A gyermekvállalás támogatása - gyermekgondozási díj

2017. november 12. 08:12 | behir

A gyermekgondozási díj (GYED)Magyarországon az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak keretében, a biztosítottaknak járó, a gyermekvállalás támogatására nyújtott jövedelemarányos ellátás.

Gyermekgondozási díjra jogosult a gyermeket saját háztartásában nevelő biztosított szülő, ha a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt. Jogosult a jogszabályban meghatározott feltételek mellett az a szülő is, akinek a részére csecsemőgondozási díj került megállapításra és a biztosítási jogviszonya a jogosultság időtartama alatt megszűnt. A GYED-et az apa is igényelheti.

A gyermekgondozási díj legkorábban a csecsemőgondozási díj, illetőleg az annak megfelelő időtartam, azaz 168 nap lejártát követő naptól a gyermek 2. életévének betöltéséig jár. Ikergyermekek esetén a GYED folyósításának időtartama a fentiek szerint megállapított időtartam lejártát követően további egy évvel meghosszabbodik. A GYED összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, azaz 2017. évben bruttó 178 500 Ft.

A felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatói gyermekük után az úgynevezett „diplomás gyed”-re lehetnek jogosultak. A „diplomás gyed” a gyermek születésének napjától a gyermek 1 éves koráig jár, melynek összege a képzéstől függően a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér - 2017. évben 127 500 Ft - 70 %-a, vagy a garantált bérminimum - 2017. évben 161 000 Ft - 70 %-a.

A gyermekgondozási díj tehát nem szociális juttatás, és nem azonos az alanyi jogon igénybe vehető gyermekgondozást segítő ellátással (GYES). A gyermekgondozási díj összegéből személyi jövedelemadó-előleget és nyugdíjjárulékot kell levonni, időtartama a jövőbeni nyugellátás megállapításakor szolgálati időnek minősül.

 

Dávid Ferenc főosztályvezető-helyettes

Békéscsabai Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály

 

 

További programok »

FEL