Javaslatokat várnak, ki kapja a Békéscsaba Kiváló Pedagógusa kitüntetést

A javaslatokat március 31-éig várják.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII.14.) önkormányzati rendeletében szabályozza a helyi pedagógusok munkájának elismerésére létrehozott kitüntetés adományozásának módját, feltételeit.

Évente két kitüntetés adományozása történik pedagógusnapon.

A kitüntetés csak magánszemélynek adományozható, elnyerésének feltételei:

–           Békéscsaba városban legalább 10 éve az oktatás, nevelés terén végzett magas színvonalú szakmai munka,

–           szakmai elismertség mind a felterjesztett saját intézményében, mind városi szinten,

            –          szakmai, emberi feddhetetlenség.

 

A kitüntetett személyre javaslatot tehetnek: Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői, az oktatásért felelős bizottság, a nevelőtestületek, az iskolaszékek, a kisebbségi önkormányzatok, a munkáltató.

A javaslat tartalmazza:

  • az ajánlott személy pontos adatait,
  • az adományozás alapjául szolgáló tevékenység részletes ismertetését, méltatását.

 

A javaslatokat  2017. március 31-ig papíralapon a Polgármesteri Hivatal Oktatási, Közművelődési és Sport Osztályára (Békéscsaba, Szent István tér 7.), és egyidejűleg elektronikus formában is a perenyi@bekescsaba.hu e-mail címre kell megküldeni.

A kitüntetés adományozásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése dönt.

Megosztás:

Címke: ,