdekű beruházássá nyilvánította a Békés megyei Nyékpuszta nem hagyományos földgázmező további kutatását, fejlesztését célzó Corvinus projektet. Orbán Viktor miniszterelnök a beruházással összefüggő kiemelt jelentőségű ügyekben a koordinációs feladatok ellátására Takács Árpád Békés megyei főispánt jelölte ki.
19:39
FEL