A Körös-Maros Nemzeti Parkban befejeződött a hulladékmentesítés

2020. december 15. 15:17 | behir

Befejeződött a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság kezelésében álló területek mentesítése az elhagyott, vagy illegálisan kihelyezett hulladékoktól. Az akció a „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű projekt részét képezi.

Ez az országos hulladékmentesítési projekt az Innovációs és Technológiai Minisztérium koordinálásában, kormányzati támogatással, 2020-2022 között, négy ütemben valósul meg. Az első ütemben a hazai nemzeti park igazgatóságok előzetes felmérése alapján országosan összesen 155 védett természeti területen található helyszínről, mintegy 8200 köbméter, illegálisan lerakott hulladék összegyűjtését, elszállítását és kezelését tervezik elvégezni az év végéig.

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság valamennyi tájegységén mostanra befejeződtek az idei hulladékmentesítési munkálatok. Az Igazgatóság Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében található védett területein először felmérték, feltérképezték az elhagyott, vagy illegálisan kihelyezett hulladékokat, beazonosították a megtisztítandó helyszíneket.

A felmérések során jó néhány helyszínen találtak nagy kiterjedésű, több köbméteres lerakókat. Másutt inkább elszórtan elhelyezkedő, kisebb szemétkupacokra bukkantak. Ezek összegyűjtése nehéz és rendkívül időigényes feladatnak bizonyult. Esetenként a védett területeken belül kisebb-nagyobb mennyiségben, elhagyott építési törmelékek is előfordultak. 

Az Igazgatóság négy tájegységén (Kígyós-Ugrai, Dévaványai, Kardoskúti, Makói), összesen 15 település külterületén, megközelítőleg 566 köbméter hulladékot mért fel, melynek deponálása és a lerakókba történő elszállítása december 15-ig megtörtént.

A hulladékok begyűjtését és elszállítását a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság részben saját eszközeivel és az állományban dolgozó munkatársak közreműködésével, részben pedig vállalkozók bevonásával végezte el. Az Igazgatóság munkatársai már a korábbi időszakban is gyűjtötték és bezsákolták a hulladékot a tájegységeken. Az így kialakított depókról még a projekt kezdeti időszakában elszállították a szemetet.   

Fontos cél, hogy a területek megtisztítása után megelőzzék, megakadályozzák a hulladékok újbóli felhalmozódását. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a „Tisztítsuk meg az országot!” elnevezésű projekt keretében nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a védett területeken a hulladék a későbbiekben ne termelődjön újra. Ennek érdekében egyebek mellett sorompókat helyeztek el és kamerarendszereket szereltek fel. A sorompók megakadályozzák, vagy legalábbis lényegesen megnehezítik a bejutást azokra a területekre, ahol korábban illegális szemétlerakatok voltak, a kamerarendszerek segítségével pedig könnyebben felderíthetők az elkövetők.

A tiszta környezet megóvása mindannyiunk érdeke, ebben a lakosság segítségét, odafigyelését is kérjük. Mindannyian tartsuk szem előtt, hogy túráink során, az erdőket, mezőket járva csak a lábnyomunkat hagyjuk magunk után, szemetet soha! Csak így lehet esély arra, hogy az elkövetkező nemzedékek is gyönyörködni tudjanak a természet szépségében. 

 

További programok »

Itthon

Együttműködés a zöld városokért

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a Magyar Díszkertészek Szakmaközi Szervezetével közösen idén is elindította a Gazdálkodjunk okosan zöldfelületeinkkel! országos rendezvénysorozatot, melynek legutóbbi állomása Gyula volt. A roadshow a faiskolák, a zöldfelület-gazdálkodásban résztvevők és a települési önkormányzatok együttműködését is segíti.
2021. október 27. 17:18
FEL