A nap sztorija – Kutathatóak a kommunista diktatúra Békés megyei tisztviselői

Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja előtt a behir.hu időutazó rovata a Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös projektjét, a Párt Állam Párt című adatbázist mutatja be. Az interneten elérhető és kutatható adathalmaz összesíti a kommunista rendszer megyei, járási és városi pártfunkcionáriusainak karrierpályáit. Azonban a legfontosabb, hogy az adattár egy szimbolikus gesztus a kommunista diktatúra áldozatai számára, továbbá arcot kíván adni a diktatúra működtetőinek. Ismerjék meg az adatbázist! Tartsanak velünk!

 

Hiánypótlás

A múlt héten, október 17-én mutatták be a Magyar Nemzeti Levéltár és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közös projektjét, a Párt-Állam-Párt című archontológiai, vagyis tisztségviselői adatbázist, amely mérföldkő lehet a korszakot mélyebben megismerni szándékozó érdeklődők, és a professzionális kutatók számára is.

 

A honlap /forrás: paap.hu)

 

A Levéltár és a Bizottság együttműködésének egyik legfontosabb területe a pártállami rendszert működtető kommunista állampárt funkcionáriusainak számbavétele, ami régóta esedékes információs kárpótlás a magyar társadalom számára.

Hiánypótló adatbázisukban azt a célt tűzték ki, hogy összegyűjtsék és bemutassák a hatalom helyi képviselőit, vagyis az egykori állampárti apparátus minden olyan tisztségviselőjét, aki megyei, járási, városi szinten 1948 és 1989 között vezetői posztot töltött be, tehát különböző mértékben – a hatalmi struktúrából fakadóan, beosztása révén, nem egyforma felelősséget viselve – szerepet vállalt a diktatúra fenntartásában, a döntések meghozatalában és végrehajtásában.

A Párt Állam Párt című adatbázis ide kattintva is elérhető.

 

Egy tsz-párttitkár irodája (forrás: szepzold.hu)

A bázis

Az adatbázis létrejöttét az egész országot felölelő levéltári alapkutatások előzték meg, melyen húsz tagintézményben negyvenhét levéltáros szakember dolgozott, akik ötszáz irat-folyóméternyi, azaz négyezer doboznyi iratanyagot néztek át. Egy doboz hatszáz dokumentumot tartalmaz, vagyis közel két és félmillió anyagot dolgoztak fel.

Párt Állam Párt adatbázisban háromezer funkcionárius élete és ezerötszáz testület, szervezeti egység például pártbizottság, osztály, megyei párttitkárok, járási káderek tudnivalói találhatóak meg. A kommunista diktatúra időszakának helyi pártpolitikusaira, a megyei pártelit legfontosabb tisztséget betöltőkre, karrierjük fontosabb állomásaira, a többi között pártfunkciójukra, munkahelyükre, munkakörükre, előléptetésükre, kitüntetéseikre vagy pártbüntetéseikre vonatkozó adatokat tartalmaz.

 

Békés megye az adattárban

Jelszavak mindenhol (forrás: mult-kor.hu)

Ha megnyitjuk az oldalt, akkor látjuk, hogy tudunk keresni személyekre, testületekre, illetve lehetőség van strukturált keresésre is.

Amennyiben a Személyek menüpontban keresünk, akkor a Békéscsaba szó beírására huszonnyolc, a Békés megye szavak beírása után százöt találatot jelez a rendszer. Vagyis térségünkben ennyi személyről olvashatjuk a korábban ismertetett adatokat.

A Testületek menüpontban Békéscsaba esetében öt, Békés megye esetében kilenc találatot jelez az oldal, ezek között megtalálható a rovat szerkesztőjének egyik kedvenc apparátusa, a Békés Megyei Nőtanács is. A szervezettörténetekből át tudunk lépni a személyek karriertörténetébe és persze vissza is.

A strukturált keresési lehetőség által számszerűsíthetőek az adatok, valamint felvázolható belőle az egyes tisztségek fejlődéstörténete, a káderforgó, vagyis egy-egy káder különböző pozíciói, kutatható általa a folytonosság kérdése, valamint az átjárhatóság a párt és állami funkciók között.
Kutathatóak belőle például a felsőbb pártszervek funkcionáriusai, a községi párttitkárok, az állami vállalatok párttikárai, az állami gazdaságok, tsz-ek párttikárai, a tanácsi apparátusok. Minden adatot levéltári dokumentumokkal, online visszakereshetően tudnak igazolni.

 

Pártértekezlet az 1980-as években (forrás: kenyeri.blog.hu)

 

Az adatbázist október 17–én, délután öt órakor élesítették. Azonban a munka nem ért véget, hiszen a szakemberek folyamatosan fejlesztik, bővítik az adattárat.
Kutatásra fel, minden bizonnyal találkoznak majd ismerős nevekkel, arcokkal!

Rovatunk a keddi emléknapra az 1968. október 23-ai megyei pártlap szemlézésével készül.

 

Megosztás:

Címke: , , ,