Átadták a "Békéscsaba Kultúrájáért" kitüntetéseket

2017. január 23. 09:41 | Balázs Anett

Ünnepelni érkezett a közönség a Csabagyöngye Kulturális Központba vasárnap este. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan országszerte, így Békéscsabán is számos kulturális és művészeti rendezvényt tartottak. Az eseménysorozat egyik különleges estéje volt az a gálaműsor, melyet a "Békéscsaba Kultúrájáért” díjazottjainak tiszteletére rendeztek.

Békéscsaba Megyei Jogú Város közgyűlése 1999-ben alapította a „Békéscsaba Kultúrájáért” díjat, mely annak a személynek vagy közösségnek adományozható, aki Békéscsaba kultúrájáért, hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót alkotott, illetve tett.

 – Békéscsabán szerencsére nagyon sokan élnek, akik tisztában vannak saját kultúránkkal és értékelik is azt. Az itt élők tudják, mit is jelent ez a tudás a mindennapokban, és hogy a lélek ápolásának egyik legmegfelelőbb eszköze a kultúra. Városunk hagyományőrző, a napi kultúrát napi szinten élő és megélő közössége példaértékű lehet nem csak térségi, de országos tekintetben is – hangzott el Szarvas Péter polgármester köszöntő beszédében.

Szarvas Péter köszöntő szavait követően, Czitor Attila, a gála műsorvezetője Lonovics Lászlót szólította színpadra. A képzőművész magas színvonalú művészeti tevékenységéért, példamutató, szakmai alázattal végzett művészetszervező munkájáért Szarvas Péter polgármestertől vehette át a"Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetést.

 – Négy fontos dolog van az életemben. Az elsőnek a családot mondom, a második, de ez nem sorrendiség, a tanári hivatás. A következő a művészeti alkotómunka. És az a közösségi, művészeti tevékenység, amit barátaimmal, művésztársaimmal végezhettem. Remélem, hogy az elkövetkezőkben is így tehetem – fogalmazott Lonovics László.

Az este másik ünnepeltje a Békés Megyei Könyvtár volt. Az intézmény több országos rendezvényhez csatlakozik minden évben, amellyel nemcsak a könyvtár munkáját, hanem Békéscsabát is népszerűsíti. Olvasóik és a kulturális területen tevékenykedő szakemberek munkájukat elismerik és megbecsülik. A „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetést Rakonczás Szilvia, a könyvtár igazgatója vette át:

– Köszönjük a felterjesztőknek, a döntéshozóknak, mindazoknak, akik mellettünk vannak a hétköznapokban és segítik a munkánkat. Nagyon köszönöm a fenntartó önkormányzat valamennyi dolgozójának, akiknek köszönhetjük azt, hogy tudunk olyan feltételeket teremteni, amire úgy érzem, hogy Önök is azt gondolhatják, hogy érdemes bejönni a könyvtárba, hogy van mit nyújtania a könyvtárnak, a békéscsabaiaknak.

Az ünnepi gálaest a Békés Megyei Szimfonikus Zenekar hangversenyével zárult, melynek első tétele Erkel Ferenc: Ünnepi Nyitánya volt.

 

Lonovics László:

Lonovics László 1951. január 1-jén született Békéscsabán. Művészi képességeit legkorábban Mokos József legendás iskolájában pallérozta, majd a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola rajz-földrajz szakán szerzett diplomát. Később újabb diplomáját Budapesten a Magyar Iparművészeti Egyetemen szerezte.

Mind a művészi alkotás, mind a művészeti oktatás meghatározó személyisége Békéscsabán. 1975-1991-ig általános iskolai tanár 1992-től főiskolai adjunktus, majd főiskolai docens.  2001-2006 között tanszékvezető, 2006-tól a Szent István Egyetem Alkalmazott és Pedagógiai Kar kommunikációs tanszékének docense, jelenleg a Gál Ferenc Főiskola docense. Számos tanítványát indította el az alkotás és művészeti pedagógia útján.

Műveivel 1976 óta rendszeresen részt vesz országos és nemzetközi kiállításokon, művészeti szimpóziumokon és művésztelepeken.  Országosan és nemzetközileg is ismert és számon tartott alkotó. Számos szakmai díj és kitüntetés, többek között a Békés Megyei Príma díj tulajdonosa. Tagja a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, a Magyar Képző- és Iparművészek Szövetségének, a Magyar Elektrográfiai Társaságnak, a Magyar Festők Társaságának, a Nemzetközi Kepes Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottság Békés Megyei Tudományos Testületének, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. 1994-től a Békéstáji Művészeti Társaság elnöke, amely a Békés megyei hivatásos alkotóművészek egyesülete.

A hetvenes évek második felében sík konstruktív stílusú táblaképeket festett, és szitanyomással sokszorosított grafikákat is készített.  Ezt követően kezdett a fénnyel történő kifejezés lehetőségeivel foglalkozni. Egyéni kifejezésmódját ebben az időszakban sikerült kialakítani leginkább. A korábbi geometrikus vonalak, kalligrafikus, gesztusszerű lendületes fényvonalakká váltak grafikáin.   A 90-es évek második felétől foglalkozik számítógépes grafikák készítésével. Korábbi munkáival ellentétben kompozíciói színesebbé és összetettebbekké váltak. Az utóbbi tíz évben a számítógépes grafikák készítésével párhuzamosan fest, és tervezőgrafikusként is tevékenykedik.

Művei, festészeti és grafikai munkái számos közgyűjteményben megtalálhatóak, többek között a Munkácsy Mihály Múzeum képtárában, a miskolci Herman Ottó Múzeumban, a Békés Megyei Önkormányzat testülete és Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala gyűjteményében. Művészetszervező tevékenysége jelentős, a térség művészeti közéletének meghatározó alakja. Békéscsaba és Békés megye országos és nemzetközi kapcsolatainak kialakításban és szervezésében döntő szerepet játszik.

Két évtizede önzetlenül vezeti és szervezi a Békéstáji Művészeti Társaság programjait, amelyen a társaság tagjai rendszeresen szerepelnek. A Békéstáji Művészeti Társaság elnökeként szoros együttműködést alakított ki több külföldi művészeti szervezettel, ennek eredményeként a tagok külföldi kiállításokon mutatkozhatnak be, és rendszeresen részt vehetnek művésztelepeken és művészeti szimpóziumokon.

1976-tól 1989-ig évente résztvevője és egyik szervezője volt a Békéscsabai Országos Grafikai Művésztelepnek, illetve Alkalmazott Grafikai Művésztelepnek.

2003-tól vezetője a Békéscsabai Nemzetközi Művésztelepnek, ahova elsősorban Békéscsaba testvérvárosaiból érkeznek művészek. Vezetésével a Csabagyöngye Kulturális Központban működő Békéstáji Galériában havi rendszerességgel kiállítás nyílik.

Művésztársaival összefogva karitatív akciókban is rendszeresen részt vesz, alkotásokat felajánlva aukciókra, amelynek bevételeivel hátrányos helyzetű embereket, továbbá oktatási intézményeket támogat.

Lonovics László képzőművész magas színvonalú művészeti tevékenységéért, példamutató, szakmai  alázattal végzett művészetszervező munkájáért méltó a „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetés szellemiségére.

 

 Békés Megyei Könyvtár:

A Békés Megyei Könyvtár 1952 óta szolgálja Békéscsaba lakosságát. Elődje a Békéscsabai Múzeum Egyesület könyvtára volt, amely 1899-től szerveződött és 1912-ben vált nyilvánossá. Féja Géza könyvtárszervező munkájának is köszönhető, hogy a Békéscsabán működő könyvtárakat 1952-ben egyesítették. Így lett a könyvtár az ország első megyei könyvtára.

1958-ban Lipták Pál irányításával itt vezették be elsőként a szabad könyvválasztás lehetőségét, a szabadpolcos rendszert, 1964-től kezdetét vette – szintén elsők között – a zenei gyűjtemény kialakítása. Igazgatása alatt rendszeressé vált a könyvtári képzőművészeti kiállítások rendezése, grafikák, rajzok olvasók részére történő kölcsönzése. Az 1960-ban létesített megyei gyermekkönyvtár az ország első nagy alapterületű önálló gyermekkönyvtára volt.

A jelenlegi könyvtár alapkövét 1979-ben rakták le, 1985-ben adták át az olvasók számára. A könyvtárautomatizálási kísérlet megindulása is a Békés Megyei Könyvtárhoz fűződik. 1986-ban a kísérlet első állomásaként itt indították el először a számítógépes kölcsönzést. Az intézmény vezetése és munkatársai a – kétezres évek elejétől bekövetkező – működési és fenntartói változások közepette is a szolgáltatások színvonalának stabil biztosítására, az olvasói igények magas színvonalú kiszolgálására törekedtek.

A Békés Megyei Könyvtár kollektívájának munkáját Rakonczás Szilvia igazgató vezetésével az innováció és a kiemelkedő szakmai tevékenység jellemzi. A feladatok elvégzése során mindig a legmagasabb szintre törekednek, a könyvtárhasználók színes programokkal és minőségi könyvtári szolgáltatásokkal találkozhatnak. A munkatársak kiemelt figyelemmel fordulnak az olvasói igények felé, minden lehetséges felmerülő problémára a lehető legjobb megoldással igyekeznek fellelni.

Mindemellett az intézmény számos ötlettel gazdagította a város és a megye kulturális programjait, munkájuk nélkül nem lehetne teljes Békéscsaba kulturális élete, színvonala. Elég a könyvtári éjszakára, a gyermeknapi kavalkádra vagy akár a nyaranta kínált Könyvtári Lapozgatóra gondolni.  A Békés Megyei Könyvtár több országos rendezvényhez csatlakozik minden évben, amellyel nemcsak a könyvtár munkáját, hanem településünket is népszerűsíti. Olvasóik és a kulturális területen tevékenykedő szakemberek munkájukat elismerik és megbecsülik.

A teljesség igénye nélkül bemutatott intézményi tevékenység alapján/ magas szintű, innovatív szakmai munkája elismeréseként a Békés Megyei Könyvtár intézménye  méltán érdemelte ki a „Békéscsaba Kultúrájáért” kitüntetés.

 

FEL