Elkezdődött a járdafejlesztés kivitelezési munkáinak I. üteme Békéscsabán

2021. szeptember 24. 11:47 | behir

A Kormány 1746/2020. (XI. 11.) Korm. határozatában döntött az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról, amely támogatás keretében valósul meg Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése.

A járdafejlesztési programhoz tartozó utcák helyszíni felmérése 2021. május 30-ig megtörtént. A projekt keretében megvalósuló járdafejlesztéseket négy ütemben tervezik megvalósítani, 2022. december 31-ig, folyamatosan.

A projekt I. ütemében 35 járda/járdaszakasz fejlesztésére kerül sor. A közbeszerzési eljárás során nyertes kivitelezővel az I. ütem vállalkozási szerződéseit aláírták 2021. július 23-án, a munkaterület átadása 2021. július 29-én megtörtént. A kivitelezési munkák 2021. szeptember 6-án kezdődtek a Szőlő utcai, Széna utcai és az Akácfa utcai járdaszakaszok építésével.  Az I. ütemben tervezett munkák befejezésére folyamatosan, de legkésőbb 2022. augusztus 27-én kerül sor.

A projekt II. ütemében 39 járda/járdaszakasz fejlesztése valósul meg, ezen munkák tekintetében a kivitelező kiválasztására vonatkozó döntéshozatal Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2021. szeptember 23-ai ülésén várható.

Megkezdődött a III. ütem keretében megépülő 56 járda/járdaszakasz kivitelezőkének a kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése is.

Ezzel párhuzamosan természetesen folyamatos a többi utca terveinek az elkészítése; 2021. III. negyedévében valamennyi járdaszakaszra ki szeretnék írni a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokat.

A projekt során a kivitelezési munkák folyamatosak lesznek, a tervezett végső befejezési határidő: 2022. év vége.

A kivitelező az érintett utcák lakóit a kivitelezési munka megkezdése előtt legalább két héttel korábban, írásban is tájékoztatja, megjelölve a helyi kapcsolattartó elérhetőségeit is. A vállalkozók a kivitelezés ütemezése során figyelembe fogják venni a technológiai, tárgyi, személyi és szervezési feltételeket. A „Békéscsaba járdahálózatának fejlesztése” című projekt megvalósításával kapcsolatban folyamatosan tájékoztatják a lakosságot.

Kivitelező: HÓDÚT Kft., telefonszám: +36-66/452-352.

Projektmenedzsment szervezet: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft., 5600 Békéscsaba, Szent István tér 10., Megyeri Sándor projektmenedzser, telefonszám:   +36-20/454-5693.

 

A járdafelújítási munkák III. ütemében érintett utcák/szakaszok:

További programok »

Fejlesztéspolitika

Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Wenckheim turista- és kerékpárút kialakítása tárgyú projekt keretében a kerékpárforgalmi létesítmények kivitelezési munkái 2020 augusztusában megkezdődtek, majd több ütemben további szakaszokkal bővültek.
10:15
FEL