Békéscsaba önkormányzata árverésen értékesít egy Toldi utcai ingatlant

2020. július 13. 17:48 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: A Toldi utcában található, Békéscsaba 9177/2 helyrajzi számon nyilvántartott beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 4341/10000-ed tulajdoni hányadát.

Helyrajzi szám: 9177/2

Teljes területe: 648 m2

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdoni hányada: 4341/10000-ed

Az ingatlan a város nyugati részén, Erzsébethely, ismertebb és többet használt nevén Jamina elnevezésű városrészben, a városrész keleti, belvároshoz közelebbi részén találhatóak. Környezetükben elsősorban a településrészre jellemző családi házak, sorházi lakások, 4 emeletes tömblakások találhatók.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportja ad felvilágosítást. Az adott ingatlan beépítetlen terület megnevezéssel szerepel a földhivatali nyilvántartásban, de a természetben egy vázas szerkezetű, tároló rendeltetésű, kb. 40 m2 alapterületű építmény található az ingatlan keleti sarkában.

Közműellátottság: A környék infrastrukturális és közmű ellátottsága teljes. Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik. A telek felülete zöld növényzettel borított, részben körbekerített.

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az adott ingatlan 21 önkormányzat és a Magyar Állam osztatlan közös tulajdonában van. A tulajdonostársakat megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézés, valamint a tulajdonjog változásával kapcsolatos valamennyi jogügylet az árverés nyertesének a feladata és költsége.  

Az ingatlan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető tulajdoni hányadának kikiáltási ára: bruttó 1.736.400,- Ft, azaz egymillió-hétszázharminchatezer-négyszáz forint.

Aki az árverésen részt kíván venni, annak az árverés megkezdéséig a kikiáltási ár 10 %-át letétbe kell helyezni Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlára teljesíteni. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni.

A befizetett vagy átutalt összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 60 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a tulajdonjog bejegyzését követően adható ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést az árverési hirdetményben meghatározott határidőn belül saját hibájából nem köti meg, vagy az árat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, a befizetett letéti díjat elveszíti.

Az árverés ideje: 2020. augusztus 6. de. 1000 (csütörtök)

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) 1. emelet III. tárgyaló

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál.

Az ingatlan 2020. augusztus 5. napján, előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

Telefonszám: 66/523-863 

 

További programok »

FEL