Békéscsaba 1920: A Rudolf-Főgimnázium értesítője az 1920/21. iskolai évről

2020. július 18. 16:16 | Ugrai Gábor

Egy település történetének több fontos forrása is van, ezek közé tartoznak az ott működő iskolák évkönyvei is. Békéscsabán a Rudolf Főgimnázium (a mai Evangélikus Gimnázium) 1920/21. iskolai évről szóló értesítője tájékoztat minket arról, hogy mi történt az intézménnyel 100 évvel ezelőtt.

Ez a dokumentum bemutatja az iskola tanárait és tanulóit, a tanított tantárgyakat, a tananyagot és az érettségi vizsga eredményeit is. A gimnázium értesítőjét annak igazgatója, az 1916-ban kinevezett dr. Rell Lajos szerkesztette, aki magyar irodalmat, latint tanított az iskolában és ő hozta létre annak könyvtárát is. Nemcsak a gimnáziumban, de a városban is vállalt közéleti szerepet, többek között ő volt a Közművelődés Háza (ma Munkácsy Mihály Múzeum) első igazgatója is.

Az értesítő első része „Az iskolai év története” címet viseli. A korszakra jellemzően (egy évvel vagyunk a trianoni béke aláírása után) a „Hiszek egy Istenben. Hiszek egy házában. Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában! Amen.” imát olvashatjuk a lap tetején. Az ismertetőből kiderül, hogy a gimnázium hat év után költözhetett vissza az 1899-ben átadott épületébe. Az első világháború kirobbanása után rögtön katonakórházat alakítottak ki az iskolából, a tanítás a település több pontján folyt tovább.

Sok minden történt hat év alatt, az iskola épülete „Hallotta a sebesült katonák sóhajtását, átszenvedte a megszálló oláh csapatok pöffeszkedését, ártatlan foglyok kínjait s végül 1920. március 29-én látta szent nemzeti lobogónk lengését”. Az intézményt átvevő pedagógusokat lesújtó látvány fogadta: az ablakok, a padló eltüzelve; a szertárak és a könyvtár kifosztva. A román hadsereg viselkedésére jellemző, hogy míg a katonakórház által okozott károk összege 112 142 korona volt, a megszálló katonák 1 174 559 korona kárt okoztak.

A helyreállítási munkák és a tanítás szeptember elején kezdődtek meg: szeptember 6-án volt a tanévnyitó ünnepség, de a tornaterem csak novemberre készült el. Az igazgató keserűen írja: „Mikor fogjuk elérni bútorzat és fölszerelés tekintetében a háború előtti állapotot!”. Az iskolai év programjai közül kiemelkedett 1920. augusztus 31-e, ekkor járt Horthy Miklós kormányzó először Békéscsabán és a „tisztelgések során tanári karunkat is fogadta.”. A pedagógusok az egész tanévben nagy gondot fordítottak a hazafias nevelésre, a diákok figyelmét a trianoni béke igazságtalanságára hívták fel.

További programok »

Itthon

Békés megyei az ország egyik legélhetőbb járása

A nyugati országrész és a főváros kedvezőbb helyzetét mutatja a Takarék Index 2021-es élhetőségi rangsora, amely járásonként veti össze a többi között az oktatási, egészségügyi, kulturális és vásárlási lehetőségeket. Budapesten a legkedvezőbb az összkép, az első tízben még hét dunántúli és két tiszántúli járás található. A bűnözésben vagy a megfizethetőségnél a főváros rosszul szerepel.
16:27
FEL