Folyik a gyalog- és kerékpárút-építés kivitelezése

2020. február 1. 15:36 | behir

A Szabolcs utcában megkezdődtek, az Ipari és a Teven Andor utcákban tovább folytatódnak a gyalog- és kerékpárút, valamint a közvilágítás létesítéséhez kapcsolódó kivilezési munkálatok.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a fejlesztéseket a „Békéscsabán, a Szarvasi úton kerékpárút, az Ipari úton és a Tevan Andor utcában gyalog- és kerékpárút, közvilágítás, valamint a Szabolcs utcában kerékpárforgalmi létesítmény létesítése” című, TOP-6.4.1-16-BC1-2017-00002 azonosítószámú projekt egyik fejlesztési elemeként valósítja meg vissza nem térítendő európai uniós támogatás segítségével.

 A kiviteli munkálatok befejezésének határideje az Ipari úton és a Tevan Andor utcában folyó munkálatok esetében 2020.08.03., a Szabolcs utcai fejlesztés esetében 2020.08.09.

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2020.09.30.

Az Ipari úton és a Tevan Andor utcában folyó fejlesztések révén a megvalósítás alatt álló gyalog- és kétirányú kerékpárút kapcsolatot fog teremteni a Berényi úti kerékpárúttal, a városközponttal, Mezőmegyer városrésszel, valamint a Békési úti kerékpárúttal és ezáltal Békés várossal. A fejlesztés révén megteremtődnek az Északi Iparterületen foglalkoztatottak számára a biztonságos gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételei, amely egyidejűleg eredményezi a közösségi közlekedést igénybe vevők biztonságát is. Ezt erősíti a közvilágítás kiépítése, amely illeszkedni fog a korszerű, energiatakarékos városi rendszer kialakítására irányuló törekvéshez is.

A tárgyi fejlesztés keretében az Ipari úton és a Tevan Andor utcában 2 248 m elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút, valamint 189 m kerékpáros nyom és 91 m járda, a Berényi úthoz való csatlakozásnál 18,5 méter elválasztott gyalog- és kerékpárút létesítésén túl az Ipari úton 223 méter zárt csatorna és 266 méter nyílt csapadékvíz árok, valamint a Tevan Andor utcában 520 méter folyóka kerül megépítésére.

Az Ipari úton a gyalog- és kerékpárút építése szakaszosan történik, az alapépítmény és a szegélyek 90%-ban elkészültek. A csapadékvízelvezetés és a közvilágítással kapcsolatos földmunkálatok hamarosan megkezdődnek.

A Tevan Andor utcában az „Északi ipartelep környezetében csapadékvíz elvezető hálózat megvalósítása” című, egyéb forrásból finanszírozott alprojekt keretében elkészült a csapadékvíz elvezető csatorna gerincvezetéke.

 

 

A Szabolcs utcai fejlesztések (Ihász utca és Szerdahelyi utca között) révén a hálózati folytonosság egyik legjelentősebb hiányossága szűnik meg. Megvalósításával létrejön a kapcsolat a békéscsabai vasútállomás és autóbusz pályaudvar, valamint a város lakóterületei (Kazinczy ltp. és Erzsébethely), továbbá a Szarvasi út mellé települt vállalkozások, köztük az Almáskerti Ipari park között.  Egyidejűleg megteremti a kapcsolatot a szomszédos, a 44-es, a 47-es, és a 470-es főút mentén kiépült kerékpárutakkal összekötött településekkel.

A fejlesztés keretében 0,7304 km hosszúságú kerékpárforgalmi létesítmény megépítésére kerül sor.

A kerékpárforgalmi létesítmények megvalósításának előkészítése érdekében a fakivágások megtörténtek, a fatuskók kiemelésére ezt követően, a kiviteli munkák előrehaladásával kerül sor. Megkezdik a „Vízmű Sporttelep” kerítésének átépítését. A kerékpárforgalmi létesítmények kiviteli munkálatai várhatóan márciusban elkezdődnek az Ihász utcától a Szerdahelyi út felé haladva.

 

 

A fejlesztéssel érintett útvonalokon a megvalósítás előrehaladásának megfelelően a kiviteli munkák befejezéséig szakaszosan számítani kell forgalomkorlátozásra, így egyoldali pályaszűkítésre, félpályás elkorlátozásra, félpályás elkorlátozásra jelzőőrös forgalomirányítással (Ipari út – Tevan utca, Berényi út - Ipari út csomópontban), 30 km-es sebességkorlátozásra. A Szabolcs utcában a kerékpárforgalmi létesítmény megépítése miatt a jelenlegi járda szakaszosan, az előrehaladás ütemének megfelelően elbontásra kerül. A járda elbontása miatt a gyalogosforgalom az ideiglenesen kiépített járdákon, vagy a meglévő járdák felhasználásával bonyolódik le. Kérjük a gyalogosokat, hogy fokozott figyelemmel, a jelzőtábláknak megfelelően, és a gyalogos terelések figyelembe vételével közlekedjenek!

Az építéssel érintett szakaszokon a munkagépek jelenlétén kívül az építési anyagok beszállítása miatt a tehergépjármű forgalom megnövekedésére is számítani kell.

Kérjük az erre közlekedőket, vezessenek óvatosabban és figyelmesebben, vegyék figyelembe a kihelyezett közúti táblák utasításait.

A kivitelező folyamatosan tájékoztatja az érintett ingatlantulajdonosokat a tervezett beavatkozásokról és folyamatosan biztosítani fogják az ingatlanok megközelíthetőségét.

Kérjük az érintettek türelmét és megértését.

A területeken dolgozó felelős kivitelező:  

         Ipari út, Tevan Andor utcai projektelem: Galéria Invest Kft. (5600 Békéscsaba, Irányi u. 2. I. em. 5.)

         Szabolcs utcai projektelem: Bólem Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.)

 

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projektről bővebb információt a www.bekescsaba.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető:

Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Tel.: 06 +36-66/241-791

E-mail: bcsvarosfejlesztes@bcsvarosfejlesztes.hu

 

További programok »

FEL