Mit jelent az „üzemi baleset”?

Társadalombiztosítási szempontból az a baleset tekinthető üzemi balesetnek, amely a biztosítottat a foglalkozása körében végzett munka közben, vagy azzal összefüggésben éri.

Üzeminek minősül az a baleset is, amelyet a biztosított munkába vagy onnan lakására (szállására) menet közben szenved el, továbbá az a baleset, amely a biztosítottat közcélú munka végzése vagy egyes társadalombiztosítási ellátások igénybevétele során éri. A társadalombiztosítási ellátás igénybevétele során bekövetkezett balesetek közül üzeminek számít például az, amely a biztosítottat keresőképtelenségének, rehabilitálhatóságának elbírálása céljából elrendelt, vagy keresőképessé válásához szükséges egyéb vizsgálaton vagy kezelésen történt megjelenésével összefüggésben érte.

Fontos tudni, hogy a baleset nem minősíthető üzeminek, ha az részben vagy egészben a balesetet szenvedett biztosított alkohol vagy kábítószer általi befolyásoltsága miatt következett be. Kizáró ok  a munkahelyi feladatokhoz nem tartozó, engedély nélkül végzett munka, illetve az úti balesetek körében az, ha nem a legrövidebb útvonalon történt a közlekedés, vagy a baleset az utazás indokolatlan megszakítása miatt következett be.  Nem jogosult baleseti ellátásra az, aki sérülését szándékosan okozta, vagy az orvosi segítség igénybevételével, illetőleg a baleset bejelentésével szándékosan késlekedett.

A baleset megtörténtét munkabaleseti vagy üzemi baleseti jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Az üzemi balesetet, illetőleg a foglalkozási megbetegedést a megyeszékhelyen működő járási hivatalnak be kell jelenteni. A baleset elbírálása határozattal történik. Az egyéni és társas vállalkozó, a biztosított mezőgazdasági őstermelő által elszenvedett balesetet – a sérült bejelentése alapján – a járási hivatal vizsgálja ki.

A táppénz mértéke 50 vagy 60 százalékos, ugyanakkor üzemi baleset esetén baleseti táppénz jár, melynek mértéke 100%-os, úti baleset esetén pedig 90%-os. Lényeges különbség az is, hogy a baleseti táppénz a keresőképtelenség első napjától folyósítható, betegszabadság nem állapítható meg.

Dávid Ferenc, főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

Megosztás:

Címke: , , ,