Anno 1923 - Békés vármegye és a világ 1923. június elején

2023. június 4. 09:23 | Ugrai Gábor

Itt a nyár, de Erdély még mindig oda… Hír egy lóversenyről és az időjárásról is. Mulattak a gimisek, körmenetet tartottak a katolikusok és kiderült, hogy Kötegyánban még a vasútállomáson is lehet bográcsozni. Mindezek a BÉKÉS 100 évvel ezelőtti lapszámaiban.

Vármegyei hír – Júniust köszöntő vers

 
Csabai hír – Még a kisvonat is segít

 

Vármegyei hír – Milyen idő várható?

 

Gyulai hír – Majális

 

Gyulai hír - Körmenet

„A katolikus világ nagy ünnepe, a kenyér színe alatt közöttünk élő Ur Jézusról való ünnepélyes megemlékezés, a jelentőségéhez való fénynyel és méltósággal folyt le városunkban. A zsúfolásig megtelt templomban az ünnepi misét Brém Lőrinc püspöki helynök mondotta a teljes helyi papság segédletével.

A templom előtti téren Szilassy Gáza százados parancsnokságával a helyőrség egy százada állott fel, amely a mise egyes részeméi, nevezetesen Glóriakor, Evangéliumkor és az utolsó áldásnál, sortüzet adott, Urfelmutatáskor és áldáskor pedig „imára” vezényeltetek. Mise után megindult a körmenet, melyben a leg- méltóségosabb Oitári szentséget egy gyönyörű kivitelű és nagy értékű szentségmutatóban Brém Lőrinc püspöki helynök vitte. Az oltáriszentség után haladtak az egyháztanács tagjai, majd a helyőrség tisztikara Diessl őrnagy vezetésével csaknem teljes számban. A polgári közhivatalok katolikus tagjait, sajnos, hiába kerestük a menetben. Az első oltár a plébánia kapujában volt felállítva. Ugyanitt [szószék is volt elhelyezve, amelyen az ünnepi bezzéd9t Takácsy Dénes s. lelkész mondotta. A szentbeszéd é3 az Oltáriszentséggel adott áldás után a körmenet a zöld füvei és rózsalevelekkel felhintett útvonalon a vármegyeház-utcai második oltárhoz vonult, amelynél, úgyszintén a másik két oltárnál is, a szent evangélium egy-egy szakasza olvastatott fel és az Oltáriszentséggel áldás adatott. Fél tizenegy óra volt, amidőn a körmenet újra a templomba ért, ahol a Te Deum eléneklésévei és az oltári szentséggel adott áldással befejeződött a nagyszerű ünnep.”

 

Vármegyei hír – Munkaalkalom

 

Felvidéki hír – Így is lehet?

 

Vármegyei hír – Bográcsozás a pályaudvaron

 

 

Forrás:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Bekes_1923/?pg=137&layout=s

Kép forrása

Készítette: Aspectomat - A feltöltő saját munkája, Közkincs, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5914064

További programok »

FEL