Kedvező szabályok a tartós ápolást végzőknek

2019. augusztus 24. 06:53 | behir

Tavaly vezették be a tartós ápolást végzők időskori támogatását, amely jelentős segítség az érintett öregségi nyugdíjasok számára.

Tartós ápolást végzők időskori támogatását igényelhet az a személy, akinek az öregségi nyugdíjra való jogosultságát megállapították, és aki a tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermekét az öregségi nyugdíjra való jogosultságot megelőzően legalább 20 évig saját háztartásában ápolta, gondozta.

A közelmúltban történt kedvező módosítás szerint immár akkor is megállapítható az ellátás, ha a szülő a jogosultsághoz szükséges 20 év alatt nem részesült GYES-ben, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban, illetve legalább 1 évig emelt összegű, vagy kiemelt összegű ápolási díjban. Kedvező az a változás is, mely szerint több beteg gyermek otthoni ápolása esetén nem csak az ugyanazon gyermek ápolása címén megállapított ellátások időtartama számítható össze.

Az ügyintézést meggyorsíthatja  például az ápolási díjra való jogosultságot, vagy a GYES-t megállapító határozat, továbbá a gyermek tartós betegségére, súlyos fogyatékosságára vonatkozó orvosi dokumentumok, igazolások, és a gyermek otthon ápolását igazoló dokumentumok benyújtása.

A támogatás havi összege 50 000 forint, mely adómentes. A támogatás a jogosultsági feltételek bekövetkezésének napjától, de legkorábban a kérelem benyújtását megelőző hatodik hónap első napjától állapítható meg.

A támogatás megállapítását és folyósítását írásban, az e célra rendszeresített adatlapon kell igényelni. A támogatás iránti igény személyesen benyújtható Békéscsabán a Luther u. 3. sz. alatti ügyfélszolgálaton. Az adatlap és a támogatással kapcsolatos további hasznos információk elérhetők a Magyar Államkincstár honlapján: https://nyugdijbiztositas.tcs.allamkincstar.gov.hu/hu/.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

További programok »

FEL