Megújulnak a Lencsési Óvoda játszóudvarai

2015. november 20. 06:08 | Mikóczy Erika

A Lencsési Óvoda mindhárom telephelyén új mozgásfejlesztő játékeszközöket szereztek be. Dr. Ferenczi Attila tanácsnok csütörtökön személyesen is ellenőrizte az intézmény Zöldovi telephelyén a mozgásfejlesztő játékok érkezését és szabványos telepítését.

A hatályos rendelet szerint „az óvodai játszóudvar, az iskolai udvar akkor megfelelő, ha alapterülete az óvodában lehetővé teszi valamennyi gyermekcsoport, az iskolában valamennyi osztály tagjainak egyidejű befogadását és egészséges, biztonságos körülmények közötti foglalkoztatását.

Az óvodák játszóudvarain biztosítani szükséges az egészséges mozgásfejlődést segítő, az optimális mozgásigényt szolgáló eszközöket. A Lencsési Óvoda mozgásfejlesztő játékai erre kiválóan alkalmasak – mondta dr. Ferenczi Attila.

A kisgyermekek mindennapos kedvelt tevékenysége a játszótéri mozgás, ahol a mászást megfelelően gyakoroltató játékeszközök (például mászókák, több funkciós tornyok) igen hasznosak a kicsik fejlődésében, erősítésében. Az idegrendszert, az agyi érés folyamatait a pörgő, forgó, lengő játékokon való rendszeres mozgás befolyásolja jó irányba.                           

A most telepített többfunkciós játszóeszköz biztosítja az egyensúlyérzék fejlődését, az egymásra figyelést, kihat az egész személyiségfejlődésre, elősegíti nemcsak a testi, hanem az érzelmi, értelmi és szociális fejlődést is.

– A tudatos, tervszerű mozgásfejlesztésnek köszönhetően, azok a kisgyermekek, akik a nagymozgásokat a célzott fejlesztő eszközökön nagy biztonsággal végzik, azaz bátran használják az udvari játszóeszközöket, sikeresebben boldogulnak az iskolában az írás-, olvasástanulás területén is. A gyermekek alapvető szükséglete a mozgás, az óvodában megfelelő időt, teret és eszközt kell biztosítani a fejlesztő hatás elérése érdekében. Azonban a tudatos fejlesztés mellett az óvoda játszóudvarainak a  legfontosabb szerepe a gyermekek öröme a játék közben. Tanácsnok úr segítségével ismét nagy lépést tettünk a pedagógusok nevelőmunkájának tudatos tervezéséhez és a gyermekek biztonságos mozgásfejlesztéséhez, önfeledt, vidám játékához – fogalmazott dr. Erdeiné Gergely Emőke óvodavezető.

 

FEL