I. Társadalombiztosítás

2018. március 9. 18:44 | behir.hu

Hogyan valósulhat meg a szociális biztonság, mi is az a társadalombiztosítás?

Az Alaptörvény szerint Magyarország arra törekszik, hogy minden állampolgárának szociális biztonságot nyújtson. Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. Mindenkinek joga van a munka és a foglalkozás szabad megválasztásához, valamint a vállalkozáshoz.

Minden magyar állampolgár törvényben meghatározott támogatásra jogosult

  • anyaság, betegség, rokkantság, fogyatékosság,
  • özvegység, árvaság
  • és önhibáján kívül bekövetkezett munkanélküliség esetén.

A társadalombiztosítás körébe vont személyek (foglalkoztatottak, vállalkozók, stb.) „tartalékképzésre”, azaz járulékfizetésre kötelezettek, foglalkoztatásuk, vállalkozásuk során elért keresetükből, jövedelmükből mint BIZTOSÍTOTTAK nyugdíjjárulékot, egészségbiztosítási járulékot, munkaerő-piaci járulékot fizetnek.

A társadalombiztosítás tehát a társadalom közös, biztosítási és szolidaritási elvek alapján működő, kockázatvállaláson alapuló kötelező biztosítási rendszere.

 

Milyen szervezetek látják el a társadalombiztosítással kapcsolatos feladatokat, hová fordulhatunk kérdéseinkkel?

A társadalombiztosítás állami feladat. A foglalkoztatáshoz, tevékenységhez kapcsolódó biztosítási kötelezettséggel, a foglalkoztatottak bejelentésével, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait biztosító járulékok bevallásával, befizetésével kapcsolatos feladatokat az állami adóhatóság (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) látja el. A társadalombiztosítási ellátások (táppénz, GYED, rokkantsági ellátás, nyugdíj, stb.) megállapításával, folyósításával a fővárosi és megyei kormányhivatalok kijelölt járási hivatalainak egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és rehablitációs igazgatási szervei foglalkoznak.

 

Hogyan leszek biztosított, mit kell tennie a munkáltatónak, foglalkoztatónak?

Biztosítási jogviszony jön létre ha például munkaviszonyt, kormányzati szolgálati jogviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt, közfoglalkoztatási jogviszonyt, egyéni vállalkozói, társas vállalkozói jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesítünk. A foglalkoztatáshoz kapcsolódóan a foglalkoztatót, önfoglalkoztatót (egyéni vállalkozót, őstermelőt) bejelentési, nyilvántartási, adatszolgáltatási, szociális hozzájárulási adó és járulék megállapítási, bevallási, befizetési kötelezettség terheli.

 

Miért fontos a társadalombiztosítási bejelentés?

Bejelentett foglalkoztatás hiányában betegség esetén nem jár táppénz, szülés esetén nem jár csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, munkahelyi baleset esetén nem jár baleseti táppénz. A munkavállaló kiszolgáltatott, nem részesül munkajogi védelemben, nem szerez nyugdíjjogosultságot, és a „feketemunka” szankciókkal is jár (pl. megvonják az ellátásokat), stb.

 

Hogyan győződhetek meg a bejelentésről?

A foglalkoztató igazolást ad a társadalombiztosítási nyilvántartásba vételről, a bejelentésről, a foglalkoztatás tényét bejegyzi a TB igazolványba. Nagyon hasznos, ha Ügyfélkaput nyitunk, mert az interneten is egyszerűen tájékozódhatunk: https://ugyfelkapu.neak.gov.hu/oepu/keret.jsp

 

Miért fontos a valós jövedelem bevallása, befizetése?

Az egészségbiztosítási pénzbeli ellátások a járulékfizetési kötelezettséggel arányosan vehetők igénybe, a nyugdíjak is a kereset, jövedelem összegéhez, valamint az elismert szolgálati időhöz (ledolgozott évekhez) igazodnak.

 

Mi a teendő, ha valaki nem biztosított?

Aki nem biztosított és egészségügyi szolgáltatásra más jogcímen sem jogosult, havonta (2019 évben 7.500.-Ft összegű) egészségügyi szolgáltatási járulékot köteles fizetni, ennek érdekében az adóhatóságnál (NAV) a ’T1011-es bejelentő lapon be kell jelentkeznie. Fontos tudni, hogy az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság a biztosítás megszűnését (diákigazolványra való jogosultságot) követően maximum 45 napig marad fenn!

 

Milyen társadalombiztosítási ellátásokat, szolgáltatásokat vehetünk igénybe?

A biztosítottak jellemzően a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosultságot szerezhetnek.

Egészségügyi szolgáltatásként például háziorvosi ellátást, fogászati ellátást, járóbeteg-szakellátást, fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátást, szülészeti ellátást, orvosi rehabilitációt, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz támogatást, utazási költségtérítést is igénybe vehetünk.

 

Pénzbeli ellátásként

  • csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, hallgatói GYED, táppénz,
  • üzemi baleset esetén baleseti táppénz és baleseti járadék is igénybe vehető.

A megváltozott munkaképességű személyek

  • rokkantsági ellátásra,
  • rehabilitációs ellátásra szerezhetnek jogot.

Nyugdíjszolgáltatásként

  • öregségi nyugdíj állapítható meg,
  • özvegyi nyugdíjat, árvaellátást a hozzátartozók igényelhetnek.

           

Hogyan lehet további hasznos információkhoz jutni a társadalombiztosításról?

A kijelölt járási hivatalok egészségbiztosítási, nyugdíjbiztosítási és rehablitációs igazgatási szerveinek, valamint a Kormányablakok munkatársai készséggel állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Az interneten gyorsan és egyszerűen lehet tájékozódni az alábbi honlapokon:

 

Békéscsaba, 2019. február

Forrás: A társadalombiztosítás szerepe napjainkban – 2019, Dávid F.

További programok »

A jövő biztonsága

Zebrazsaruk – újratöltve

Ebben a hónapban, a reggelente munkába indulók megnövekedett autós, kerékpáros és gyalogos forgalomra számíthatnak. Fél nyolc körül már sűrű a közlekedés az iskolák környékén. A zebrazsaruk a baleset-megelőzési bizottság jóvoltából a megyeszékhelyen, a Dobozi úton segítenek a diákoknak.
2019. szeptember 4. 15:18
FEL