Ilyen szabályok mentén vonható belterületbe a termőföld

2022. december 5. 18:06 | behir.hu

Termőföld belterületbe vonása iránti kérelmet kizárólag az önkormányzat terjeszthet elő, de ez természetesen történhet az ingatlan tulajdonosának kérelmére is. Ehhez az önkormányzati képviselőtestület döntése szükséges, ami jellemzően a településszerkezeti terv módosítását jelenti.

– Fontos időbeli megkötés, hogy a belterületbe vont földrészleteket legkésőbb 4 éven belül az önkormányzati határozatban megjelölt célra kell hasznosítani – olvasható dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkárának cikkében.

Mivel a belterületbe vonás „végleges más célú hasznosításnak” minősül, így csak az átlagosnál gyengébb földek kerülhetnek így kivonásra. Ez alól szűk körben vannak csak kivételek: ilyen például, ha zártkerti ingatlant vonnak belterületbe vagy ha a belterületbe vonást olyan természetes személy kezdeményezi az önkormányzatnál, aki a saját tulajdonában álló földrészletet kívánja belterületbe vonni, mégpedig a saját illetve közeli hozzátartozói lakhatásának biztosítására.

Ezekben az esetekben visszautasítják majd a belterületbe vonási kérelmet:

– Ha az nem olyan földrészletekre vonatkozik, amelyeket az önkormányzat a településrendezési tervben meghatározott célra 4 éven belül ténylegesen felhasználni tervez, vagy

– Ha az olyan célra irányul, amely a település belterületén beépítésre kijelölt, de még fel nem használt területén megvalósítható.

– Visszautasítási ok lehet, ha a kérelemmel érintett termőföldek nem szomszédosak belterületi fölrészletekkel, vagy

– Ha a kérelemben átlagosnál jobb minőségű földeket kívánnak belterületbe vonni, de gyengébb minőségű termőföldek is szomszédosak belterületi földrészletekkel.

A belterületbe vonási kérelmet a járási hivatalhoz kell benyújtani, ehhez az önkormányzati határozaton túl szükség lesz egy belterületbe vonási vázrajzra is (ezt földmérővel lehet elkészíttetni). Ezt követően kerül sor a belterületbe vonás ingatlan-nyilvántartási átvezetésére. Az eljárás ügyintézési határideje 30 nap.

A termőföld más célú hasznosítása esetén – így a belterületbe vonás esetén is – egyszeri földvédelmi járulékot kell fizetni. Belterületbe vonás esetén az igénybevétellel érintett termőföld aranykorona értékét kell felszorozni a 2007. évi CXXIX. törvény 1. mellékletében foglalt forintösszeggel. Minimum értéket is meghatároz a jogszabály: a földvédelmi járulék összege nem lehet kevesebb, mint 20 000 forint.

Mentesség csak két esetben lehetséges ez alól: nem kell földvédelmi járulékot fizetni, ha állami vagy önkormányzati bérlakásépítés céljából történik a belterületbe vonás illetve ha az egy új község alakításához szükséges.

Talán a legfontosabb változás, hogy megnő az ingatlan beépíthetősége. Emellett, mivel kivonásra kerül az ingatlan, így a termőföldekre vonatkozó hasznosítási kötelezettség is megszűnik és ezzel együtt a tulajdonjog átruházása esetén sem kell már alkalmazni a termőföldforgalmi szabályokat. Ezzel szemben hátrányként említhető, hogy a kivonás után már nem lesz lehetőség a területalapú támogatás igénybevételére és ezzel párhuzamosan még egyéb adminisztratív teendőink is lehetnek (egyebek mellett az ŐCSG szerződés módosítása; jövedéki adó visszaigénylésének megszűnése)

Forrás: Agrokép

További programok »

FEL