Így változtak július elseje óta a földforgalmi törvények

2023. július 9. 12:00 | behir.hu

Módosult többek között az elővásárlási sorrend és a kifüggesztés szabályzata is.

– Július 1-jén lépett hatályba a Földforgalmi törvény módosítása, amely több érdemi változást is hozott a földszerzések szabályaiban. Jelentős könnyítés történt például az eljárás időtartamában és egyszerűbbé válik a rendezetlen tulajdonú földek hasznosítása is. Komoly segítséget kapnak a pályakezdő gazdálkodók és vannak persze olyan rendelkezések is, amelyek kiskapukat zárnak be az ügyeskedők előtt – írja cikkében dr. Cseh Tibor András, a Magosz főtitkára.

Elővásárlási sorrend: előrébb kerül a helyben lakó szomszéd

A helyben lakó szomszéd a módosítás alapján már megelőzi a kiemelt tevékenységek végzőit (például ökogazdálkodó, vetőmagtermesztő, állattartó).

Az új rangsor tehát:

1) A Magyar Állam

2) A tulajdonostárs (közös tulajdon esetén)

3) A földhasználó

4) A helyben lakó szomszéd

5) A kiemelt tevékenységet végző földműves

6) A többi helyben lakó

7) A 20 kilométeren belüli földműves

Erdő vagy szőlő esetében természetesen ettől eltérő a rangsor, de abban most nincs változás.

Földforg. tv. 18. § (2) bek.

Könnyítés jön az erdők használatánál

Aki földet vásárol vagy bármilyen jogcímen megszerzi annak a tulajdonjogát, annak vállalnia kell, hogy a területet saját maga használja a tulajdonjog fennállásának teljes időtartama alatt. Ez alól természetesen vannak kivételek mind a magánföldek, mind az állami földek vásárlása esetén, amiről itt írtunk részletesen.

Most egy újabb mentesség került be a törvénybe, mégpedig az erdők esetében: mostantól már nem ütközik a használat átengedésének tilalmába az, ha a tulajdonosok többlethasználati megállapodással engedik át egymásnak a használatot.

Földforg. tv. 13. § (2) bek. b) pont

Az adásvételnél 30 napra csökken a kifüggesztés időtartama

Adásvételénél a hirdetményi közlés (a „kifüggesztés”) időtartama az eddigi 60 nap helyett 30 napra csökken. Ennek kapcsán azonban van egy másik fontos változás is, mégpedig az, hogy ha valaki elfogadó nyilatkozatot tett egy szerződésre, azt mostantól már legkésőbb a kifüggesztés végéig vonhatja csak vissza, utána viszont már kötve van az elfogadó nyilatkozatához (a visszavonó nyilatkozatot ugyanúgy a jegyzőhöz kell benyújtani). Ez a szigorítás vonatkozik az elővásárlási és az előhaszonbérleti elfogadó nyilatkozat visszavonására is.

Földforg. tv. 21. § (10) bek. illetve 49. § (10) bek.

A vételár vizsgálata: visszaállnak a korábbi szabályok

A vételár vizsgálata során visszaáll a korábbi módszertan: azt kell figyelembe venni, hogy a földnek az ügylet szerinti ellenértéke alapos indok nélkül ne haladja meg a földnek – indexálással meghatározott – 20 éves termelési időszakra számított jövedelemtermelő képességét. Erdők esetében továbbra sem változik az eddigi eljárás, tehát ott az 50 éves termelési ciklusra számított jövedelemtermelő képességet kell vizsgálni, azzal, hogy az erdőtalaj és a faállomány értékét együttesen kell megállapítani.

Földforg. tv. 24. § (3) bek. h) pont

Mikortól kell alkalmazni ezeket a szabályokat?

Az új szabályokat a 2023. július 1-je után megkötött szerződéseknél kell alkalmazni. Tehát a szerződés megkötésének a dátuma számít, így amennyiben egy adásvételt július 1-je előtt kötöttek, úgy teljesen mindegy, hogy mikor kerül sor a kamarai véleményezésre vagy a kormányhivatali döntésre, arra még a korábbi szabályok érvényesek.

Forrás: Agrokép

További programok »

FEL