Grünwald bácsi esete Rácz Rózsikával – vérvád Békéscsabán

2022. december 4. 16:13 | behir

A vérvád kifejezés a Kr. e. I. századtól él velünk, a zsidók ellen emelt azon vádat értik alatta, amely szerint keresztény gyerekeket gyilkoltak volna meg, hogy vérüket rituális célra használják fel.

Az ember, különösen a tiszta gyermeki vér feláldozásának mítosza más kultúrákban is élt – gondoljunk csak a gyermek Merlin történetére a Wales-i mondavilágból –, de a magyar mondakör is megőrizte az emberáldozat témáját, idézzük emlékezetünkbe Kőmíves Kelemen balladáját.

A vérvád, mint egy emberi közösség paranoikus-hisztérikus megnyilvánulása Békéscsabán is élt és jelen volt, ugyanolyan kirekesztő gondolatkörből táplálkozva, mint évezredekkel korábban a Közel-Keleten. A történet 1901. szeptember 3-án esett meg városunkban, és arról nem csak a helyi lap, de a budapesti kiadású „Ellenzék” című zsidó felekezeti közlöny is beszámolt. Ezen a napon, a kora délutáni órákban Grünwald Mór, a csabai ortodox izraelita hitközség egykori rabbija, immár szatócs, elment a Csillag utcába – ez ma a Lenkey utca –, hogy egy gazdától libát vegyen. Egy 7-8 éves „bogárszemű kis cigányleánnyal” futott össze, akihez lehajolt, és kedvesen megcirógatta az arcát. A nagy szakállú idős úr láttán a gyermek megijedt és sírva fakadt – természetes reakció –, aztán megiramodott hazafelé. Csakhogy ekkor megjelentek a roma közösség muzsikás tagjai, egyiküknek ráadásul rokona is volt a kisleány, s úgy látták, a bácsi krajcárt ígérve neki egy sikátorba akarta becsalogatni a gyereket. Majd csakhamar még többen lettek, s egyre az kezdett közöttük terjedni, hogy Rácz Rózsit az öreg zsidó magával akarta vinni, hogy vérét vegye! Az öreg szatócs erre bemenekült a Braun-malomba (ez a Berényi út 63. alatt ma is áll, használtruha üzlet van benne), a fia pedig riasztotta a csendőrséget, rendőrséget.

Miután szétoszlatták a tömeget, a még mindig bent rettegő Grünwald bácsit kihozták onnan, aki valószínűleg csak azért akart krajcárt adni a gyereknek, hogy ne sírjon tovább. Így a történet. Grünwald bácsi csak egy egyszerű szatócs volt, akinek a Békési úton volt üzlete, a Szarvasi úton tűzifa és kőszéntelepe, a Berényi úton meg az akkor réginek mondott csendőrlaktanyának lakássá átalakított helyiségeit adta ki bérbe. Egy 1929-es hirdetése szerint a Baross út 19. alá költözött üzlete, aminek helyén ma a Marzek Kner Packaging épülete áll.

Szalay Ágnes

További programok »

FEL