Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. június végén

2023. június 25. 12:47 | Ugrai Gábor

Száz évvel ezelőtt is meleg volt, de az aratásnak el kellett kezdődnie. Körbejárt a főispán, cserkészeket avattak és kiderült, hogy az ecet drágább, mint a bor. Kitört az Etna, de a kisebbségeket megvédtük. Mindezek a BÉKÉS száz évvel ezelőtti lapszámaiban.

Vármegyei hír – Körbe ment a főispán

 

Országos hír – Mi történik ezen a napon?

 

Gyulai hír – Még mindig a háború…

 

Országos hír – Tragédia

 
Európai hír – És mégis mozog a Föld

 

Gyulai hír – Tessék figyelni!

 

Gyulai hír – Légy résen!

„Díszes keretek közt folyt le vasárnap délelőtt a főgimnázium »Maróthy«, s a polgári iskola »Petőfi« cserkészcsapatának együttes ünnepélyes fogadalomtétele. Már jóval 10 óra előtt az érdeklődők nagy tömege lepte el a gimnázium előtti térséget, ahova egymásután érkeztek meg a katonaság és rendőrség diszszakasza, a testnevelési Szervezet Levente csapata, majd mindkét cserkész újonc csapat vezetőivel, festői látványt nyújtó cserkészfelszerelésben s valamivel később vitéz Marék Endre vezetésével a békéscsabai testvércsapatok kiküldöttei.

Midőn Domanek Pál főgimn. hittanár a gimnázium bejárata előtt felállított tágas lombsátorban emelt, ízlésesen díszített oltáron tábori miséjét elkezdte, a felemelő, s ritka festői látvány igaz áhítattal és ünnepélyességgel töltött el mindenkit. Csakhamar felhangzott a férfi énekes-quartett által a főgimnáziumi zenekar kíséretében előadott Greizinger-féle D-dur ünnepi mise, mely precíz előadásával méltó kiegészítője volt az ünnepélye» aktusnak. Mise végeztével Faragó Ede főhadnagy az Országos Cserkész-Szövetség főtitkára és kiküldötte lépett az emelvényre s keresetlen, kedves szavakban üdvözölte a két nj testvércsapatot, figyelmeztetve azt a fogadalomtétel következtében reájuk háruló nemes kötelességek hűséges teljesítésére. Ezután az avatandók félkört alakítva a szokásos ünnepélyes szertartás keretében Erizsán Béla cserkésztiszt szavai után leteszik a fogadalmat, s megkapják a cserkész jelvényt. Egyidejűleg az ifjakkal tették le fogadalmukat az uj cserkész vezetők is, u. m. Ila Tóth József, Schreiber Ottó, Szantboffer Sándor és H. Fekete Péter tanátok. Ezután Németi József főgimnáziumi igazgató emelkedett szólásra, aki lendületes buzdító beszédet intézvén a cserkész ifjakhoz, megköszönte mindazoknak a nemesszivü adakozóknak áldozatkészségét, kik szives adományaikkal a gyulai tanulóifjúság e szép uj intézményének, a cserkészetnek alapvetéséhez hozzájárultak. A Szózat elhangzása után lelkes hangulatban és egy feledhetetlen kedves esemény emlékével oszlott szét a szépszámú ünneplő közönség, melynek soraiban Gyula város társadalmának szine-java volt képviselve. „

Országos hír – Vállaltuk, megtettük

 

Országos hír – Kezdődhet az aratás

 

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=154&layout=s

Kép forrása

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/szakdolg/2015-bsc/rainer_ambrus.pdf

101-es legénység a laktanya udvarán

További programok »

FEL