Békéscsaba polgármesteri hivatala pályázatot hirdet jogász munkakör betöltésére

2021. február 9. 15:30 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet jogász munkakör betöltésére. A pályázatok beadásának határideje 2021. február 22.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata és a Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 32/2018. (XII. 20.) számú, Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelete az irányadók

 

Ellátandó főbb munkaköri feladatok:

 • Megállapodások, szerződések, jognyilatkozatok előkészítése, szerződéstervezetek véleményezése.
 • Jogi tanácsadás, okiratszerkesztés. Jogi állásfoglalások önálló készítése.
 • Szervezet-szabályozó anyagok kidolgozása, folyamatos felülvizsgálata (szabályzatok, utasítások stb.).
 • Közgyűlési és bizottsági anyagok készítése, jogi szempontú véleményezése.
 • Választás, népszavazás előkészítésében és lebonyolításában való részvétel.

 

Pályázati feltételek:

 • cselekvőképesség, büntetlen előélet, magyar állampolgárság,
 • állam-és jogtudományi egyetem, jogász végzettség,
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

Benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolat (speciális adattartalmú igazolás, büntetlen előéletű, a Kttv. 39.§ (1) bek.c) pontjában meghatározott bűncselekmények tekintetében büntetőeljárás hatálya alatt nem áll, valamint nem áll foglakozástól vagy tevékenységtől eltiltás hatálya alatt) vagy annak igényléséről szóló igazolás másolata,
 • motivációs levél,
 • nyilatkozatok: pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

Postai úton: a pályázatnak Békéscsaba Megyei Jogú Város Jegyzője részére történő megküldésével (5600 Békéscsaba, Szent István tér 7.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: jogász.

Elektronikus úton: a pályázati anyag e-mailben dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető részére, a koman@bekescsaba.hu levelezési címre történő megküldéssel. Hivatkozás: pályázat jogász munkakörre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. február 22.

A részletes pályázati kiírás közzétételének helye: www.kozigallas.gov.hu, bekescsaba.hu. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Komán-Bíró Ágnes osztályvezető nyújt a 66/523-814-es telefonszámon.

 

További programok »

Itthon

Már az újszülöttek is érzékelik a társas viszonyokat

Magyar kutatók először igazolták, hogy a beszédre specializált agyterületek már születéskor azonosítják az emberi kommunikációt, még akkor is, ha maga az újszülött nem vesz részt az interakcióban. A felfedezés, amelyről a Scientific Reports című folyóiratban számoltak be a kutatók, új perspektívát nyit a nyelv fejlődésének megismerésében.
07:31
FEL