Egészségben utazva: Tudományos konferenciát rendeztek Gyulán

2020. január 29. 13:48 | Szilágyi Viktória

A Gál Ferenc Főiskola és Gyula önkormányzata közösen szervezte meg a Gyulai Felsőoktatás Napját, immáron harmadik alkalommal. Az idei konferencián a főiskola gyulai egészség- és szociális tudományi karának egyik alapszakjához kötődően a turisztikáról és a gyógyturiumusról tartottak előadásokat a városháza dísztermében.

Gyulán a felsőoktatás közel harminc éves hagyományra tekint vissza. 2017. január 31-je kiemelkedő dátum, hiszen a Gál Ferenc Főiskola ekkor vette át a gyulai egészségtudományi intézet fenntartását és szervezte át annak működését.

A rendezvény megnyitóján dr. Homoki Andrea, az egészség- és szociális tudományi kar dékánja idézte fel a váltás időszakát.  

– Az akkor válságban lévő gyulai képzések megmentőjeként gondolunk a jelelnlegi fenntartónkra, akik lehetőséget biztosítottak a megmaradásra és a fejlődésre – fogalmazott. Fontos állomásnak nevezte azt, amikor az intézmény a Gál Ferenc Főiskola szegedi oktatási egységével kiegészülve 2017. február 3-tól karként kezdhette meg működését. Az újjászervezésében Gyula vársovezetése is kiemelkedő szerepet vállalt, majd egy képviselő-testületi határozat nyomán a városban minden év január 31-én tartják a Gyulai Felsőoktatás Napját.

A dékánt követően Rákóczi Attila, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója Takács Árpád kormánymegbízott nevében mondott köszöntő beszédet. Gyula városát a megye gyöngyszemeként említette, gratulált a polgármesternek és a városvezetésnek, hiszen mint mondta, sokat tettek azért, hogy a felsőoktatás megtelepedjen a városban. Kiemelte a Gál Ferenc Főiskola meghatározó szerepét, mivel az intézet reményt és hitet adott a megyének, illetve azoknak a fiataloknak, akik helyben akarnak tanulni és maradni a tanulmányuk befejezését követően. 

Görgényi Ernő, a város polgármestere kitért arra, hogy szombaton lesz hetven éve annak, hogy a kommunista diktatúrának "köszönhetően" most nem a megyeháza, hanem a városháza dísztermében köszönti a jelenlévőket – utalva ezzel arra, hogy Gyula helyett Békéscsaba lett Békés megyeszékhelye.

– Ami akkor bűntetésnek számított, az valójában jutalom, hiszen ennek köszönhetjük, hogy elkerülhettük az erőltetett szocialista típusú városfejlesztést, megmaradtak gyönyörű természeti értékeink, valamint a törénelmi, városi épületeink nagy része – fogalmazott, majd hozzátette: a város megőrízhette egészségügyi és az igazgatási központ szerepkörét, ennek köszönhetően kerültek az elődök a rendszerváltáskor abba a helyzetbe, hogy főiskolai képzést indíthattak el Gyulán. 

– Településünkön szép hagyománya van a tudományos életnek, több fontos szellemi műhelye van városunknak, amelyekkel önkormányzatunk szorosan együttműködik – hangsúlyozta a polgármester, majd hozzáfűzte: haramadik eszetnedeje annak, hogy újabb, fontos szereplő lépett színre Gyulán: a Gál Ferenc Főiskola. Mint mondta, az intézménynek köszönhetően a tudományos kapcsolatrendszer tovább erősíti Gyulát.

 

Kép: Tóth Áron

 

Dr. Kovács József országygűlési képviselő a polgármester gondolatát továbbfűzve elmondta, hogy a terem, amelyben a konferencia zajlik, 530 éven keresztül szolgálta Békés megyét, majd 30 évig a megye lakosait. 

– Ez a környék, ez a megye, ahol élünk, négy miniszterelnököt adott az országnak. Nagyon komoly történelmi hagyományokkal bír a város, a törököt a gyulai várvédők állították meg a leghosszabb ideig Magyarországon. Ez a környezet ahhoz, hogy Gyulának legyen felsőoktatása – fogalmazott. 

Mons. Kovács Péter, a Szeged-Csanád Egyházmegye helynöke az egészségturizmust a korabeli zarándoklatokhoz hasonlította. Az egészség megőrzésével kapcsolatban a testi és lelki egészség összefüggéséről beszélt, és elmondta hogy az egyház az utóbbi szolgálatában működik. 

Végül dr. Kozma Gábor, a főiskola rektora nyitotta meg a rendezvényt:

– Akkor, amikor az átszervezés időpontja ünnepnappá vált, egy hagyomány jött létre. Ettől kezdve tudományos konferenciával ünneplünk. Az első konferencia az egészségtudományról, a második a szociális munkáról, annak oktatásáról és a gyermekvédelemről szólt, az idei konferencia témája pedig az egészségturizmus társadalmi fontosságára hívja fel a figyelmet – fogalmazott. A rektor kiemelte a fizioterápia fontosságát, amellyel kapcsolatban a délelőtt folyamán prof. dr. habil. Sandra Sándor címzetes egyetemi tanár, profilvezető főorvos tartott előadást.

A konferencián Juhász Szabolcs, a Magyar Turisztikai Ügynökség egészségturisztikai igazgatója az egészségturiumus helyéről és szerepéről tartott előadást a 2030-ig szóló Nemzeti Turizmus Fejlsztési Startégiájával kapcsolatban a hazai és nemzetközi trendekkel kapcsolatban. 

Komoróczki Aliz, a Gyulai Nonprofit Kft. ügyvezetője a gyulai és a térség turizmusfejlesztéséről, márkatstarégiáról osztotta meg a terveket a jelenlévőkkel. 

Prof. dr. Hunyadi János, a Budapesti Onkológiai Intézet professzora A víz, az oxigén és a C vitamin élattani jelnetőssége címmel, a Mozgás legyen a gyógyszered! címmel dr. habil. Fritz Péter, a Közép- Kelet Erurópai Társaság elnöke, valamint a Relaxáció az ideális pihenőhelyen címmel dr. Reider-Gerla Ildikó, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat klinikai szakpszichológusa tartott előadást. 

 

Galéria

 

További programok »

FEL