Fejezetek Békéscsaba történetéből: A háborúk áldozatai Békéscsaba köztemetőiben

2020. május 10. 11:05 | behir

A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület szeretné összegyűjteni a köztemetőkben található hadisírokat, katonákét és polgárokét egyaránt. Erkölcsi kötelességünknek érezzük, hogy azoknak neve és síremléke is megmaradjon, kik életüket áldozták a hazáért vagy civilként a háború következtében haltak meg!

Az egyesület a békéscsabai temetőkben tett összeírás során a következő sírokat vagy a családi síron utalást talált az idegen földön elhunytra:

Vasúti (Alsóvégi) temető (Temető sor): Uhrin András (1919-1944) és testvére Uhrin Mihály (1921-1945); Remzső Jánosné, született Rocskár Zsuzsanna (1906–1944.10.06.); Kovács István, 1958. 06.18-án halt hősi halált; Szombaty László, hősi halált halt 1961.06.18-án; Molnár Emil (1880 –1944.09.21.), a bombatámadás áldozata; Aradi Judit, élt 21 évet, a bombatámadás áldozata; Balogh Mihály, élt 40 évet, a bombatámadás áldozata; Vörös Emília, élt 16 évet, a bombatámadás áldozata; Schultz Endre (1904-1944) a bombatámadás áldozata; Plijesovszki János honvéd, meghalt 1944.10.06-án; Palotás István (1923-1944), az 1944.11.04-én történt német bombázás áldozata; Bombatámadás áldozatai (közös sír): Bayer Cirill, Pataj Judit, Pataj Erzsébet, Pataj Pál, Szabó János, Botta Dukát György, id. Galla Károly és neje Csegezi Mária és unokájuk Borus Lalika, Kosik Pál és neje Nagy Erzsébet, özv. Molnár Györgyné, Molnár Jánosné, Molnár Gyurika, Molnár Marika, özv. Jagyugy Andrásné, Pinti András, Pinti Róza, Pinti Erzsébet; Dr. Zsila Jenő (1909-1945); Kovács Pál, 18 éves tanítóképzős, 1944.10.20-án Turgonynál eltűnt; Hankó F. János (1910-1944), Oroszországban eltűnt; Zahorán Pál (1901-1944); Ancsin György; ifj. Debreczeny István; Szabó István, élt 48 évet, 1944.10.06-án életét adta a hazáért; Ondrejcsik Mátyás, 1944-ben hősi halált halt; dr. Bódi Anna gyógyszerész (1916-1945) Budán halt hősi halált; Hankó Mátyás (1919-1944); Gajdács János főhadnagy, 1945.dec.2.; Hankó György (1913-1944).

Berényi úti (Felsővégi) evangélikus temető: Simkó Károly (1874-1919) evangélikus tanító, olasz földön halt meg; Dr. Kliment Z. Pál huszár százados; Zsilák Pál (1915-1941) szakaszvezető; Sipiczky K. János; Kerepeczki András (1913-1945); Dunai György zászlós (1921-1944); Mány Erzsébet és Farkas Mihály; Zsíros Mihály; Laczkó András (1892-1941).

Lipták András utcai katolikus temető: Tyetyák György (1918-1944), Ungváron halt meg 1944. 05 04-én; Gábriel János (1884-1933) magyar királyi rendőr törzsőrmester; Varga Imre (1907-1944), a keleti hadszíntéren (Stanislaw) halt meg 1944.10.05-én; Dina Sándor (1918-1944), MÁV segédtiszt, Szolnok első légitámadása által hősi halált halt; Koszna János (1934-1956) honvéd alhadnagy, hősi halált halt 1956.11.04-én; Pauló János (1909-1944); ifj. Ferenczy István (1919-1942) magyar királyi repülős zászlós; Kudri László honvéd (1924-1944), a csabai bombatámadás áldozata.

Ligeti katolikus temető: Bakucz Olivér (1935-1957) határőr törzsőrmester, a Belügyminisztérium hősi halottja; Szulimán Ákos, a 101. gyalogezred tartalékos hadnagya, Csernoviczban halt meg 1917. 19. 14-én; Richter Antal (1858-1938) a császári és királyi 101. gyalogezred őrnagya; Fábry Károly (1894-1917) honvéd tüzér zászlós, az olasz harctéren halt hősi halált; bajczai Beliczey István (1896-1917.01.09); Bayer Lajos, 1916.06.01-én az olasz fronton hősi halált; Fekete József (1908-1944), 20-as honvéd főhadnagy; Gál Lajos (1884-1945) székely honvéd; 3 ismeretlen honvéd, 1944.10.06.; Vidovszky János (1886-1915) 10-es honvéd huszárezred főhadnagya; Lanther János határőr főhadnagy (1904-1938); Csendes Béla, 1916-ban, 19 évesen halt hősi halált.

Izraelita temető (Széchenyi liget): Rosenthal Andor (1890?–1915.) cs. és kir. 8. huszárezred tartalékos hadapródja; Hackl Alajos (1917); Munz Rudolf; Schwartz Arthur (1888–1917); Garber Solem; Lubitsch Naum; Kulpin Sándor; Löwenstein Imre; Péterfi Andor (1915); Donner Szender (1916); Hillinger Andor (1916); Tevan Mihály (1892–1915); Stricker Mózes (1915); Neumann Andor (1888–1915) 101-es gyalogezred önkéntese; Kálmán Károly.

Lencsési úti (Kastélyi) evangélikus temető: Povázsai András (1923-1945); ifj. Laczó András (1899-1918) egyetemi hallgató; Ács Imre és Osán Gergely, 1944.10.06.

Első világháborús Hősi Temető (Lipták András utca vége): Laurinyecz János, utász tizedes, élt 28 évet, meghalt 1940.08.30-án. Ő az egyetlen, aki a II. világháborúban halt meg, de ide temették.

Bogárházi temető (Aulich utca): Sztraczinszky András (1897-1916) és Sztraczinszky János (1897-1917).

Mokry utcai református temető: Nagy János honvéd, élt 22 évet, meghalt 1945.02.24.; Bihari Sándor hadnagy (1929-1956) a néphadsereg hősi halottja.

Tabáni evangélikus temető (Lipták András utca): - Második világháborús hősi parcella Brózik Gusztáv középiskolai tanár (1912-1944); 1944.10.06.: Almási Miklós, Bordás Bertalan, Gulyás Sándor, Nagy Sándor, Praglucz István, Kovács András; Hankó Máté.

Jaminai evangélikus temető (Tompa utca): Zsilák Pál (1917-1943).

A Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület arra kéri a békéscsabai lakosokat, ha a fenti nevekkel kapcsolatban rendelkeznek információval vagy tudomásuk van olyan sírról, amely az összeállításban nem szerepel, az alábbi elérhetőségeken jelezzék: 06-20/214-7676 vagy bekescsabaivarosvedo@gmail.com

Ugrai Gábor

 

Itthon

Folytatódnak a fejlesztések a battonyai szerb nemzetiségi iskolában

A magyar kormány támogatásával tovább folytatódnak a több éve tartó fejlesztések a Battonyai Két Tanítási Nyelvű Szerb Általános Iskola és Óvoda intézményében. A közeljövőben 300 millió forintból egy új tornacsarnok épül fel, valamint további 50 millió forintból bővítik és korszerűsítik az oktatási intézményt.
2021. február 24. 18:25
FEL