Kotlanak a kerecsensólymok és a parlagi sasok

A Körös-Maros Nemzeti Parkban költésbe kezdtek a kerecsensólymok.

A Körös-Maros Nemzeti Parkban költésbe kezdtek a kerecsensólymok. A parlagi sasok többsége is a fészek közelében tartózkodik, többen közülük már le is rakták tojásaikat.

Kardoskút térségében a korábbi évekhez hasonlóan az ismert kerecsensólyom párok fészkelnek, a tojók már javában kotlanak. Ami a parlagi sasokat illeti, az ismert párok 60-70 százaléka a fészkeken tartózkodik, az idősebbek már kotlanak, a fiatalabbak valószínűleg csak később kezdenek költésbe.

A szarvasi térségében a kerecsensólymok túlnyomó többségének fészkelését már biztosan megállapították a szakemberek, egy pár pedig a revírben tartózkodik, de még nem rakott tojásokat. Mivel a kerecsensólymok nem építenek saját fészket (előfordul, hogy az egerészölyvek, vagy hollók fészkét foglalják el), ezért a biztosabb költés érdekében mesterséges költőládákat helyeztek ki a nemzeti park munaktársai számukra. Összesen 16 ilyen láda van a térségben a magasfeszültségű vezetékek tartóoszlopain, illetve fákon. Érdekesség, hogy a kerecsenek számára kihelyezett ládákból kettőben holló költ.

A parlagi sasok közül új párok is megjelentek. Úgy tűnik, hogy a tavalyinál 1-2 párral több fészkel majd ebben a régióban.

A Kis-Sárréten mindössze egy pár kerecsensólyom költ, ők március második felében rakták le tojásaikat. Parlagi sasból egy idősebb pár már költésbe kezdett, egy fiatalabb pedig új fészket épített magának, de még nem kezdtek költésbe.

A Dévaványai-Ecsegi puszták részterületen azt tapasztalták a szakemberek, hogy kevesebb kerecsensólyom érkezett vissza a revírekbe, mint az előző években. Az ő elhagyott fészkeikben most vörös vércsék kezdtek költésbe. Érdekesség, hogy két fészekben a tojók lábán gyűrűt is megfigyeltek.

Szabadkígyós tágabb körzetében és a Csanádi pusztákon az ismert kerecsensólyom és parlagi sas párok már kotlanak.  Természetesen a számok itt is még változhatnak, mivel a fiatal madarak (és azok, amelyeknek esetleg elpusztult a korábbi párjuk, s még nem választottak párt maguknak) csak később raknak fészket.

forrás:kmnp.hu

Megosztás:

Címke: ,