A csabai kastély és Horvátország

2022. július 16. 13:40 | behir.hu

Korábban hírt adtunk egy forrásról, mely szerint Beatrix királyné 1490-ben Dóczy Imrének adományozta a csabai kastélyhoz tartózó birtokot. Időközben újabb forrás került látókörünkbe, mely erősíti a felismerést: a csabai castellum 1490-ben már létezett.

Az újonnan megismert szövegben azonban más személy az, akit a királyné Békés megyei birtokkal gazdagított. A szálak Horvátországba vezettek, így a forrás kutatása során lehetőségünk nyílik Békéscsaba horvátországi kapcsolatainak erősítésére is.

A zágrábi Nemzeti és Egyetemi Könyvtár birtokában van egy latin nyelvű kéziratos könyv a Patachich család történetéről: Status familiae Patachich. Patachich Sándor Antal [Alexandar Antun Patačić, (1697–1747)] munkája, 1740-ben készült Bécsben. Színes képek illusztrálják, interneten is hozzáférhető. A 10. oldalon találjuk benne Beatrix királyné 1490-ben tett adományának kivonatát. Eszerint Patachich Horváth István Mátyás királynak és a Szent Koronának a hadjáratokban hasznos szolgálatokat tett, ezért az özvegy királyné birtokokkal adományozta meg őt Zaránd, Csanád, Arad, Temes és Békés vármegyékben – összesen 13 birtokkal. Békés megyében Csaba és Gerla kastélyainak és birtokainak adományát említi a forrás: „Békessiensi Castellis & Possessionibus: Czaba, & Berla,…”. A szövegben szereplő Berla nyilván Gerla nevének elírása.

Ha az itt felsorolt birtokokat összehasonlítjuk a Dóczy Imrének szóló adománnyal, megállapíthatjuk: az egyes helynevek helyesírása ugyan más, de láthatólag ugyanazokról a birtokokról van szó. Dóczynak és Patachichnak tehát ugyanazokat a birtokokat adományozta Beatrix királyné, ugyanabban az évben, 1490-ben. A Dóczynak szóló adományról megállapítottuk, hogy 1491-ből való forrás igazolja a hitelét. Mennyiben hiteles azonban Beatrix királynénak Patachich javára, 1490-ben tett adománya?

Beatrix királyné Patachich számára kiállított adománylevele nem maradt fönn eredetiben, csupán a fent említett, 18. századi kivonatban. Felvetődik a lehetősége, hogy a család fényét emelni kívánó kései utódok valamelyike hamisította. Ebben az esetben is feltételeznünk kell azonban olyan eredeti szöveget, mely a 18. századi könyvben is említett birtokokat fölsorolta. A 18. századi kivonat azonban hiteles – valóban Patachich-nak szóló – adománylevél alapján is készülhetett. Véleményem szerint elképzelhető, hogy 1490-ben, a Mátyás király halála utáni zavaros időkben, a hivatal kapkodása folytán Beatrix királyné két különböző személynek is odaadományozta ugyanazokat a birtokokat. A csabai kastély 1490. évi létét mindenesetre két forrás is igazolja. Ezek ugyan kései 17. és 18. századi szövegek, tanúságuk alapján mégis azt mondhatjuk: a csabai castellum 1490-ben bizonyára már létezett. A Patachich-könyv azt is igazolja, hogy 1490-ben Gerlán is volt castellum.

A Status familiae Patachich szerint Patachich István fia, Miklós megszerezte Zajezda nevű helységet, mely a mai Horvátország északnyugati részén van. A család nevezetes tagjai voltak Patachich Gábor (1699–1745) és Patachich Ádám, kalocsai érsekek (1716–1784).

Beatrix királyné Patachich Istvánnak szóló adományát Nagy Iván is megemlíti családtörténeti könyvében (Magyarország családai címerekkel és nemzedékrendi táblákkal. Pest 1862), bár a Status familiae Patachich ra nem hivatkozott. Interneten kutakodva akadtam rá Nagy Iván munkájának csabai vonatkozású részére. A nyomon tovább haladva bukkantam Martina Draganić 2013-ban írt szakdolgozatára: a horvát kutatónő ebben a munkájában a Patachich család történetével foglalkozott, kiadva benne Status familiae Patachich című könyv Csabára vonatkozó sorait. Kérésemre fölhívta figyelmem a Status familiae Patachich internetes elérhetőségére. Ezúton köszönöm Martina Draganić segítségét a témában, témavezetőjének, Hrvoje Petrić professzornak pedig a közvetítést!

Dr. Halmágyi Miklós

További programok »

FEL