Csabai életképek: Az érem másik oldala

2021. július 4. 13:05 | behir

Az Új Nemzedék korábban már ismertette Békéscsaba előnyös oldalát ,az 1925. október 3-án megjelent számában azonban az „apróbb-nagyobb zavarokat, bajokat” mutatta be.

A lap kiküldött tudósítója hangsúlyozta, hogy nem a város vezetőinek hibái, hanem a „Trianon szülte szomorú idők” következménye a problémák sokasága. A legnagyobb gond Csabán a lakáshelyzet, pontosabban a lakáshiány. Egészen egyszerűen nincs kiadó lakás a városban, hiszen a lakosság 75%-a „jómódú földműves”, aki nincs rákényszerítve arra, hogy lakását, vagy annak egyik szobáját albérletbe kiadja.

Ennek viszont az lett a következménye, hogy a városba érkező tisztviselők csak rendkívül drágán tudnak lakást bérelni. Olyan furcsa eset is előfordult, hogy „egy köztisztviselő például nagyszámú családjával együtt hosszú ideig a Nemzeti Bank békéscsabai fiókjának pincéjében lakott”, míg végül is a Lakáshivatal nem szerzett neki megfelelő szállást. Olyan nagy volt a probléma, hogy például a Rudolf Főgimnáziumba „áthelyezett tanárok a lakáshiányra való hivatkozással nem egy ízben kénytelenek voltak bejelenteni, hogy nem költözhetnek Békéscsabára”.

A lakáshelyzeten kívül gondot okozott az is, hogy a központól távolodva egyre rosszabbak voltak az utak és egyre hiányosabb a villanyvilágítás. Az újságíró csabai tartózkodása alatt esett meg, hogy a villanytelep hibájából „legalább hat izben elaludt a villany és a kávéházakban egy szál gyertya fénye mellett búslakodtak a vendégek”. Az utcák esténként sötétek voltak, de sok autó járt Csabán, melyek reflektorai segítettek a hazafelé botorkálóknak.

Szerencse a szerencsétlenségben, hogy a városban kitűnő volt a közbiztonság, pedig ilyen „körülmények között a betörőknek és utonállóknak nem volna hálásabb talaja sehol másutt, mint Csabán”.

Sok probléma adódott abból is, hogy hiányoztak a vízvezetékek és a szennyvízcsatornák. A szikes talaj miatt nem lehetett a kutakból iható vizet merni, az ártézi kutakhoz viszont sok csabai csak hosszú úttal jut el. A „csabai bennszülöttek” a felsoroltakból keveset éreznek, hiszen gyermekkoruk óta ilyen körülmények között éltek.

Szerencsére a város polgármestere, a „széles látókörű” Berthóty István mindent megtett azért, hogy a helyzet kedvező irányba változzék. Az Új Nemzedék tudósítója meg volt győződve arról, hogy Békéscsaba „holt bizonyosan győzedelmeskedni fog a sivár múlt felett”. (Folytatjuk.)

Ugrai Gábor

További programok »

Itthon

Gazsó Ferenc előtt tisztelegtek Békésszentandráson

Emléktáblát avattak a Hunyadi János katolikus iskola falán szombaton, majd a szociológusról, egyetemi tanárról elnevezett társadalomtudományi társaság kihelyezett ülésén kihirdették a Dél-Tiszántúlon élő - vagy onnan elszármazott - fiatal társadalomkutatók számára kiírt pályázat eredményét.
18:33
FEL