Hamarosan kezdődik az óvodai előjegyzés Békésen

2019. március 19. 07:41 | Szendi Rita

A 2019/2020-as nevelési évben az óvodai ellátást igénylő gyermekek előjegyzésbe vétele a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde valamennyi tagóvodájába április 24-én, szerdán és április 25-én, csütörtökön 8-16 óra között lesz.

Az előjegyzéshez szükség lesz a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványra, a gyermek TAJ kártyájára, a szülő személyi igazolványára és lakcímet igazoló hatósági igazolványra, valamint sajátos nevelési igényű gyermek esetén szakértői véleményre az óvoda kijelölésről.

Amennyiben a szülő a megjelölt időpontban nem él az óvodába jelentkezés lehetőségével, úgy választási lehetősége az adott évre vonatkozóan a szabad férőhellyel rendelkező tagóvodákra korlátozódik.

A gyermekek felvételéről a tagóvodákba a gyermek lakóhelyét, az esélyegyenlőségi szempontokat, valamint a szülő igényeit figyelembe véve az intézmény igazgatója dönt. Az összesített létszám ismeretében a fenntartó határoz az egyes tagóvodákban indítható csoportok számáról. A gyermekek csoportba való besorolásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményét kikérve a tagóvoda vezetője határoz

Óvodába olyan, okmányai szerint békési lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező kisgyermek jelentkezhet, aki harmadik életévét 2020. augusztus 31. napjáig betölti, és a harmadik életévének betöltése után szülei azt szeretnék, hogy az óvodába járást még a 2019/2020. nevelési év során megkezdhesse.

Helyszíne a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde Fürkész Központi Óvodája, a Baky utca 4. szám alatt.

 

Forrás: Békés Városi Önkormányzat

További programok »

FEL