Járdafejlesztés Békéscsabán – jól halad a munka

2021. december 1. 07:16 | behir

Békéscsabán, a járdahálózat-fejlesztési program keretében folyik az első ütem megvalósítása, és hamarosan megkezdődik a kivitelezési munkálatok második üteme is

A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatában döntött az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról, amely támogatás keretében valósul meg Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése.

A járdafejlesztési programhoz tartozó utcák helyszíni felmérése 2021. május 30-ig megtörtént. A projekt keretében megvalósuló járdafejlesztéseket négy ütemben tervezik megvalósítani 2022. december 31-ig, folyamatosan.

A projekt I. ütemében 35 járda/járdaszakasz fejlesztésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az I. ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. július 23-án, a munkaterület átadása 2021. július 29-én megtörtént. A kivitelezési munkák 2021. szeptember 6-án kezdődtek meg.

A Szőlő utcai térburkolattal ellátott járdaszakasz elkészült. A Kőrösi utcai, Akácfa utcai, Széna utcai, Schweidel utcai járdaszakaszok aszfaltozása megtörtént, még padkarendezés szükséges. Az Áchim lakótelepi, szobor környéki térburkolat elkészült, a kapcsolódó aszaltburkolattal való illeszkedés javítása szükséges. Jelenleg a Pulszky utcai, Czuczor utcai, Németh Lajos utcai, Berényi út 132. előtti, Lachner utcai, Bokor utcai, Dessewffy utcai, Bezerédj utcai, Sikonyi úti, Kőmíves Kelemen sori, illetve a Lencsési út 28-38. mögötti járdaszakaszok felújítása folyik. Az I. ütemben tervezett munkák befejezésére folyamatosan, de legkésőbb 2022. augusztus 27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az II. ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. október 26-án, a munkaterület átadására 2021. november 5-én került sor.

A projekt III. ütemében 56 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az III. ütem 7-es, 11-es, és 12-es választókörzetre vonatkozó vállalkozási szerződéseket 2021. november 26-án aláírták, a munkaterület átadására 2021. december 6-án kerül sor.

Megkezdődött a IV. ütem keretében megépülő 24 járda/járdaszakasz kivitelezőjének a kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése is.

2021-ben valamennyi járdaszakaszra vonatkozóan megtörténik a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások kiírása.

A projekt során a kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a tervezett végső befejezési határidő: 2022. év vége.

A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel korábban, írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartójának az elérhetőségeit is. A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják venni a technológiai, tárgyi, személyi és szervezési feltételeket A „Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése” című projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot.

A munkavégzéssel kapcsolatos, bármilyen jellegű helyreállítási, illetve esetlegesen előforduló károkozást követő javítási munkákat a kivitelező elvégzi. A helyreállítások, javítások előkészítése, kivitelezése időt vesz igénybe, ezért kérjük a Tisztelt Lakosság türelmét.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., telefonszám:  +36-66/452-352.

Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., Megyeri Sándor projektmenedzser, telefonszám: +36-20/454-5693.

További programok »

Önkormányzati hírek

Folytatódik a vállalkozásokat segítő infrastruktúra fejlesztés Békéscsabán

A Modern Városok Program keretében az önkormányzat fontos célként határozta meg Békéscsaba gazdasági versenyképességének erősítése érdekében részben új befektetések fogadására alkalmas iparterületek létesítését, részben a városban működő termelő üzemek további fejlődéséhez szükséges, infrastrukturális fejlesztések megvalósítását.
2021. november 24. 16:00
FEL