A fenntarthatóság középiskolai tananyag lesz

2022. augusztus 5. 12:38 | behir.hu

Az új tantárgyat a 9–12 évfolyamosok számára vezetik be szeptembertől több mint 200 középiskolában. A tárgy oktatására augusztus végétől indítanak pedagógusképzéseket, érettségizni először 2024-ben lehet belőle.

Már idén szeptembertől oktathatják az új környezetvédelmi tantárgyat azokban az intézményekben, ahol van a tananyag szakmódszertani képzését elvégző pedagógus. A diákoknak már összeállították Zöld Föld tankönyvet és a munkafüzet, melyekből szeptemberre rendelni lehet. A Kék Bolygó Alapítvány gondozásában a Nemzeti alaptanterv előírásával a 9–10. és 11–12. évfolyamosok számára kiadott oktatási anyagok a kiadó közlése szerint az uniós és a hazai törekvésekkel összhangban vannak, ahogy az érettségire előkészítő szakmai programcsomag is. A tervek szerint először 2024. májusában választhatják érettségi tárgyként a diákok. 

– A fenntarthatóság tantárgy tanításának célja elsősorban nem a lexikális ismeretszerzés, hanem az érzékenyítés, a fenntartható fejlődés és az egyéni felelősség összefüggéseinek megértetése, annak támogatása, hogy a problémamegoldás mindennapi feladatait a tanulók – saját lehetőségeikhez mérten – érezzék sajátjuknak, és ez a szemlélet épüljön be viselkedésükbe, gondolkodásukba. Kövessék a fenntarthatóság értékrendjét és úgy szervezzék saját életüket, hogy hozzájáruljanak egyénileg és közösségben is a fenntartható fejlődési célok eléréséhez – olvasható az alapítvány közleményében. Mint irták, a könyv a fiatalokhoz nyelvezetén íródott, a mindennapi tapasztalataikra épülő példákból vezetik rá őket a globális problémákra.

– A tanulás módja elsősorban a tapasztalatszerzés és -elemzés, a kritikai gondolkodás, az érvelés, a vita, az együttműködés, a közös alkotás. A tananyag elsajátítását gyakorlatközpontúan, az élménypedagógia eszköztárával, a kíváncsiság és motiváció ébrentartásával lehet elősegíteni – részletezik.  A 9–10. évfolyamon bármilyen szakos pedagógus taníthatja, a 11–12. évfolyamosok oktatásához azonban természettudományi vagy társadalomismereti végzettség szükséges – áll a közleményben.

A 30 órás akkreditált ingyenes képzésre a Független Pedagógiai Intézetnél lehet jelentkezni online formában, csak lemondás esetén áll a fizetési kötelezettség. Megfelelő technika birtokában videótanfolyamra is van lehetőség. A gyakorlati foglalkozást abban az intézményben kell megtartania a pedagógusnak, ahol alkalmazásban áll. A tankönyv és a munkafüzet mellett mobilapplikáció és digitális tananyag is segíti majd a tárgy oktatását, illetve a pedagógusok munkáját egy szakmódszertani kézikönyv is segíti.

Forrás: Kék Bolygó Alapítvány

További programok »

Friss hírek

FEL