CLLD Fórum

A békéscsabai kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztéséről tárgyaltak.

Békéscsabai Helyi Közösség akciócsoport (HACS) jelenleg azon dolgozik, hogy közösségek, klubok, szervezetek és a közért tenni kívánó magánszemélyek bevonással, minél több lokális tapasztalaton nyugvó elképzelés megismerésével készüljön el a kultúra- és a közösségépítés terén tervezhető fejlesztéseket tartalmazó stratégia.

Június 20-án – a közösségi tervezési folyamat részeként – a stratégia készítés folyamatáról, jelentőségéről, az összegyűjtött fejlesztési tervekről, a stratégia alapját képező szükségletekről, igényekről és az eddig beérkezett javaslatokról  fórumot tartottunk.

Stratégiánk átfogó célja, hogy új és megújuló közösségi terekben a kulturális és kreatív ipar eszközeivel segítse a város korosztályainak egymásra találását, a különböző városrészek közötti kapcsolat erősítését, ezáltal a város lakosságának megtartását.

 

Stratégiánkban – célok megvalósítása érdekében – öt beavatkozási terület került nevesítésre :

1) a szabadtéri közösségi terek számának és területének, szolgáltatási körének bővítése;

2) nyitott közösségi terek fejlesztése és létrehozása;

3. a közösségi, kulturális programok kínálatának megújítása a hagyományőrzés, a kreativitás és az innováció terén;

4) a helyi, közösségi alapú gazdaságfejlesztés támogatása;

5) szakemberek és önkéntesek képzése.

 

A stratégiánkban szereplő beavatkozási területek jelentősége abban van – hogy a támogatási kérelmünk sikeres elbírálása esetén – ez az alapja az akciócsoportunk által működtetett helyi pályázatos rendszerben megjelenő felhívásoknak,

A HACS által meghirdetésre kerülő helyi felhívások 2020 végéig szakaszosan kerülnek majd meghirdetésre és 2022 végéig  tartalmazhatnak békéscsabai fejlesztések.

 

A Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát (HKFS) a TOP-7.1.1-16 számú pályázati felhívásra nyújtható be, ahol az igényelhető támogatás az akcióterület lakosságszáma alapján kerül kiszámításra.

 

A CLLD folyamatáról és a helyi fejlesztési stratégiáról az érdeklődők, érintettek a www.clldbekescsaba.hu oldalon tájékozódhatnak.

Ismerkedjen honlapunkkal és tegyünk közösen Békéscsaba kulturális jövőjéért!

 

Tisztelettel,

A Békéscsaba Önkormányzatának és a Csabagyöngye Kulturális Központ kezdeményezésére megalakult

Békéscsabai Helyi Közösség

Megosztás:

Címke: