A Hajrá Békéscsaba Egyesület szórólapjára reagált a Fidesz-frakció

2019. október 3. 11:36 | Papp Ádám Sándor

A Hajrá Békéscsaba Egyesület a napokban olyan szórólapot juttatott el a békéscsabai polgárokhoz, amely negatív színben tünteti fel a helyi közgyűlés mint a városvezetés legfőbb szervezetének elmúlt időszakban végzett munkáját – hangzott el csütörtökön a Fidesz-frakció sajtótájékoztatóján.

A szórólap a választópolgárokat megtévesztve azt sugallja, hogy a polgármester a csabai közgyűlésen kívülálló személyként akadályozva volt városvezetői feladatainak ellátásában – jegyezték meg a közgyűlési többséget képviselő politikusok. A polgármester 2014 óta városvezetőként rendelkezett és rendelkezik minden fontos hatáskörrel, mely segíthette őt a jelzett gondok megoldásában – közölte dr. Ferenczi Attila, a közgyűlés Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának elnöke, a Fidesz-frakció vezetője.

– A fűnyírás kapcsán vannak olyan területek, ahol tizenegy alkalommal kell nyírni a füvet, más helyen csupán háromszor – ezek szerződésbe vannak foglalva. A gazdasági bizottság 2019. május 14-ei ülésén  foglalkozott azzal, hogy Békéscsaba ismételten indul a Virágos Magyarországért Mozgalom 50 ezer fő feletti településeknek indított pályázatán. Az önkormányzat nevezett, szeptember 6-án, a bajai eredményhirdetésen kiderült, hogy Bács-Kiskun, Csongrád és Békés megye vonatkozásában Szentes után Békéscsaba második helyezést ért el. Az értékelési szempontok közt volt a zöldfelületek kialakítása, a környezetvédelem, illetve a közösség részvétele a zöldterületek karbantartásában. Az ezen szempontok alapján elnyert értékelés azt mutatja, hogy ugyan voltak a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft.-nek kezdeti nehézségei, de amint elkapták a „fonalat”, azon dolgoznak, hogy Békéscsaba élhető város legyen – fogalmazott Dr. Ferenczi Attila.

Bíró Csaba, a közgyűlés Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sportbizottságának elnöke a szórólapon feltüntetett másik pontra reagált: a gyermekélelmezést érintő vélt problémákra. A röpirat szerint a gyermekeknek felszolgált étel nem lehet sokkal drágább és rosszabb.

– Az ételt nem felszolgáljuk a gyerekeknek, ők jönnek érte, ennek élelmiszerbiztonsági szabályai vannak. Az, hogy drága a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézménynél előállított étel, azt erősen cáfolom. 2016-ban a polgármester az egyik sajtóorgánumnak azt nyilatkozta hogy "az elmúlt tanévben – a Mintamenza Program bevezetésével párhuzamosan – folyamatosan hoztak olyan intézkedéseket, melyek alapján az elkészült ételek egyszerre felelnek meg a modern táplálkozási követelményeknek és okoznak örömet a gyerekeknek.”  Két évvel ezelőtt pedig külön munkacsoportot állított fel – ennek én is tagja voltam –, mely azt vizsgálta, hogy ezt a kötelezően ellátandó feladatot egy külső, vásárolt szolgáltatással milyen formában lehetne akár kiszervezni. Akkor bebizonyosodott, hogy a megyei jogú városok tekintetében az utánunk következőnél is több, mint húsz százalékkal magasabbak a térítési díjak. Országosan mi vagyunk a legolcsóbbak a megyei jogú városok tekintetében – hangoztatta Bíró Csaba, aki hozzátette: a gyermekélelmezési intézmény helyi vállalkozásoktól származó, friss alapanyagokból készíti az ételeket több ezer gyermek számára – naponta közel 9000 adagot főznek. Bíró Csaba ismertette: 2018-ban 384 215 550 forint értékben vásároltak alapanyagot békéscsabai vállalkozásoktól,  42 688 065 forint értékben pedig Békés megyei vállalkozásoktól. 

Hanó Miklós alpolgármester a Békéscsabai Városgazdálkodási Kft., a Békéscsabai Gyermekélelmezési Intézmény, a Körös Hotel, a hóeltakarítás, illetve a hulladékszállítás kapcsán reagált a szórólapon megjelentekre.

– A városgazdálkodási cég létrehozásával az volt a szándék, hogy az a húsz-harminc százalékos nyereségtartalom, amely a külső vállalkozókhoz került korábban, az a városnál maradjon. Ezt a forrást próbáljuk felhasználni járda, út- és egyéb fejlesztésekre, kommunális célokra. Tény, hogy egy újonnan induló önkormányzati vállalkozásnak eszköz nélkül kell forrást biztosítani, hogy ez felfejlődjön és a szakmai munka beindulásához is idő kell. De az is tény, hogy voltak olyan területek, amelyek nem a városgazdálkodáshoz tartoztak és úgy látom, hogy az a probléma, amelybe a polgármester beleáll, az nem ide tartozik – fogalmazott az alpolgármester. – Gratulálok Bíró Csabának és kollégáinak azért, amiért ennyire jól végezték eddig a dolgukat, hiszen semmilyen olyan probléma nem merült fel, amivel támadni lehetne az intézményt – folytatta a gyermekélelmezési intézmény kapcsán Hanó Miklós. Hozzátette: rendkívül fontos a minőség és a frissesség az ételek előállításánál.

Az alpolgármester arról is beszélt, hogy a Körös Hotel magánkézben van, a holland tulajdonos többször nyilatkozott, meg is betegedett és nem kapott az általa elképzelt fejlesztésekhez engedélyt. Véleménye szerint a városvezetőnek kellett volna a hivatallal tovább szorítani a hotel fejlesztését, így viszont nem tudnak mit kezdeni a helyzettel, hiszen az épület magánkézben van. A hóeltakarításra rátérve arról beszélt, hogy a síkosság és a hómentesítési feladatok ellátásának tárgyában az önkormányzat és a munkát elvégző vállalkozás közötti szerződést a polgármester írja alá, azt követően a szerződésben szereplő síkosság és hóeltakarítási szempontokat a hivatal által kijelölt személyek ellenőrzik. Vagyis – érvelt az alpolgármester – ezeket a munkálatokat a városvezető rendeli el, Hanó Miklós ezért sem érti, hogy az ezt firtató pont miért került a szórólapra.

– A hulladékszállításnál a társulásnak, a DAREH Bázis Zrt.-nek Békéscsaba is részese. Ez egy nagyívű fejlesztés volt, amelyben a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve a telepen történő hulladékválogatással együtt korszerű technológia került kialakításra. Ezt a DAREH Bázis Zrt. végzi, amelynek felügyelőbizottsági elnöke Szarvas Péter. Nem értjük azt, hogy egy ilyen nagy cég felügyelőbizottságának elnöke miért nem tudott odahatni, ha a hulladékszállítás nem úgy történt, ahogy kellett volna. Miért nem lépett fel ezzel kellő eréllyel, hatással? Ráadásul az alpolgármesterek közül Nagy Ferenc volt a városüzemeltetési feladatokkal megbízva, vagyis a hóeltakarításra, a szemét elszállításának problémájára találhatott volna megoldást – sommázott az alpolgármester.

Hanó Miklós zárásként elmondta: összességében nem értik a nemtelen támadást, amely a várost éveken keresztül működtető önkormányzatra és önkormányzati képviselőkre, konkrétan a Fidesz-frakcióra szór rágalmakat. Emlékeztetett, hogy a frakció minden olyan döntést megszavazott, amely a költségvetéshez szükséges volt.

További programok »

FEL