Javaslatokat várnak a Békéscsabai Életműdíj adományozására

2016. november 17. 12:17 | Mikóczy Erika

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a helyi kitüntetésekről szóló 20/2005. (VII. 14.) önkormányzati rendelete értelmében a Békéscsabai Életműdíj kitüntetést március 15-én, a városi ünnepségen adják át.

A Békéscsabai Életműdíj kitüntetés annak a magánszemélynek adományozható, aki az egészségügy, oktatás, sport, kultúra, közművelődés, gyermek- és ifjúságügy, szociális ellátás, közigazgatás vagy gazdasági élet területén legalább két évtizeden keresztül kiemelkedő munkát végzett, és ezzel jelentős mértékben hozzájárult Békéscsaba Megyei Jogú Város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez vagy tevékenységével kivívta a békéscsabai lakosság, illetve szakmai körök tiszteletét. Az elismerés nem adható annak, akinek korábban  Békéscsaba Díszpolgára elismerést vagy a Békéscsabáért kitüntetést adományoztak.

Évente legfeljebb két kitüntetés adományozható.

 

A kitüntetés adományozására javaslatot tehet:

  • Békéscsaba Megyei Jogú Város önkormányzati képviselői,
  • a nemzetiségi önkormányzatok,
  • Békéscsaba Megyei Jogú Város jegyzője,
  • a kitüntetésre javasolt személy felett munkáltatói jogkört gyakorló személy,
  • a kitüntetésre javasolt személy munkahelyének kollektívája,
  • az érintett szakterületen működő érdekvédelmi szervezet,
  • az érintett szakterületen működő civil szervezet.

 

A javaslatnak tartalmaznia kell:

  • az ajánlott személy pontos adatait,
  • az adományozás alapjául szolgáló tevékenység vagy alkotás részletes ismertetését, méltatását.

 

Az elismerés odaítélésére a közgyűlés jogosult, amelyről minősített többségű határozattal dönt. A javaslatok értékelését egy külön e célra létrehozott munkacsoport végzi.

A javaslatokat 2016. december 1-jéig kell megküldeni a Polgármesteri Hivatal Jogi, Igazgatási és Humánpolitikai Osztály Jogi, Önkormányzat és Szervezési Csoportjának (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. I. emelet 117. iroda).

Bővebb információ kérhető a maczik@bekescsaba.hu e-mail címen vagy a (66) 886-622-es telefonszámon.

FEL