KSH: Indul a háztartások életkörülményeit vizsgáló éves adatfelvétel

2019. március 1. 14:47 | behir

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019. március 1. és május 10. között hajtja végre a Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételt, amely a háztartások életszínvonalát kívánja felmérni. Az adatgyűjtés, amelyet 2005 óta évente végez a hivatal, kitér a lakosság fogyasztásának, életkörülményeinek és lakáshelyzetének vizsgálatára. A kérdések internetes önkitöltéssel és kérdezőbiztosok segítségével egyaránt megválaszolhatók.

 

Március 1-jétől a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) mintegy 10 ezer háztartásban méri fel a háztartások jövedelmi helyzetét, fogyasztását, valamint lakás- és életkörülményeit. A felmérésből kapott információk kiemelt fontosságúak a háztartások aktuális gazdasági viselkedésének megértéséhez. Az adatokból képet kaphatunk a háztartások jövedelmi viszonyairól, fogyasztási és megtakarítási szokásairól. A felmérés célja, hogy uniós szinten összehasonlítható adatok álljanak rendelkezésre a háztartások gazdasági helyzetéről, életkörülményeiről.

 

Az adatgyűjtést a KSH az Európai Parlament és a Tanács 1177/2003/EK (2003. június 16.) számú, a jövedelmekre és életkörülményekre vonatkozó közösségi statisztikáról szóló rendelete alapján hajtja végre. Az adatfelvétel 2005 óta az Európai Unió minden tagállamában azonos módszertan alapján zajlik. A feldolgozott hazai adatokat a KSH decemberben publikálja. A tagállamok validált adatai az Eurostat honlapján érhetők el.  

 

A mintában szereplő háztartások kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel, véletlenszerűen történik. A most induló éves adatgyűjtés során olyan családokat keresnek fel, akik a felvételt megelőző évben két héten keresztül fogyasztási naplót vezettek mindennapi kiadásaikról. A háztartások életkörülményeiről alkotott kép a fogyasztási napló, valamint az éves kérdőív háztartási, személyi és fogyasztási blokkjainak információival válik teljessé.

 

A mintába került háztartásokat a Központi Statisztikai Hivatal megbízásából a KSH által alapított Statek Kft. igazolvánnyal rendelkező kérdezői keresik fel, akik tájékoztatást adnak a kétféle kitöltési lehetőségről. A kérdőív megválaszolható személyes válaszadással (2019. március 1. és május 10. között), illetve az interneten önkitöltéssel (2019. március 1. és március 31. között).

 

Az adatfelvétel a válaszadók számára önkéntes. Az internetes válaszadók között 3 darab táblagépet sorsolnak ki.

 

A Háztartási költségvetési és életkörülmény adatfelvételről bővebb információk a következő internetes oldalon találhatók: www.ksh.hu/eletmod

 

További programok »

FEL