Árverésen értékesítenek egy békéscsabai, Mazán utcai beépítetlen területet

 

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata árverésen kívánja értékesíteni a következő ingatlanát: Békéscsabán a Mazán L. u. 18. szám alatt található kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan 1/1-ed tulajdoni hányadát

  

Helyrajzi szám: 6679/35

Terület összesen: 357 m2.

 

 Beépíthetőség: A hatályos településrendezési terv által engedélyezett létesítmények valósíthatók meg a területen. A beépítés feltételeiről a Polgármesteri Hivatal Városépítészeti Csoportjánál tájékozódni kell.

Közművesítettség: Az ingatlan közművekkel nem rendelkezik, a közelben megtalálható a teljes közműhálózat, a rácsatlakozás lehetőségeiről a közmű-üzemeltetőkkel egyeztetni kell. Az esetleges kapacitásbővítés, kiváltás, illetve közművekre való rácsatlakozás költségei a vevőt terhelik. A közműfejlesztési hozzájárulásokat is a vevőnek kell megfizetni.

Egyéb feltételek: Az ingatlan eladási ára nem tartalmazza az ingatlannal határos egyéb közút övezetbe tartozó ingatlanhoz való csatlakozás költségeit, azok megfizetése a vevőt terheli.  

 

 Az ingatlan kikiáltási ára: bruttó 635.000,- Ft, azaz bruttó hatszázharmincötezer forint.

 

A nyilvános árverésen magánszemélyek vagy átlátható szervezetek szerezhetnek tulajdont. Az árverésen az vehet részt, aki 63.500,- Ft-ot, azaz hatvanháromezer-ötszáz forint letéti díjat elhelyez Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal pénztárába vagy átutalással az OTP 11733003-15345008 számú bankszámlaszámlára teljesít. Az árverésen a letéti összeg befizetését igazoló pénztárbizonylat bemutatásával vagy a pénzösszeg bankszámlára való megérkezése esetén lehet részt venni. A befizetett összeg annál, aki az árverésen a legmagasabb összeget ajánlja, beszámít a vételárba, aki az árverésen nem nyert, annak a letétbe helyezett pénz visszajár.

Az adásvételi szerződést az árverést követő 30 napon belül meg kell kötni. Az ingatlan teljes vételárát a nyertesnek az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül egy összegben kell megfizetnie. Az árverés nyertesének a vételár teljes megfizetése napján az ingatlan birtokba adható.

Amennyiben a nyertes a szerződést ki nem menthető okból nem köti meg, úgy a letétbe helyezett összeg bánatpénznek minősül, azt az eladó visszafizetni nem köteles. A vételár késedelmes megfizetése esetén az eladó jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, kárait megtéríteni a letétbe helyezett összegből.

Az árverés ideje: 2018. július 12. de. 9,30 óra

Az árverés helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (Békéscsaba, Szent István tér 7.) III. számú tárgyaló

 

További felvilágosítással Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Stratégiai – Fejlesztési Osztálya szolgál a 06-66/523-863-as telefonszámon. 

Megosztás:

Címke: , ,