Árverésen értékesítenek egy békéscsabai, Orosházi úti ingatlant

2022. december 30. 07:31 | behir

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: az Orosházi úton található, Békéscsaba 9176 helyrajzi számon nyilvántartott kivett, lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlan 4351/10000-ed tulajdoni hányadát.

Helyrajzi szám: 9176

Teljes területe: 898 m2

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdoni hányada: 4351/10000-ed

Az ingatlan a város nyugati részén, Erzsébethely, ismertebb és többet használt nevén Jamina elnevezésű városrészben, a városrész keleti, belvároshoz közelebbi részén található. Az ingatlan forgalmas, a városrész főútjának tekinthető Orosházi út mentén található. Környezetében elsősorban üzletek, ipari ingatlanok, családi házak, tömblakások találhatóak.

Beépíthetőség: A településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés lehetséges feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportja ad felvilágosítást. 

Közműellátottság: A környék infrastrukturális és közmű ellátottsága teljes. Az ingatlan saját víz-, gáz és villany mérőórákkal rendelkezik. A szennyvíz elvezetése zárt gyűjtőaknába történik, csatornahálózatra rákötés nem történt meg. 

Egyéb feltételek: Az ingatlant megtekintett állapotban kell megvásárolni, az esetlegesen szükségessé váló munkák elvégzése az árverési vevő feladata és költsége. Az értékesítés során alkalmazásra kerülnek a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXXVI. törvény rendelkezései. Az értékesítés a hatályos áfa törvénynek megfelelően történik.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Érdeklődőket, hogy az adott ingatlan 21 önkormányzat és a Magyar Állam osztatlan közös tulajdonában van. A tulajdonostársakat megillető elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos ügyintézés, valamint a tulajdonjog változásával kapcsolatos valamennyi jogügylet az árverés nyertesének a feladata és költsége.  

Az ingatlan Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatát megillető tulajdoni hányadának kikiáltási ára: bruttó 9.441.670,- Ft, azaz kilencmillió-négyszáznegyvenegyezer-hatszázhetven forint.

Az árverésen az vehet részt, aki 944.200,- Ft-ot, azaz kilencszáznegyvennégyezer-kettőszáz forint letéti díjat átutalással az önkormányzat OTP-nél vezetett 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlájára teljesít. Az árverésen a letéti összegnek a bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak az átutalt összeg 3 munkanapon belül visszautalásra kerül.

Az induló ártól lefelé licitálni nem lehet.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 60 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés hatálybalépésétől számított 40 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár megfizetését követően adható az ingatlan birtokba.

Amennyiben a nyertes a szerződést az árverési hirdetményben meghatározott határidőn belül saját hibájából nem köti meg, vagy az árat a kiírási feltételek szerint nem fizeti meg, a befizetett letéti díjat elveszíti.

Az árverés ideje: 2023. január 25. de. 1000 (szerda)

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) földszinti III. tárgyaló

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál. Telefonszám: 66/523-863.

További programok »

FEL