Magyar Falu program: A Békés Megyei Önkormányzat segít a településeknek

2019. augusztus 25. 13:46 | behir

A Békés Megyei Önkormányzat projektmenedzsment csoportja több településnek segít a pályázatok előkészítésében, a menedzsment tevékenység ellátásában.

Magyarország kormánya a 2018-ban meghirdette a Magyar Falu Programot, a támogatási rendszerrel az 5000 fő alatti települések élhetnek. A program célja a kis lélekszámú települések infrastrukturális fejlesztése és szolgáltatási lehetőségeinek bővítése, amely többek között magában foglalja a polgármesteri hivatal felújítását, az orvosi szolgálathoz kapcsolódó eszközbeszerzést, óvodák építését vagy akár a helyi közösségi terek fejlesztését.

A Magyar Falu Program 2019-ben 150 milliárd forint támogatást kap, amelyből 75 milliárd forint pályázati úton lesz elérhető az ötezer főnél kisebb települések számára. A közszolgáltatások színvonalának emelését és a falusi életminőség javítását 18 támogatott célterület fogja át: 16-nak az önkormányzatok, kettőnek pedig az egyházak a kedvezményezettjei.

Február végén jelentek meg a Magyar Falu Program első pályázati felhívásai, melyekre azóta is nagy érdeklődés mutatkozik. A pályázati felhívások elérhetőek a kormány hivatalos felületein, a kormany.hu oldalon valamint a Magyar Államkincstár honlapján a folyamatosan frissülő információkkal együtt.

A Békés Megyei Önkormányzat projektmenedzsment csoportja több településnek segít a pályázatok előkészítésében, a menedzsment tevékenység ellátásában.

Lejárt benyújtási határidejű alprogramok:

Nemzeti és helyi identitástudat erősítése: kulturális intézmények tereinek építése, felújítása, kultúrát segítő személy, programszervező foglalkoztatása, programszervezés és a programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, működési költségek. Keretösszeg: 6 000 000 000.-

Helyi egyházi közösségi terek fejlesztése: meglévő, de használaton kívüli épületek általános és energetikai felújítása, egyházi közösségszervező személy foglalkoztatása, programszervezés, a program(ok)hoz kapcsolódó működési költségek, eszközbeszerzés. Keretösszeg: 7 000 000 000.-

Orvosi eszköz: háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi, alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátáshoz, a védőnői feladatellátáshoz szükséges eszközök, bútorok beszerzése. Keretösszeg: 2 000 000 000.-

Orvosi rendelő: új, többcélú egészségügyi létesítmény létesítése vagy már meglévő önkormányzati tulajdonban lévő létesítmény átalakítása, felújítása, korszerűsítése, bővítése, berendezések, eszközök beszerzése. Keretösszeg: 4 000 000 000.-

Orvosi szolgálati lakás: új szolgálati lakás építése, a szolgálati lakás rendeltetésszerű használatához szükséges alapvető berendezések beszerzése a használatbavételi engedély kiadásához. Keretösszeg: 5 000 000 000.-

 

Még pályázható alprogramok:

Önkormányzati tulajdonú utak felújítása: a pályázat célja a települési önkormányzatok tulajdonában lévő utak felújítása, új kerékpárút építése, meglévő kerékpárutak felújítása, valamint hídfelújítás és korszerűsítés. Keretösszeg: 8 000 000 000.-

Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása: új járda építésének anyagtámogatása, szilárd burkolatú járda javításához, felújításához szükséges anyagok támogatása. Keretösszeg: 2 000 000 000.-

Polgármesteri hivatal felújítása: polgármesteri hivatalok, közös önkormányzati hivatalok külső és belső felújítása, átépítése, bővítése, korszerűsítése. Keretösszeg: 2 000 000 000.-

Falu- és tanyagondnoki szolgálat támogatása: falugondnoki és/vagy tanyagondnoki szolgáltatást működtető vagy új szolgáltatás indítását vállaló települések gépjármű-beszerzésének támogatása. Településenként egy darab gépjármű cseréje és/vagy beszerzése támogatható.    Keretösszeg: 4 000 000 000.-

Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására: új eszközök/munkagépek beszerzése, amelyek hozzájárulnak a belterületi közterületek megfelelő karbantartásához. Keretösszeg: 3 000 000 000.-

Óvoda udvar: óvodaudvar, játszóudvar kialakítása, felújítása, korszerűsítése, eszközök és felszerelések beszerzése. Keretösszeg: 3 000 000 000.-

Temető fejlesztése: települési önkormányzatok tulajdonában lévő temetők tekintetében maximum 30 millió forint összeghatárig lehet pályázni új ravatalozó építésére, meglévő ravatalozó bővítésére, külső és belső felújítási munkálatainak elvégzésére, temető akadálymentesítésére vagy maximum 5 millió forint összeghatárig temetőhöz kapcsolódó épület vagy építmény külső és belső felújítására. Keretösszeg: 1 800 000 000.-

Egyházi közösség tulajdonában lévő temetők fejlesztése: történelmi egyházak számára működő temetők és temetkezési emlékhelyek fejlesztésének támogatása. Keretösszeg: 1 200 000 000.-

Óvodafejlesztés: óvoda kialakítása, építése, férőhelybővítése, felújítása és ezen beruházásokhoz kapcsolódó eszközbeszerzések támogatása. Keretösszeg: 5 000 000 000.-

 

Forrás: Békés Megyei Önkormányzat

További programok »

FEL