Ne feledjék: november 6-án és 13-án lomtalanítás lesz Békéscsabán

2021. november 3. 14:55 | behir.hu

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy a társaság Békéscsabán, 2021. november 6- án szombaton az I. körzetben, 2021. november 13-án szombaton pedig a II. körzetben tart lomtalanítást.

A szolgáltató tájékoztatja az ügyfeleit, hogy a koronavírus miatt hatósági házi karantén alatt álló ingatlanoktól nem szállítják el a lomokat, ezért kérik, hogy ott ne helyezzék ki!

A társaság, mint közszolgáltató a lomtalanítás alkalmával a természetes személy ingatlanhasználók háztartásában feleslegessé vált nagydarabos hulladékokat (amelyek méreteik miatt nem rakhatók a hulladékgyűjtő-edénybe) gyűjti össze és szállítja el. A feleslegessé vált bútorokat, használati tárgyakat, amelyek mások számára még használhatóak, azokat például a segélyszervezeteknél, szociális szolgáltatóknál is leadhatják, így segíthetnek másokon, illetve csökkenthetik a hulladéklerakás mennyiségét, ezzel óvva a környezetet.

A lomtalanítás ütemezésekor fokozott figyelmet fordítottak a hivatalos nemzeti, vallási és kegyeleti ünnepekre, közegészségügyi előírásokra, amikor lomtalanítást nem végeznek.

Kérik, hogy a lomokat – a gyűjtési naptárban meghatározott napokon, reggel 6 óráig a lakóház előtti, a hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki, ne az úttestre tegyék, mert azzal akadályozhatják a forgalmat.

 

Lomtalanítási körzetek Békéscsabán

I. körzet: Jamina (Szarvasi út - Budapest vasútvonal - Kereki u. által határolt terület), Kenderföldek, Mezőmegyer, Fényes, Gerla, Dobozi út elkerülőn kívüli szakasza, Szója utca és Meteor utca.

II. körzet: Belváros, I. kerület, II. kerület, III. kerület, IV. kerület, VI. kerület, Vandhát, Béke -kertek, Keleti-kertek, Borjúréti-kertek, Kastély-szőlők.

 

Az elszállítható és az el nem szállítható hulladékok köre (a teljesség igénye nélkül): 

 

 

A lomtalanításról a DAREH ügyfélszolgálatától kaphatnak részletes tájékoztatást.

A központi ügyfélszolgálat címe: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 4-6., telefon:+ 36-66/447-150, e-mail: ugyfelszolgalat@grnkft.huszallitasi-informaciok@grnkft.hu, honlap: www.dareh.hu.

A szolgáltató kéri, a lom kihelyezésénél szíveskedjenek tekintettel lenni arra, hogy a kihelyezett lom mérete akkora legyen, hogy azokat a munkatársaik kézi erővel meg tudják emelni és be tudják helyezni a hulladékgyűjtő járműbe (100 cm x 100 cm x 80 cm).

Az el nem szállítható hulladékok leadhatóak:

  • egyes hulladéktípusok esetében, a társaság által üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarokon. Az igénybevétel részletes feltételei az alábbi linken találhatóak: https://www.dareh.hu/_bazis/hulladekgyujto-udvarok/
  • a közszolgáltató által nem gyűjthető hulladékok esetében, más vállalkozás által üzemeltetett hulladékudvarokon.

Továbbá felhívják a figyelmet, hogy a lomtalanítás során kihelyezett hulladék a NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt.) tulajdonát képezi, ebből kifolyólag a jogtalan eltulajdonítás rendőri intézkedést vonhat maga után.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló további részletes információk a www.dareh.hu oldalon érhetőek el.

További programok »

Itthon

FEL