Mezőberény Város Díszpolgára elismerő címet kapott dr. Ferencz Csaba

2021. augusztus 20. 11:48 | behir

A mezőberényi városháza dísztermében tartott előadást augusztus 19-én dr. Ferencz Csaba mérnök, űrkutató, majd ünnepélyes keretek között "Mezőberény Város Díszpolgára" elismerő címet vett át Siklósi István polgármester és Körösi Mihály alpolgármestertől.

Az ünnepséget jelenlétévével megtisztelte leánya dr. Ferencz Orsolya, aki az űrkutatásért felelős miniszteri biztos, és unokája Júlia, dr. Gschwindt András, Kmetykó János díszpolgárok, és az augusztus 20-án ünnepi ülésen kitüntetését átvevő dr. Varga Sándor szívsebész is családjával.
Dr. Ferencz Csaba köszöntésén közreműködött Rázga Áron zongoraművész és a "Leg a Láb"AMI kalotaszegi tánccal. A díjazott tiszteletére régi barátok, osztálytársak, ismerősök is megjelentek és köszöntötték.
 
Ferencz Csaba 1941-ben Erdélyben, Csíksomlyón született, családjával Csíkszeredán élt. Apja Ferencz Gyárfás újságíró. A második világháború után, 1947-ben családjával Magyarországra menekültek. Gyermek-, és ifjúkorát Mezőberényben töltötte. A Deák Ferenc utcán és a Petőfi utcán laktak, és Békésen járt középiskolába, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karán tanult és szerzett mérnöki oklevelet. A Magyar Tudományos Akadémia műszaki tudományok doktora, a Budapesti Műszaki Egyetem habilitált doktora, címzetes egyetemi tanár. Kutatási területe az elektromágneses hullámterjedés, a Föld és a bolygók magas légköre, az űreszközök fedélzeti berendezései, a műholdas távérzékelés, globális változások és az űridőjárás. Jelenleg az Eötvös Lóránd Tudományegyetem egyetemi magántanára és a magyar űrkutatás egyik megalapítója.
Pályafutásának első jelentős tevékenysége között szerepelt, amikor megalakították 1961-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen az első magyarországi űrkutatási csoportot, a Rakétatechnikai Tudományos Diákkört. A csoport műholdak rádiókövetésével, űreszközök elektronikai berendezéseinek és mechanikus részegységeinek fejlesztésével, telemetriai adatok feldolgozásával, valamint rakétakísérletekkel foglalkozott. A csoport neve 1965-től BME Űrkutató Csoport lett. Az eredmények nem maradtak el, 1966-ban saját fejlesztésű és készítésű eszközökkel műholdak képeit vették.
Dr. Ferenc Csaba 1975-ben a Szojuz-Apolló program során a Magyar Televízióban az élő adásokban szakértőként kommentálta az amerikai és a szovjet őrhajó összekapcsolásának eseményeit, mely szakmai tudásának elismerése az akkori időkben. A Magyar Tudományos Akadémia több bizottságának és albizottságának tagja volt, és jogutódjainak mind a mai napig tagja. A hazai űrtevékenység korszerű átszervezése óta tagja volt a magyar űrtevékenységet irányító Űrkutatási Tudományos Tanácsnak és a Magyar Űrkutatási Tanács elnöke volt. Tagja a Filozófiai Társaságnak, részt vesz a Híradástechnikai Tudományos Egyesület, a Magyar Asztronautikai Társaság és a Magyar Atlanti Tanács munkájában is.
2010. március 20-án a Magyarországért Alapítvány rangos elismerésben részesítette a hazai űrtevékenységben dolgozó szakembereket, így kiemelkedő munkája elismeréseként dr. Ferencz Csaba, villamosmérnök és többek között a szintén mezőberényi kötődésű dr. Gschwindt András villamosmérnökkel Magyar Örökség Díjat vehetett át az Magyar Tudományos Akadémián.
1980-ban egy négytagú mérnökcsoport vezetőjeként részt vett az 1978-ban Magyarországra visszaszállított Szent Korona vizsgálatában. Ennek tapasztalatait a 2002-ben kiadott Szent István király koronája című könyvében publikálta.
Sokoldalúságát, sokrétű szakmai tudását támasztja alá, hogy nemzetbiztonsági főtanácsadónak kérte fel a néhai Antall József az első szabadon választott miniszterelnök. Tagja és nagymestere a Szent István Lovagrendnek. Vallja, hogy a „A kereszténység az életet szolgálja” és eszerint él családja, gyermekei, unokái körében és a szintén természettudós felesége sziklaszilárd hite segíti.
Életútja összecseng az űrkutatás elindításával, és ahogy lánya, dr. Ferencz Orsolya fogalmazta meg: „….érdekes, hogy nagymértékben békési kötődésű magyarok mutatták meg, hogy ez az út, a hazai űrkutatás fejlesztése, igenis járható.” S ezen az úton dr. Ferencz Csaba sokat tett és büszke elért eredményeire, mezőberényiségére és Mezőberény büszke Ferencz Csabára, a Mezőberényben felnőtt tudósra.
Mezőberényhez való kötődése alapján, a tudományok területén elért eredményei, emberi magatartása valamint Mezőberény jó hírnevének öregbítése alapján, Mezőberény Város Önkormányzatiának Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és nagyrabecsülése kifejezéseként, erkölcsi elismerésként, „Mezőberény Város Díszpolgára” kitüntető címet adományozott dr. Ferencz Csabának. 
 
Forrás: Mezőberény Város Önkormányzata

További programok »

FEL